Mallintaminen ja suprajohtavuus - Tampereen teknillinen yliopisto

Mallintaminen ja suprajohtavuus

Tutkimusryhmän tutkimuskohteina ovat mallintamisen matemaattiset perusteet ja niiden soveltaminen suprajohdesovellusten mallintamiseen. Erityisiä tutkimusalueita ovat numeeristen menetelmien taustalla olevat matemaatiikan rakenteet ja hiukkaskiihdyttimissä käytettävien suprajohdemagneettien mallintaminen häiriötilanteissa. Teemme merkittävää yhteistyötä CERNin kanssa jälkimmäisellä tutkimusalueella pyrkien hyödyntämään ensimmäiseen liittyvää osaamistamme kohtaamissamme haasteissa.

 

Tutkimuskysymyksiä ovat esimerkiksi mitä yhteistä on eri numeeristen menetelmien vaatimilla diskretoinneilla ja pystyykö niitä yleistämään usein tekniikan mallintamisessa tarvittavan diskretoinnin formuloinniksi, sekä miten CERNissä kehitettävä, maailman suurimman hiukkaskiihdyttimen LHC:n seuraaja, Future Circular Collider, suojataan häiriötilanteita varten. Haasteina hankkeissamme ovat mm. yleistämiseen vaadittavan matematiikan korkea abstraktiotaso ja epästandardit mallinnustehtävät sellaisten suprajohdemagneettien parissa, joita vasta parhaillaan kehitetään.

 

Yhteyshenkilö: Antti Stenvall, antti.stenvall@tut.fi

Päivittäjä: Jukka Kaipainen, 07.03.2017 12:28.
Sisällöstä vastaa: Stenvall Antti
Asiasanat: tiede ja tutkimus