Yrityksille - Tampereen teknillinen yliopisto

Pulmaperjantait

Pulmaperjantai on uusi palvelu, jossa yliopiston tutkijat ja muut asiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.

Onko yrityksessänne tuoteidea, laiteprototyyppi tai kehittämisajatus, jonka viimeistelyssä ja eteenpäin viemisessä ulkopuolinen apu olisi tarpeen? Kaipaatteko tuotteenne tai tuotantoprosessinne kehittämiseen uusia näkökulmia tai pohditteko tulevaisuuden teknologioiden tuomia mahdollisuuksia?

Jos vastasit myöntävästi, esitä pulmasi meille ja tule keskustelemaan TTY:n erityisasiantuntijoiden kanssa!

Pulmaperjantai on aina kuun viimeinen perjantai syys- ja kevätlukukausien aikana.

Lue lisää uutisesta sekä Rajapinnasta.

Täydennyskoulutus nyt

Kiukusta motivaatiota ja asiakastyytyväisyyttä

Liiketoiminnassa negatiiviset ja ristiriitaiset tunteet on totuttu lakaisemaan maton alle. Turhautumisen, pettymyksen ja kiukun voi kuitenkin valjastaa parantamaan motivaatiota, työtehoa ja asiakastyytyväisyyttä.

Tutkijatohtori Maiju Vuolteen mukaan negatiiviset tunteet voi valjastaa hyötykäyttöön.

Vuolle toimii Business Value from Negative Emotions (NEMO) -hankkeessa TTY:n osahankkeen vastuullisena johtajana. NEMO-hankkeessa etsitään uutta, poikkitieteellistä ymmärrystä negatiivisten ja ristiriitaisten tunteiden kautta avautuvista mahdollisuuksista liiketoiminnassa.

Lue lisää Rajapinnasta.

Taloudellisesta raportoinnista ihmisläheisempää

Laskentatoimen ei tarvitse olla tylsää ja harmaata numeronvääntöä. TTY:llä on tartuttu haasteeseen ja alettu kehittää uudenlaista, vetävämpää ja värikkäämpää johdon laskentatoimea, jossa taseista, tuloslaskelmista ja taloudellisesta raportoinnista tehdään ihmisläheisempiä ja helpommin avautuvia.

Uudenlaisessa johdon laskentatoimessa otetaan paremmin huomioon inhimilliset tunteet. Kun talousjohto ymmärtää paremmin organisaatioon kuuluvia ihmisiä, se voi nykyistä tehokkaammin ratkoa myös liiketoiminnan keskeisiä haasteita.

Lue lisää Rajapinnasta.

Uusia oivalluksia ja ahaa-elämyksiä insinööreille

Vuoden 2014 täydennyskouluttajaksi valittu professori Saku Mäkinen haluaa tuoda teknologia- ja innovaatiojohtamiseen uudenlaista, rajat rikkovaa ajattelua.

Täydennyskoulutuskeskus Edutech valitsee joka vuosi vuoden täydennyskouluttajan. Tänä vuonna valituksi tuli professori Saku Mäkinen TTY:n teollisuustalouden laitokselta. Mäkinen palkittiin, koska hän osaa esittää teknologia- ja innovaatiojohtamisen teemoja mielenkiintoisella tavalla. Hän saa eri alojen ihmiset aktiivisesti osallistumaan aiheen pohdintaan sekä kyseenalaistamaan ja uudistamaan omaa ajatteluaan.

– Uskon vahvasti, että vaikeita asioita voi parhaiten hahmottaa esimerkkien kautta. Uskon myös siihen, että keskustelemalla toistensa kanssa opiskelijat saavat aiheesta enemmän irti, Mäkinen sanoo.

Lue lisää Rajapinnasta

Kolme voittajaa: yritykset, yliopisto ja yhteiskunta

Ohjelmistotekniikan professori ja tietotekniikan laitoksen johtaja Tommi Mikkonen palkittiin marraskuussa TTY Forum -tapahtumassa ansioituneena yritysyhteistyötoimijana, joka on esimerkillisesti toiminut yritysyhteistyön rakentajana ja uudistajana.

