Luotettavuutta rahoitusriskien hallintaan - Tampereen teknillinen yliopisto

Luotettavuutta rahoitusriskien hallintaan

Muutama vuosi sitten Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta lähti liikkeelle tuhoisa taantuma. Se kertautui ja eteni nopeasti ympäri maailman. Syynä tähän oli innovatiivisten johdannaisinstrumenttien varomaton käyttö. Jotta johdannaisten käyttö olisi turvallista, niiden hintoja ja niihin liittyvää riskiä täytyy pystyä mallintamaan luotettavasti, professori Juho Kanniainen sanoo.

–Vaikka johdannaisten vastuuton käyttö voi tulla kalliiksi, niiden vastuullinen ja taitava käyttö on usein perusteltua. Se on jopa välttämätöntä yritysten, pankkien ja kotitalouksien taloudellisten riskien hallitsemiseksi. Johdannaismarkkinat ovat sekä arvoltaan että kooltaan valtavat. Siksi johdannaisiin liittyvä riskienhallinta on ensiarvoisen tärkeää, Kanniainen sanoo.

Niin kutsutuilla OTC-johdannaisilla ei käydä kauppaa julkisesti, vaan ne perustuvat kahdenvälisiin sopimuksiin. Niille ei ole saatavilla pörssihintaa, mutta niitä voidaan arvottaa ja niiden riskejä voidaan hallita niin kutsutun stokastisen laskennan avulla.

–Etenkin viime aikoina johdannaisten arvostusmenetelmät ovat olleet avainasemassa, kun yhtiöiden ja pankkien on täytynyt pystyä arvottamaan tase-eränsä luotettavasti ja suojautumaan riskeiltä epävakailla markkinoilla.

Kanniainen johtaa EU:n rahoittamaa koulutus- ja tutkimushanketta, jossa luodaan ja testataan
entistä realistisempia volatiliteetti- ja korkomalleja johdannaishinnoittelua ja rahoitusriskien hallintaa varten. Työtä tehdään yhdessä eurooppalaisten yliopistojen sekä kansainvälisten pankkien, sijoitusyhtiöiden ja teknologiayhtiöiden kanssa. Aktiivisesti tehdään myös reaali-investointeihin, teknologiadiffuusioihin sekä yritysten toimenpiteiden ja osakemarkkinoiden välisen dynamiikan mallintamiseen liittyvää tutkimusta.

Rahoitustekniikan ja yritysrahoituksen professori Juho Kanniainen pitää uuden professorin juhlaluentonsa maanantaina 4.2.2013.

Päivittäjä: Merja Jaaksi, 31.01.2013 14:06.
Sisällöstä vastaa: Kemiläinen Marjut
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, juhlaluento, rahoitusriskit, otc