Big Data haastaa ohjelmistokehittäjän - Tampereen teknillinen yliopisto

Big Data haastaa ohjelmistokehittäjän

Maailmanparantajaksi Shuvra S. Bhattacharyya ei tunnustaudu. Nopeasti muuttuvalla alalla joka päivä tuo eteen haasteita, joihin hän haluaa vastata kehittämällä hyviä suunnittelumenetelmiä, -työkaluja ja sovelluksia teollisuuden tarpeisiin.

TTY:n tietotekniikan laitoksen FiDiPro-projektissa kehitetään tehokkaita menetelmiä suuria datamääriä käsittelevien sulautettujen järjestelmien suunnitteluun. Siihen ajavat Big Datan lisääntyminen, kaikkialla läsnä oleva anturiteknologia ja monimutkaistuvat laitteet.

Shuvra S. Bhattacharyyan FiDiPro-kausi käynnistyi tammikuussa 2015, mutta Marylandin yliopiston elektroniikan professorin ja suomalaisten tutkijoiden yhteistyö on alkanut yli kymmenen vuotta sitten.

– TTY:ssä olen vieraillut useita lyhyitä jaksoja, ja nyt käsillä oleva projekti perustuu aiempaan työhömme tietotekniikan laitoksella. Tekesin kolmivuotisen rahoituksen avulla pääsemme kehittämään laajempia järjestelmiä ja ohjelmistotyökaluja, joilla parannetaan merkittävästi suurten datamassojen ja tietoverkkojen tuottaman datavirran käsittelyä, sanoo Bhattacharyya.

Big Data on nopeasti kertyvää, määrällisesti suurta ja rakenteellisesti monimuotoista, joten sen jalostaminen hyötykäyttöön edellyttää tehokasta käsittelyä. Data ei kuitenkaan ole tutkijoiden ainoa ongelma.

– Suurin haaste ovat monimutkaiset järjestelmät, joiden pitää reagoida dynaamisesti muuttuvaan dataan ja toimintavaatimuksiin. Lisäksi suunnittelussa on koko ajan otettava huomioon laskentaresurssien tehokas käyttö ja pyrittävä minimoimaan järjestelmien energiankulutus.

Myös elektroniikkalaitteiden kehityskaari lyhenee, minkä takia suunnittelun pitää helpottaa erilaisten ja eri-ikäisten laitteistojen muunneltavuutta.

Teollisuus odottaa tuloksia

Shuvra S. Bhattacharyya, 47 v

  • FiDiPro-professori TTY:n tietotekniikan laitoksella
  • Professori sähkö- ja tietotekniikan laitoksella Marylandin yliopistossa College Parkissa Yhdysvalloissa, rinnakkaisvirka Marylandin yliopiston UMIACS-instituutissa (University of Maryland Institute for Advanced Computer Studies).
  • Koulutus: PhD elektroniikka- ja tietokonetekniikassa (EECS), Kalifornian yliopisto, Berkeley, USA, 1994.
  • Tutkimuskohteet: signaalinkäsittely, sulautetut järjestelmät, elektroniikan suunnitteluautomaatio, langaton viestintä ja langattomat sensoriverkot
  • Perhe: Vaimo Arundhati, 22-vuotias poika Arpan ja 14-vuotias tytär Arushi.
  • Harrastukset: Lukeminen, ruuanlaitto.

– TTY:n pitkä historia signaalinkäsittelymenetelmien ja digitaalisten järjestelmien kehittämisessä on hyvä yhdistelmä Big Data -ongelmien ratkaisussa.

Ja ratkaisuja odotetaan malttamattomina. Se on käynyt selväksi projektin ohjausryhmässä, jossa on mukana useita Big Dataa hyödyntäviä ja kehittäviä yrityksiä.

– Osa tutkimustuloksistamme hyödyttää yrityksiä nopeasti, osa pitkällä aikavälillä. Yrityksen on kohtalaisen helppo ottaa käyttöön esimerkiksi uusi laite tai ohjelmiston osa, mutta täysin uusien suunnitteluprosessien tai -työkalujen käyttöönotto vaatii yrityksiltä suuria ponnistuksia, joita ei tehdä hetkessä, sanoo Bhattacharyya.

Projektin tuottamia tietojenkäsittelyrakenteita ja -menetelmiä voidaan käyttää sulautettujen järjestelmien lisäksi pilvilaskennan ja tieteellisen laskennan sovelluksissa.

Päivittäjä: Sara Riihimäki, 27.01.2016 8:21.
Sisällöstä vastaa: Laukkanen Tuuli
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, fidipro