Tutkimusympäristö - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimusympäristö

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, -laitteistojen, -aineistojen ja -palveluiden varanto, joka mahdollistaa tutkimus- ja kehitystyön, tukee organisoitunutta tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia.

TTY toimii Suomen viihtyisimmällä kampuksella Hervannassa. Kampusalue on tiivis, mikä on omiaan vahvistamaan Hervannan henkenä tunnettua yhteisöllisyyttä. Tutkimuksen infrastruktuurit ovat korkeatasoisia ja niitä kehitetään jatkuvasti palvelemaan mahdollisimman laajaa käyttäjäjoukkoa, mukaan lukien ympäröivä elinkeinoelämä ja yritykset. Tutkimusympäristö TTY:llä mahdollistaa kunnianhimoisten tieteellisten tavoitteiden saavuttamisen.  

TTY:n hyödyntämät tutkimusinfrastruktuurit on luokiteltu kolmeen kokonaisuuteen:

  • Kansainväliset
  • Kansalliset
  • Sisäiset 

Kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit

Tampereen teknillinen yliopisto hyödyntää eurooppalaisia infrastruktuurihankkeita (ESFRI) ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureita, joihin Suomi on liittynyt (valtio)sopimuksin. Näitä ovat mm.

  • Aerosols, Clouds, and Trace gases, ACTRIS (ESFRI)
  • Suurteholaskennan infra, PRACE (ESFRI)
  • Hiukkasfysiikan tutkimuslaitos, CERN (HIP)
  • Synkrotronivaloa hyödyntävä tutkimuskeskus, MAX IV

Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit

Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien FIRI-tiekartta on suunnitelma seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista kansallisista tutkimusinfrastruktuureista tai olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Vuoden 2014 tiekartassa Tampereen teknillinen yliopisto on mukana 3 kansallisessa infrastruktuuriverkostossa:

  • TTY:llä toimii tieteellisen laskennan keskus Tampere center for scientific computing (TCSC). TCSC tarjoaa tukea, laskentakapasiteettia ja ohjelmistoja tieteelliseen laskentaan TTY:n, Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkijoille. TCSC on osa kansallisen tutkimusinfrastruktuuritiekartan Finnish Grid and Cloud Infrastructure (FGCI) –hanketta.
  • Kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla on MAX IV, joka on Lundin yliopiston alaisuudessa toimiva synkrotronivaloa hyödyntävä tutkimuskeskus (MAX IV Laboratory). TTY:n tutkijat ovat mukana Oulun yliopiston johtamassa konsortiossa, jonka tavoitteena on rakentaa korkean kansainvälisen tason materiaalitutkimuslinja keskukseen ja edistää suomalaisten materiaalitieteen tutkijoiden pääsyä MAX IV:n käyttäjiksi.
  • Ilmakehä- ja ympäristötutkimuksen tutkimusinfrastruktuuri INAR RI (Integrated Atmospheric and Earth System Science Research Infrastructure) tuottaa yhdenmukaisia, korkeatasoisia havainnointiaineistoja aineiden ja energianvaihdannasta luonnossa. TTY:n tutkijat ovat mukana tässä Helsingin yliopiston johtamassa konsortiossa.

Lisätietoa kansallisesta tiekartasta Suomen Akatemian sivuilta

Muita kansallisen tason infrastruktuureja TTY:llä ovat

Sisäiset tutkimusinfrastruktuurit

Tampereen teknillisessä yliopistossa on suuri joukko sisäisiä tutkimusinfrastruktuureja. Näistä merkittävimpiä ovat yliopistotason tutkimusinfrastruktuurit. Näiden infrojen käyttö on laajaa yli tiedekuntarajojen ja siten niiden ylläpito ja muut tukipalvelut on myös hoidettu keskitetysti yliopistotasolla. Yliopistotason tutkimusinfrastruktuureja ovat

Yliopistotason tutkimusinfrastruktuurien lisäksi TTY:llä on kansainvälisesti huomionarvoisia tutkimuslaboratorioita. Esimerkkinä tällaisista voisi mainita mikro- ja nanovalmistuksen puhdastilat, puolijohderakenteiden valmistuslaitteistot (MBE) ja rakennustekniikan koehalli ja siihen liittyvät kokeellisen tutkimuksen mittaus- ja monitorointilaitteet.

Tarkemmat kuvaukset TTY:n tutkimusinfrastruktuureista löydät tutkimusportaali TUTCRIStä ja tiedekuntien/laboratorioiden www-sivuilta. TTY tarjoaa yrityksille myös tiloja ja mittaus- ja analyysipalveluita.

Ota yhteyttä:
Pekka Savolainen, Tutkimusympäristöt
+358 40 718 8033
pekka.savolainen@tut.fi

Päivittäjä: Pekka Savolainen, 25.06.2017 12:04.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä