Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu - CSME - Tampereen teknillinen yliopisto

Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu

Turvallisuuden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on voimistunut ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden tarve lisääntyy. Erilaisten riskien merkitys yritysten ja yhteisöjen johtamisessa on korostunut. Olennainen osa toimintaamme on korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö yhdessä työpaikkojen kanssa. Tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksessa sekä kotimaisessa ja kansainvälisessä tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat turvallisuuden johtaminen, riskienhallinta ja teknologioiden vaatimustenmukaisuus.

Tutkimuksen lisäksi tarjoamme Suomen ainoana yliopistona turvallisuuden johtamisen ja tekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin tutkintoon. Opintoja voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Opetuksen keskeisiä asioita ovat turvallisuuden johtaminen, riskienhallinta, turvallisuustekniikka sekä ympäristöriskien hallinta.

 

Ajankohtaista

Ilmoittautumiset 11.9.2018 mennessä Webropol-sivulla tai sanna.nenonen@tut.fi / 040 849 0356

 

 

 

 

 

 

 

Päivittäjä: Sanna Nenonen, 21.06.2018 13:37.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, näkyvyys ja viestintä, turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta, turvallisuustekniikka