Tutkimusympäristö - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimusympäristö

TTY toimii Suomen viihtyisimmällä kampuksella Hervannassa. Kampusalue on tiivis, mikä on omiaan vahvistamaan Hervannan henkenä tunnettua yhteisöllisyyttä. Tutkimuksen infrastruktuurit ovat korkeatasoisia ja työtilat ajanmukaisia. Tutkimusympäristö TTY:llä mahdollistaa kunnianhimoisten tieteellisten tavoitteiden saavuttamisen.    

TTY:llä on kansainvälisesti huomionarvoista infrastruktuuria kärkialoillaan. Esimerkiksi Optoelektroniikan tutkimuskeskus on eräs Suomen parhaiten varustelluista akateemisista tutkimusyksiköistä. Kansainvälisessä tutkimuksen arvioinnissa vuonna 2011 rakennustekniikan laitoksen iso koehalli ja muu siihen läheisesti kytkeytyvä kokeellisen tutkimuksen infrastruktuuri (mm. erilaiset kenttämittaus- ja monitorointivalmiudet) arvioitiin pohjoismaalaisittain ainutlaatuisiksi.

Tarkemmat kuvaukset TTY:n merkittävimmistä tutkimusinfrastruktuureista löydät tutkimusportaali TUTcristä.  TTY tarjoaa yrityksille myös mittaus- ja analyysipalveluita.

Kansallisen tutkimusinfrastruktuurien tiekartan hankkeet TTY:llä

TTY:llä toimii tieteellisen laskennan keskus Tampere center for scientific computing (TCSC). TCSC tarjoaa tukea, laskentakapasiteettia ja ohjelmistoja tieteelliseen laskentaan TTY:n, Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkijoille. TCSC on osa kansallisen tutkimusinfrastruktuuritiekartan Finnish Grid Infrastructure (FGI) –hanketta.

Kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekkartalla on MAX IV, joka on Lundin yliopiston alaisuudessa toimiva synkrotronisäteilykeskus (MAX IV Laboratory).TTY:n tutkijat ovat mukana suomalaisessa konsortiossa, jonka tavoitteena on rakentaa korkean kansainvälisen tason materiaalitutkimuslinja keskukseen ja edistää suomalaisten materiaalitieteen tutkijoiden pääsyä MAX IV:n käyttäjiksi.

Lisätietoa kansallisesta tiekartasta Suomen Akatemian sivuilta .

Päivittäjä: Sinikka Hakonen, 10.01.2017 12:51.
Sisällöstä vastaa: Juslin Anu
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä