Sähkömekaniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkömekaniikka

Sähkömekaniikan tutkimusryhmä keskittyy sähkömagneettiseen energian muokkaukseen. Tutkimusaiheemme liittyvät magneettisten materiaalien monifysikaaliseen mallinnukseen sekä pyörivien sähkökoneiden, muuntajien ja kuristimien numeeriseen mallinnukseen ja mittaamiseen.

Parhaillaan kehitämme hystereesi- ja pyörrevirtahäviömalleja erilaisille magneettisille materiaaleille, kuten levysydämille ja magneettisille komposiittimateriaaleille. Tutkimme myös menetelmiä, joilla numeeriset mallit saadaan osaksi systeemitason simulointityökaluja. Teemme lisäksi yhteistyötä koneinsinöörien kanssa kehittääksemme kytkettyjä malleja, jotka huomioivat magneettikentän ja mekaanisen muodonmuutoksen kytkennän ferromagneettisissa materiaaleissa. Malleja käytetään sähkökoneiden ja magneto-mekaanisten energianlouhintalaitteiden analysointiin. Kehitämme pääasiassa omat laskentatyökalumme tai käytämme avoimen lähdekoodin ohjelmia.

 

Yhteyshenkilö: Paavo Rasilo, paavo.rasilo@tut.fi

Päivittäjä: Jukka Kaipainen, 07.03.2017 11:45.
Sisällöstä vastaa: Rasilo Paavo
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, sähkömekaniikka