Yrityksille - Tampereen teknillinen yliopisto

Menesty kanssamme!

Haluamme olla kaikenkokoisten yritysten kumppani. Meillä on pitkälle kehitetyt sopimuskäytännöt ja joustavat yhteistyömuodot. Näiden ansiosta yhteistyön tekeminen kanssamme on helppoa ja suhteellisen nopeaa.

Yrityksille yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää yliopiston laaja-alaista asiantuntemusta, tutkimusosaamista ja -ympäristöjä sekä kansainvälisiä verkostoja.

Yhteistyö opiskelijoiden kanssa tuo yritykseen tuoretta osaamista ja näkemystä. Etsimme jatkuvasti uusia kumppanuuksia ja toivotamme uudet yritykset lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan yliopistoomme ja tarjontaamme.

Lue lisää!

Yritysyhteistyö ja yrittäjyys TTY:llä

Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareena tuo yhteen opiskelijat, yritykset ja tuotekehittäjät. Ja se synnyttää aina jotain uutta. Yritysyhteistyön syventäjänä TTY:llä toimii Kampusklubi. Se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden luoda uusia kontakteja sekä saada tärkeää kokemusta yrityselämästä. TTY:n yritysyhteistyö onkin rankattu 11. parhaaksi kaikista maailman yliopistoista.

Nopeita ratkaisuja yrityksille

Tampereen teknillinen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT muodostavat yhdessä älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta.

SMACC tarjoaa erityisesti PK-yritysten käyttöön nopeita ratkaisuja, monipuolista huippuosaamista sekä laajan yhteistyöverkoston. Osaamiskeskittymä vahvistaa merkittävästi alan ekosysteemin kehittymistä ja tarjoaa yhden luukun periaatteen korkeatasoisen tutkimusosaamisen hyödyntämiseen.

Pulmaperjantai

Pulmaperjantai® on yliopiston palvelu, jossa tutkijat ja muut asiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Onko yrityksessänne tuoteidea, laiteprototyyppi tai kehittämisajatus, jonka viimeistelyssä ja eteenpäin viemisessä ulkopuolinen apu olisi tarpeen? Kaipaatteko tuotteenne tai tuotantoprosessinne kehittämiseen uusia näkökulmia tai pohditteko tulevaisuuden teknologioiden tuomia mahdollisuuksia?

Jos vastasit myöntävästi, esitä pulmasi meille ja tule keskustelemaan TTY:n erityisasiantuntijoiden kanssa!

Lue lisää

Laser paljastaa veden epäpuhtaudet

Lasersäde voi löytää kymmenessä sekunnissa sen, minkä tutkiminen käsin laboratorionäytteistä kestää tunteja. TTY:llä tehty keksintö on tulevaisuuden ratkaisu veden epäpuhtauksien selvittämiseen teollisuudessa ja vaikkapa vedenpuhdistamoissa.

– Veden epäpuhtauksien tutkiminen laserilla on hanke, joka lähti liikkeelle tarvepohjaisesti, kaivosteollisuuden aloitteesta, TTY:n fysiikan laitoksella sovelletun optiikan tutkimusryhmää johtava Associate Professor Juha Toivonen kertoo.

Samu Järvisen väitöstyössään kehittämä mittausmenetelmä voisi korvata laboratoriokokeet. Tutkijat ovat myös luottavaisia sen suhteen, että kehitetystä menetelmästä saadaan toimiva kaupallinen tuote.

Lue lisää Rajapinnasta.

Tunneäly johtajalle tarpeen

Pelkästään tekniikan ja talouden osaaminen eivät kuitenkaan Pohjoismäen kokemuksen mukaan tee hyvää johtajaa, vaan nämä osa-alueet yhdistetään tunneälyllä.

– Kansainvälisissä esimiestehtävissä täytyy pystyä toimimaan ihmisten kanssa sujuvasti ja luontevasti. Tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja empaattisuutta, sanoo Metso Minerals Oy:n Euroopan markkina-alueen johtaja Pekka Pohjoismäki.

Tunneälyä tarvitaan myös tiimien rakentamisessa, mitä Pohjoismäki pitää yhtenä intohimoistaan.

– Saan edelleen kiksejä, kun pääsee rakentamaan uutta tiimiä ja tiimille löydetään yhteinen nimittäjä ja tavoite. Tiimin muotoutuminen on palkitsevaa, siitä saa työn iloa ja riemua.

Lue lisää Rajapinnasta.

Kampusareenassa kohdataan

Kampusareenassa kohtaavat eri alojen yritykset sekä TTY:n tutkijat, opiskelijat ja alumnit. Monialaisista kohtaamisista syntyy ideoita, jotka voivat kasvaa mittaviksi yhteisiksi tutkimus- ja kehityshankkeiksi, innovaatioiksi, uusiksi työpaikoiksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi.

Yritykselle ulottuvilla ovat TTY:n tutkimusosaaminen ja laitteistot, opiskelijaresurssit sekä liiketoiminnan tukipalvelut.   Verkottuminen Kampusareenan muiden yritysten kanssa on helppoa.

Tilaratkaisut ja palvelut on suunniteltu tukemaan yhteisöllisyyttä sekä yliopiston ja yritysten välistä yhteistyötä.

TTY:n yrityspalvelut ja Kampusareenan verkostomanageri auttavat tarvittaessa oikeiden yhteistyökumppaneiden löytämisessä.

Täydennyskoulutus nyt

Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutus