Teolliset operaatiot - CROPS - Tampereen teknillinen yliopisto

Teollisten operaatioiden johtaminen

Kansainvälinen teollisen toiminnan kenttä muuttuu jatkuvasti: teollinen toiminta koskee tuotevalmistuksen lisäksi kasvavassa määrin palveluita ja monimutkaisia kokonaisratkaisuja. Teollisten operaatioiden johtamisen yksikkö tutkii, kehittää ja opettaa teollisten operaatioiden johtamista tuotannossa, projekteissa ja palveluissa. Painopisteenä ovat erityisesti teollisten operaatioiden ilmiöt, joita organisaatiot kohtaavat uudistaessaan toimintaansa menestyäkseen kansainvälisessä liiketoiminnassa. Ryhmän tutkimus kohdistuu seuraaviin keskeisiin aihealueisiin:

  • Valmistavan tuotannon rooli ja kehittäminen osana yrityksen arvonluontia
  • Teollisen yrityksen muutos kohti kasvavaa palveluliiketoimintaa
  • Johtaminen ja organisointi projektimaisessa toiminnassa
  • Arvon luominen asiakkaiden ja toimittajien välisissä yhteistyösuhteissa

 

Tutkimusryhmämme tehtävänä on tukea organisaatioita niiden uudistaessa teollisia operaatioitaan ja liiketoimintaansa sekä tuottaa kansainvälisesti arvioiden merkittävää uutta tieteellistä tietoa. Toteutamme tehtäväämme tutkimus- ja kehitysprojektien, perus- ja jatko-opetuksen sekä täydennyskoulutuksen keinoin yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Osallistumme aktiivisesti alan merkittävimpien kansainvälisten tutkimusverkostojen toimintaan.

Tutkimusalan perustana on vahva osaaminen toiminnanohjauksessa, projektinhallinnassa, tuote- ja palvelukehityksessä, innovaatiotoiminnassa sekä organisaatioiden muutoksessa.

 

Ajankohtaista

23.11.2017 Välkky-projektin kuudes ja viimeinen liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta, ansaintamallit)

30.-31.10.2017 DIMECCin S4Fleet-ohjelman loppuseminaari Turussa

Tulossa: Kaksi uutta Policy briefiä Roaming (Reshoring of manufacturing) -projektista ja Renewal of Manufacturing -ohjelman raportti

 

25.10.2017 Välkky-projektin viides liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta, toimitusketjut, hankinnat, ekosysteemit)

18.10.2017 Arvoa hankinnoista (ProcuValue) -projektin loppuseminaari Espoossa (Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumiset)

1.10.2017 Assistant professor Mohammad Moshtari (sustainable supply chain management) aloitti työt CROPS-ryhmässä

19.9.2017 Välkky-projektin neljäs liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta - uudet markkinat ja asiakkaat)

14.9.2017 DIMECCin S4Fleet-ohjelman yritystulosten tulosseminaari Espoossa

1-5.7.2017 EUROMA European Operations Management Association conference, Edinburgh, U.K. (mukana kolme paperiamme)

21-24.6.2017 EURAM European Academy of Management conference, Glasgow, U.K. (mukana yksi paperimme toimitusprojektien muutostenhallinnasta)

11-14.6.2017 IRNOP International Research Network on Organizing by Projects conference, Boston, USA. (mukana neljä paperiamme)

6.2017 Kirjamme Teollinen internet uudistaa kunnossapitoa ja palveluliiketoimintaa on nyt saatavilla sähköisesti!

30.5.2017 Data to Wisdom -projektin tulostyöpaja Tampereella.

24.5.2017 Matias Ståhlen diplomityö kiertotalouden asiakastiedon hallinnasta projektiverkostoissa valmistui

24.5.2017 Mihkal Laitin diplomityö infrastruktuuriprojektien elinkaariarvon muodostumisesta ja riskeistä valmistui

23.5.2017 S4Fleet-ohjelman Predictive service operations -projektin tulostyöpaja 3 Espoossa

8.5.2017 Roaming-projektin raportti "Relocation of Nordic Manufacturing" (Ed. Jussi Heikkilä) ilmestyi

4.5.2017 Välkky-projektin kolmas liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta)

27.4.2017 S4Fleet-ohjelman Predictive service operations -projektin tulostyöpaja 2 Tampereella

20.3.2017 S4Fleet-ohjelman Predictive service operations -projektin tulostyöpaja 1 Espoossa

9.3.2017 Välkky-projektin toinen liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta)

15.2.2017 DIMECCin S4Fleet-ohjelman tulosseminaari Kunnossapitoyhdistys ProMaintin kanssa

14.2.2017 Uusi kirja julkaistiin: Teollinen internet uudistaa kunnossapitoa ja palveluliiketoimintaa (DIMECC S4Fleet ja ProMaint)

31.1.2017 SMACCin 3D-tulostuksen liiketoiminnan työpajasarja käynnistyy Välkky-projektissa

9.12.2016 Data to wisdom -projektin ensimmäinen välitulostyöpaja

16.11.2016 Kasvua-tapahtuma (Meri- ja teknologiateollisuuden asiakaslähtöinen kasvu), Helsinki

14.11.2016 DIMECCin vuosiseminaari, Helsinki

31.10.2016 DIMECCin FutIS-ohjelman loppuraportti on julkaistu

28.10.2016 DIMECCin S4Fleetin projektien 2 ja 3 välitulostyöpaja datapohjaisesta palveluliiketoiminnasta Vierumäellä

7.10.2016 Offshoringia ja reshoringia: mihin valmistava teollisuus on päätymässä? ROaMING-projekti esillä Teknologiateollisuuden Suomalaisen tuotannon uudistuminen -seminaarissa

29.9.2016 DIMECCin FutIS- ja S4Fleet-ohjelmien tuloksia esillä Alihankintamessujen konsulttiseminaarissa

21.9.2016 DIMECCin S4Fleet-ohjelman tohtoriseminaari Espoossa

15.9.2016 Roaming-projektin kaksi Policy briefiä on julkaistu:

26.8.2016 Roaming-projektin tuotantoteknologian innovaatiot -välitulostyöpaja Tampereella

1.8.2016 Uusi kiertotalouden informaatiovirtoja ja toimitusverkostoja koskeva tutkimus "Data to wisdom" käynnistyi

 

Lue lisää menneistä tapahtumista

 

Päivittäjä: Miia Martinsuo, 23.10.2017 15:39.
Sisällöstä vastaa: Martinsuo Miia
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, teollinen palveluliiketoiminta, projektiliiketoiminta, tuotannonohjaus