Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu - CSME - Tampereen teknillinen yliopisto

Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu

Turvallisuuden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on voimistunut ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden tarve lisääntyy. Erilaisten riskien merkitys yritysten ja yhteisöjen johtamisessa on korostunut. Olennainen osa toimintaamme on korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö yhdessä työpaikkojen kanssa. Tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksessa sekä kotimaisessa ja kansainvälisessä tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat turvallisuuden johtaminen, riskienhallinta ja teknologioiden vaatimustenmukaisuus.

Tutkimuksen lisäksi tarjoamme Suomen ainoana yliopistona turvallisuuden johtamisen ja tekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin tutkintoon. Opintoja voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Opetuksen keskeisiä asioita ovat turvallisuuden johtaminen, riskienhallinta, turvallisuustekniikka sekä ympäristöriskien hallinta.

 

 

 

Päivittäjä: Sanna Anttila, 30.03.2017 13:05.
Sisällöstä vastaa: Anttila Sanna
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, näkyvyys ja viestintä, turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta, turvallisuustekniikka