Teolliset operaatiot - CROPS - Tampereen teknillinen yliopisto

Teollisten operaatioiden johtaminen

Kansainvälinen teollisen toiminnan kenttä muuttuu jatkuvasti: teollinen toiminta koskee tuotevalmistuksen lisäksi kasvavassa määrin palveluita ja monimutkaisia kokonaisratkaisuja. Teollisten operaatioiden johtamisen yksikkö tutkii, kehittää ja opettaa teollisten operaatioiden johtamista tuotannossa, projekteissa ja palveluissa. Painopisteenä ovat erityisesti teollisten operaatioiden ilmiöt, joita organisaatiot kohtaavat uudistaessaan toimintaansa menestyäkseen kansainvälisessä liiketoiminnassa. Ryhmän tutkimus kohdistuu seuraaviin keskeisiin aihealueisiin:

  • Valmistavan tuotannon rooli ja kehittäminen osana yrityksen arvonluontia
  • Teollisen yrityksen muutos kohti kasvavaa palveluliiketoimintaa
  • Johtaminen ja organisointi projektimaisessa toiminnassa
  • Arvon luominen asiakkaiden ja toimittajien välisissä yhteistyösuhteissa

 

Tutkimusryhmämme tehtävänä on tukea organisaatioita niiden uudistaessa teollisia operaatioitaan ja liiketoimintaansa sekä tuottaa kansainvälisesti arvioiden merkittävää uutta tieteellistä tietoa. Toteutamme tehtäväämme tutkimus- ja kehitysprojektien, perus- ja jatko-opetuksen sekä täydennyskoulutuksen keinoin yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. Osallistumme aktiivisesti alan merkittävimpien kansainvälisten tutkimusverkostojen toimintaan.

Tutkimusalan perustana on vahva osaaminen toiminnanohjauksessa, projektinhallinnassa, tuote- ja palvelukehityksessä, innovaatiotoiminnassa sekä organisaatioiden muutoksessa.

 

Ajankohtaista

Tulossa: Kaksi uutta Policy briefiä Roaming (Reshoring of manufacturing) -projektista ja Renewal of Manufacturing -ohjelman raportti

12.2018 Ida Levónin diplomityö "Innovation governance in project-based organizations" valmistui

31.10.2018 Rami Sariolan väitöskirja palkittiin Projektipäivillä Academic PM Awardilla

24.10.2018 Prof. Miia Martinsuo on nimitetty DIMECC Fellow:ksi DIMECCin vuosiseminaarissa

9.2018 Tuomas Suomen diplomityö "Tietovirrat kiertotalouden järjestelmätoimitusten projektiverkostoissa" hyväksyttiin

29.8.2018 3D-tulostus muuttaa teollisuutta - uutinen TTY:n verkkosivulla I AM RRI-projektista

24.-26.6.2018 EUROMA European Operations Management Association conference, Budapest, Hungary. Mukana artikkelimme ainetta lisäävän valmistuksen toimitusketjuvaikutuksista.

20.-23.6.2018 EURAM European Academy of Management conference, Reykjavik, Iceland. Mukana kolme artikkeliamme projektiliiketoiminnasta.

11.-13.6.2018 IPDM Innovation and Product Development Management conference, Porto, Portugal. Mukana kaksi artikkeliamme data-pohjaisten palveluinnovaatioiden vaatimuksista valmistavan yrityksen toimintaan.

29.5.2018 klo 10 Välkky-projektin webinaari: 3D-tulostuksen käyttöönotto ja hyödyntämismahdollisuudet

22.5.2018 Prof. Martinsuon esitys "Offshoring, reshoring and innovating in Nordic manufacturing businesses" Nordic Region - an attractive place for advanced business? -seminaarissa Hanasaaressa. Esitysaineistot.

14.-16.5.2018 Spring Servitization Conference, Copenhagen, Denmark. Mukana artikkelimme teollisten palvelujen myynnin edistämisestä tuotannollisissa yrityksissä.

11.5.2018 Rami Sariolan väitöstilaisuus, ks. tiedote: "Improving Suppliers' Position in Construction Project Networks"

1.5.2018 Uusi EU Horizon-projektimme I AM RRI käynnistyi ja aktivoimme siinä kansainvälistä tutkimusta ja yhteistyötä ainetta lisäävän valmistuksen toimitusverkostoista ja vastuullisista innovaatioista. Lyhennelmä tulee otsikosta: "Webs of Innovation and value chains of Additive Manufacturing under consideration of Responsible Research and Innovation".

