Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu - CSME - Tampereen teknillinen yliopisto

Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu

Turvallisuuden merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on voimistunut ja turvallisuuteen liittyvien palveluiden tarve lisääntyy. Erilaisten riskien merkitys yritysten ja yhteisöjen johtamisessa on korostunut. Olennainen osa toimintaamme on korkeatasoinen tieteellinen tutkimustyö yhdessä työpaikkojen kanssa. Tutkimustuloksia hyödynnetään opetuksessa sekä kotimaisessa ja kansainvälisessä tieteellisessä julkaisutoiminnassa. Ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat turvallisuuden johtaminen, riskienhallinta ja teknologioiden vaatimustenmukaisuus.

Tutkimuksen lisäksi tarjoamme Suomen ainoana yliopistona turvallisuuden johtamisen ja tekniikan pää- ja sivuaineopinnot diplomi-insinöörin tutkintoon. Opintoja voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Opetuksen keskeisiä asioita ovat turvallisuuden johtaminen, riskienhallinta, turvallisuustekniikka sekä ympäristöriskien hallinta.

 

Ajankohtaista

Osallistumme 25.–27.10. 2018 IHSED2018 - International Conference on Human Systems Engineering and Design -konferenssiin prosessialan ammattillisen opetuksen turvallisuusnäkökulmia ja työväkivallan yleisyyttä ensiapuyksiköissä käsittelevillä esityksillä. 

 

Menneet tapahtumat

Turvallisuustekniikan uudet tuulet -seminaari, 25.9.2018 klo 9:45–17:00 (Seminaarin ohjelma)

Seminaarin esitysmateriaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivittäjä: Sanna Nenonen, 28.09.2018 10:53.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, näkyvyys ja viestintä, turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta, turvallisuustekniikka