Tuotantotalous ja tietojohtaminen - Tampereen teknillinen yliopisto

Tuotantotalous ja tietojohtaminen

Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion tutkijat tekevät tuloksellista tutkimusta. Innovatiivisen työympäristön takaa tiivis yhteisö: laboratoriossa toimii monta tutkimusryhmää ja useita tutkimushankkeita. Tutkimuksen tekijöitä, tutkijoita ja tutkimusapulaisia on noin 100. Tutustu tutkimuksen kärkihankkeisiin.

CITER - Center for Innovation and Technology Research

CITER tutkii teknologian, innovaatioiden sekä yhteiskunnallisten toimijoiden ja rakenteiden välisiä vuorovaikutuksia ja dynamiikkaa. Lisäksi CITER tuottaa tutkimustietoa julkisten ja yksityisten organisaatioiden sekä yksilöiden päätöksenteon tueksi. Sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä teknologisesta kehityksestä ja innovaatioista sekä niiden merkityksestä.

CMC - Kannattavuuden johtamisen tutkimusryhmä

Tavoitteenamme on parantaa organisaatioiden kilpailukykyä ja kannattavuutta laskentatoimen keinoin. Vahvin osaamisemme on sisäisen laskentatoimen alueella, kannattavuuden ja kustannusten analysoimisessa.

CROPS - Teollisten operaatioiden johtamisen tutkimusryhmä

Tutkimme ja opetamme teollisten operaatioiden johtamista projekteissa, palveluissa ja tuotannossa etenkin taktisesta ja strategisesta näkökulmasta. Tehtävämme on tukea organisaatioita niiden uudistaessa ja tehostaessa toimintaansa menestyäkseen kiristyvässä kilpailussa sekä luoda uutta osaamista kansainvälisellä tiedekentällä.

DARE - Liiketoimintadatan tutkimusryhmä

Tutkimme tiedon laatua tietojärjestelmissä ja rahoitustekniikan alueella.

CSME - Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu

Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimuksessa tuotetaan tieteellistä tietoa pohjaksi turvallisuuden edistämiselle ja opetuksessa hyödynnettäväksi. Tutkimus tehdään pääosin ulkopuolisella rahoituksella ja yhteistyössä yritysten ja muiden tahojen kanssa.

NOVI - Tietojohtaminen

Tavoitteenamme on ymmärtää tietotalouteen ja tietoperustaiseen arvonluontiin liittyviä ilmiöitä ja luoda johtamisen tueksi käytäntöjä ja työkaluja. Katso NOVI-tutkimusryhmän sivut täältä.

BENI - Liiketoimintaekosysteemit, verkostot ja innovaatiot

BENI-ryhmä tutkii, opettaa ja tekee yhteistyötä suomalaisen teollisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Tutkimuksellisia painopistealueitamme ovat 1) Liiketoimintaekosysteemien rakentaminen ja ohjaus, 2) Yritysverkostojen ja toimitusketjujen kehittäminen, 3) Innovaatiot ja tiedolla johtaminen. Lisäksi ryhmä vastaa TTY Porin Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelman tuotantotaloudellisesta opetuksesta. Katso BENI-tutkimusryhmän sivut täältä.

 

Päivittäjä: Tuomas Korhonen, 13.02.2017 10:36.
Sisällöstä vastaa: Korhonen Tuomas
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, teolllisuustalous, turvallisuus, tutkimus