Tutkimusyhteistyö teollisuuden ja julkisen sektorin kanssa on yliopiston sykkivä sydän. Luottamukseen perustuva kumppanuus yrityksen ja yliopiston välillä rakentuu henkilökohtaisten suhteiden avulla vuosien myötä, sanoo Tommi Mikkonen.

Lue lisää.

Tech EMBA – aidosti uudenlaista liiketoimintaa

Toukokuussa 2015 alkava Edutechin uusi johtamiskoulutusohjelma Tech EMBA haastaa vanhat ajattelutavat. Se auttaa luomaan uutta, globaalisti kilpailukykyistä liiketoimintaa, jossa teknologialla on toimialasta riippumatta tärkeä rooli.

– Nykymaailmassa vanhoilla opeilla ja pelkästään kuluja karsimalla ei enää pärjää. Enää ei riitä, että tekee samaa vanhaa paremmin, vaan on pakko löytää tapoja hyödyntää teknologian tuomia mahdollisuuksia ja tavoitella systemaattisesti uutta liiketoimintaa, sanoo TTY:n täydennyskoulutuskeskus Edutechin koulutuspäällikkö Heini Ala-Vannesluoma.

Tech EMBA on kehitetty yhteistyössä yritysten kanssa, ja se on tarkoitettu liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille keskijohdossa ja johdossa. Ohjelman teknologiapainotteisuus kiinnostanee muun muassa tuotekehityksestä vastaavia henkilöitä

Lue lisää.

Jos yrityksen johto jakaisi heijastimia

Suuressa osassa yrityksiä vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat enemmän poissaoloja ja kustannuksia kuin työtapaturmat, TTY:n tutkija Toni Hyytinen sanoo. Mitä työnantaja voisi tälle asialle tehdä?

– Mitä jos työnantaja järjestäisi teemapäivän pyöräily- tai paloturvallisuudesta? Tai työnantajalta saisi lainaksi turva- ja suojavälineitä kotiin tai mökille, esimerkiksi valjaita, jottei putoaisi katolta, Toni Hyytinen kysyy.

Tai jos firman johto jakaisi aamuhämärissä heijastimia töihin tuleville?

– Tällaisia keinoja on otettu käyttöön edistyneimmissä yrityksissä, jotka ovat pystyneet panostamaan myös työntekijöiden vapaa-ajan turvallisuuteen.

Rajapinta: Yrityksen turvallisuustyö ulottuu myös vapaa-aikaan

Executive MBA Tampere tarjoaa Suomen laajimman EMBA-valikoiman

Executive MBA Tampere on Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen tuoteperhe, joka yhdistää tutkimustiedon ja johtamisen käytännöt. Kahden yliopiston yhteistyö tarjoaa osallistujille valinnanvaraa ja ainutlaatuisen vahvaa osaamista. 

Tuoteperhe koostuu viidestä johtamisohjelmasta:

  • Sosiaali- ja terveysjohtamisen Executive MBA
  • General Executive MBA
  • Executive MBA in Insurance and Financial Services
  • Executive MBA in Public Management
  • Executive MBA in Business Renewal

Executive MBA Tampere -johtamisohjelmien toteuttajina toimivat pitkään yhteistyötä tehneet TTY:n täydennyskoulutuskeskukset Edutech ja Edupoint sekä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. Tampereen yliopisto tuo ohjelmiin kauppatieteellisen ja yhteiskunnallisen näkökulman, jota Tampereen teknillinen yliopisto rikastaa teknologian painotuksilla. 

Lue lisää.

Tampereen teknillisen yliopiston täydennyskoulutus

TTY on haluttu kumppani

TTY on tehnyt yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa perustamisestaan asti. Yhteistyökumppaneistamme useat ovat pitkäaikaisia. Kumppanuudet pohjautuvat molemminpuoliselle luottamukselle. Suomessa ja kansainvälisesti teemme yhteistyötä vuosittain n. 1000 yrityksen ja yhteisön kanssa.

Etsimme jatkuvasti uusia kumppanuuksia ja toivotamme uudet yritykset lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan yliopistoomme.

Toivotamme uudet yritykset tervetulleiksi tutustumaan yliopistoomme!