Suurjännitetekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Suurjännitetekniikka

 

Suurjännitetekniikan tutkimusryhmän tutkimustyö keskittyy tällä hetkellä suurjännitelaitteiden eristysmateriaalien ja eristysjärjestelmien sähköteknisen toiminnan analysoimiseen sekä tähän vaadittavien sähköisten karakterisointimenetelmien kehittämiseen. Lisäksi ryhmä tekee tutkimusta suurjännitelaitteiden diagnostiikan, ylijännitesuojauksen sekä suurjännitekomponenttien, eristysmateriaalien ja eristysjärjestelmien vanhenemis- ja elinikätestauksen alalla hyödyntäen moninaisia sähköisiä ja ympäristörasituksia testisykleissä. Tutkimustyö tehdään tiiviissä yhteistyössä alan teollisuuden, yliopistojen sekä muiden tutkimuslaitosten kanssa. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Suurjännitetekniikan tutkimusryhmä tekee alan teollisuuden suorista toimeksiannoista merkittävän laajuista tilaustutkimus, -testaus ja –koestustoimintaa moninaisiin suurjännitetekniikan tutkimuskysymyksiin liittyen.

Tämän hetken merkittävin tutkimusalue liittyy polypropyleenipohjaisten (PP) nanokomposittieristemateriaalien kehittämiseen kondensaattorisovelluksia varten, missä taustalla on useiden vuosien tiivis tutkimusyhteistyö VTT:n polymeerimateriaalitutkijoiden sekä alan teollisuuden kanssa. Tutkimuskysymyksiä ovat esimerkiksi nanopartikkelien funktionalisoinnin, nanokomposiittimateriaalin ja edelleen ohutkalvovalmistuksen tuotantoparametrien sekä lopputuotteen rakenteellisten ja sähköisten ominaisuuksien syy-seuraussuhteet. Tähän tutkimusalueeseen liittyen on parhaillaan käynnissä mm. noin 8 M€ suuruinen EU Horizon 2020 hanke ”GRIDABLE” yhdessä kahdeksan muun teollisuus- tai tutkimuslaitoksen kanssa. Hankkeessa kehitetään PP-nanokomposiittipohjaisia DC kaapeli- ja kondensaattorieristeitä, joilla pyritään ratkaisemaan tasajännitevoimansiirron (MVDC/HVDC) ja tehoelektroniikan suuntaajien (VSC) sähköeristysteknisiä ongelmia. Aihepiirin eri hankkeiden yhteydessä TTY:n Suurjännitelaboratorioon on myös kehitetty ja toteutettu erittäin kattavat eristemateriaalien sähköisten ominaisuuksien karakterisointilaitteistot muiden suurjännitetestaus- ja diagnosointilaitteistojen lisäksi.

 

Yhteyshenkilö: tutkimuspäällikkö Kari Lahti, kari.lahti@tut.fi

Linkki: Eristysmateriaalien tutkimustoiminta ja -ympäristöt (.pdf-tiedosto)

 

Päivittäjä: Jukka Kaipainen, 13.03.2017 8:30.
Sisällöstä vastaa: Lahti Kari
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, suurjännitetekniikka, eristemateriaalit