Kestävää rakentamista - Tampereen teknillinen yliopisto

Kestävä rakentaminen on mahdollisuus

Ympäristötietoisuus yrityksissä on kasvanut rajusti viime vuosina. Kysymys ei ole enää
ohimenevästä trendistä vaan todellisesta muutoksesta. Sen myötä avautuva uudenlainen
toimintakulttuuri tarjoaa mahdollisuuksia edelläkävijöille ja toimialan uudistajille myös rakennusalalla, uskoo professori Harry Edelman.

Rakentaminen ja kiinteistöjen käyttö aiheuttavat maailmassa noin puolet energian kulutuksesta ja kasvihuonekaasupaastoista. Kiinteistö- ja rakennusalan pitää merkittävästi ja nopeasti muuttaa toiminta- ja tuotantotapojaan kestävän kehityksen toteuttamiseksi ja kilpailukyisten ratkaisujen löytämiseksi. Esimerkiksi kierrätyksen sekä uusiutuvien raaka-aineiden, kuten puun, käytön merkitys rakentamisessa korostuu, kun maailman uusiutumattomat raaka-ainevarat hupenevat.

– Maapallon pelastava muutos tapahtuu oivaltamalla uudenlaisia toimintamalleja, jotka ihmiset kokevat  houkuttelevina ja hyvinvointia turvaavina, ja yritykset taloudellista kilpailukykyään parantavina, Edelman sanoo.

Muutos kohti kestävää rakennettua ympäristöä tapahtuu merkittävässä laajuudessa toiminnan ja sääntelyn kautta. Esimerkiksi energia- ja kierrätysmääräyksillä voidaan luoda toimintaympäristö ja parantaa esimerkiksi Euroopan talousalueen kilpailukykyä maailmanlaajuisesti vihreän teknologian alueella.

Kestävää kilpailukykyä

Julkisella sektorilla, vaikkapa kuntien hankintatoimessa, on etsittävä malleja kestävien ratkaisujen tuottamiseksi. Yritysten on puolestaan toiminnassaan löydettävä uudenlaisia ratkaisuja, jotka lisäävät niiden kilpailukykyä. Esimerkiksi vähittäistavarakaupan alalla englantilainen Marks & Spencer on aktiivisesti omassa toiminnassaan kehittänyt muun muassa energian säästöä ja kierrätystä tavalla, joka lisää kannattavuutta. Itävaltalainen supermarketketju MPREIS on ottanut arkkitehtuurin strategiseksi kilpailukeinoksi, mikä on vaikuttanut myös kilpailijoiden kauppapaikkarakentamisen kehittymiseen.

–Kestavä rakentaminenkin on alan yrittäjille ennen kaikkea mahdollisuus.

Kestävän rakentamisen professori Harry Edelman pitää uuden professorin juhlaluentonsa maanantaina 4.2.2013.

Päivittäjä: Merja Jaaksi, 31.01.2013 14:30.
Sisällöstä vastaa: Kemiläinen Marjut
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, juhlaluennot, kestävä rakentaminen