Kannattavuuden johtaminen - CMC - Tampereen teknillinen yliopisto

Cost Management Center (CMC)

CMC tutkii kannattavuutta

Cost Management Center (CMC) on Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorioon kuuluva tutkimusryhmä. Tavoitteenamme on parantaa organisaatioiden kilpailukykyä ja kannattavuutta laskentatoimen keinoin. Vahvin osaamisemme on sisäisen laskentatoimen alueella, kannattavuuden ja kustannusten analysoimisessa.

Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotka saavat käyttöönsä uusia ja innovatiivisia työkaluja sekä konkreettista tietoa oman toimintansa kustannuksista ja kannattavuudesta.

Korkeatasoinen tutkimus tuottaa myös kansainvälisesti kiinnostavia tieteellisiä julkaisuja ja muodostaa pohjan ajankohtaiselle koulutus- ja opetustoiminnalle.

Viimeaikaisimmat tieteelliset julkaisumme löydät TUTCRIS-julkaisuportaalista.

CMC:n tutkimustoiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön yritysten kanssa.

Yritysprojektien avulla tutkitaan ajankohtaisia ilmiöitä laskentatoimen näkökulmasta. Kannattavuuden ohjaaminen onkin kaikkia CMC:n tutkimusprojekteja yhdistävä tekijä.

Tiivis yritysyhteistyö takaa tutkimustulosten hyödyllisyyden ja samalla se avaa mahdollisuuksia uusien ja mielenkiintoisten tutkimuskysymysten löytämiselle. Käytännönläheinen tutkimustyö tarjoaa poikkeuksetta uutta tietoa myös tiedeyhteisön käyttöön.

Tavoitteemme on tukea suomalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita niiden kehittäessä liiketoimintaansa B2B- ja B2C-markkinoilla. Tavoitteenamme on lisäksi tuottaa tutkimustuloksia kehitysprojekteista, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Tällä hetkellä ajankohtaisia tutkimusaiheita CMC:ssä ovat:

 • Kustannustiedon hankkiminen ja hyödyntäminen yritysverkostoissa
 • Digitalisaatio ja tekoäly talouden sekä markkinoinnin johtamisessa
 • Taloudellinen tieto johtamistyön tukena
 • Liiketoimintaratkaisujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys
 • Faktat ja fiilikset päätöksenteossa
 • Tuotekehityksen tukeminen kustannus- ja kannattavuustiedon avulla
 • Elinkaarikannattavuus yksityisellä sektorilla ja julkisissa hankinnoissa
 • Johdon ohjauksen rooli organisaation oppimisessa
 • Muutokset yritysten ansaintalogiikoissa ja asiakasarvon tuotossa
 • Palveluiden kannattavuus
 • Energiatehokkaan rakentamisen liiketoiminta ja markkinointi
 • Tuote-palvelu-kokonaisuuksien kannattavuuden johtaminen
 • Ohjatun ostamisen ja myymisen johtaminen
 • Liiketoimintasuhteiden johtaminen
 • Integroidut ratkaisut liiketoiminnassa
 • Markkinointiviestintä
 • Innovaatioiden johtaminen verkostoissa

Kehittävän tutkimuksen ohella myös haastattelut, kyselytutkimukset ja kirjallisuusselvitykset kuuluvat CMC:n työkalupakkiin. Oman toiminnan parantamiseksi myös tutkimustyöhön liittyvien työkalujen kehittämiseen kiinnitetään huomiota.

Päivittäjä: Tuomas Korhonen, 15.10.2018 15:41.
Sisällöstä vastaa: Korhonen Tuomas
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, kustannuslaskenta, johdon laskentatoimi, sisäinen laskentatoimi, suoritusten mittaaminen, t&k, elinkaarikustannuslaskenta, massaräätälöinti, toimitusketju, koneenrakennus, interventionistinen tutkimus