25.-28.3.2018 IPSERA International Purchasing and Supply Education and Research Association conference, Athens, Greece.

20.3.2018 SMACC ja Välkky-projekti esillä Konepajamessuilla, ks. agenda

19.3.2018 Prof. Martinsuon projektisalkun hallintaa koskeva artikkelitiivistelmä on julkaistu APM:n Research Summary -sarjassa.

2.2018 Uusia diplomitöitä käynnistyi kiertotalouden informaatiovirroista järjestelmätoimitusprojekteissa ja innovaatioiden hallinnasta projektitoiminnan eri tasoilla.

 

2017

10.12.2017 Service solutions for fleet management -loppuraportti on julkaistu, tiedote tut.fi-sivulla

6.-8.12.2017 ANZAM Australian and New Zealand Academy of Management conference, Melbourne, Australia. Mukana kaksi artikkeliamme projektien integraatiokäytännöistä.

1.12.207 Tekeillä International Journal of Project Management Special issue: Delivering value in projects and project-based business (editorit M. Martinsuo, O.J. Klakegg & A. van Marrewijk). Call for papers, proposal due date 1.12.2017.

23.11.2017 Välkky-projektin kuudes liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta, ansaintamallit)

30.-31.10.2017 DIMECCin S4Fleet-ohjelman loppuseminaari Turussa

25.10.2017 Välkky-projektin viides liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta, toimitusketjut, hankinnat, ekosysteemit)

18.10.2017 Arvoa hankinnoista (ProcuValue) -projektin loppuseminaari Espoossa (Seminaarin ohjelma )

1.10.2017 Assistant professor Mohammad Moshtari (sustainable supply chain management) aloitti työt CROPS-ryhmässä

19.9.2017 Välkky-projektin neljäs liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta - uudet markkinat ja asiakkaat)

14.9.2017 DIMECCin S4Fleet-ohjelman yritystulosten tulosseminaari Espoossa

1-5.7.2017 EUROMA European Operations Management Association conference, Edinburgh, U.K. (mukana kolme paperiamme)

21-24.6.2017 EURAM European Academy of Management conference, Glasgow, U.K. (mukana yksi paperimme toimitusprojektien muutostenhallinnasta)

11-14.6.2017 IRNOP International Research Network on Organizing by Projects conference, Boston, USA. (mukana neljä paperiamme)

6.2017 Kirjamme Teollinen internet uudistaa kunnossapitoa ja palveluliiketoimintaa on nyt saatavilla sähköisesti!

30.5.2017 Data to Wisdom -projektin tulostyöpaja Tampereella.

24.5.2017 Matias Ståhlen diplomityö kiertotalouden asiakastiedon hallinnasta projektiverkostoissa valmistui

24.5.2017 Mihkal Laitin diplomityö infrastruktuuriprojektien elinkaariarvon muodostumisesta ja riskeistä valmistui

23.5.2017 S4Fleet-ohjelman Predictive service operations -projektin tulostyöpaja 3 Espoossa

8.5.2017 Roaming-projektin raportti "Relocation of Nordic Manufacturing" (Ed. Jussi Heikkilä) ilmestyi

4.5.2017 Välkky-projektin kolmas liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta)

27.4.2017 S4Fleet-ohjelman Predictive service operations -projektin tulostyöpaja 2 Tampereella

20.3.2017 S4Fleet-ohjelman Predictive service operations -projektin tulostyöpaja 1 Espoossa

9.3.2017 Välkky-projektin toinen liiketoiminta-työpaja (3D-tulostukseen liittyvä liiketoiminta)

15.2.2017 DIMECCin S4Fleet-ohjelman tulosseminaari Kunnossapitoyhdistys ProMaintin kanssa

14.2.2017 Uusi kirja julkaistiin: Teollinen internet uudistaa kunnossapitoa ja palveluliiketoimintaa (DIMECC S4Fleet ja ProMaint)

31.1.2017 SMACCin 3D-tulostuksen liiketoiminnan työpajasarja käynnistyy Välkky-projektissa

 

Lue lisää menneistä tapahtumista

 

Päivittäjä: Miia Martinsuo, 30.11.2018 13:42.
Sisällöstä vastaa: Martinsuo Miia
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, teollinen palveluliiketoiminta, projektiliiketoiminta, tuotannonohjaus