Rakennusfysiikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennusfysiikka

Banneri

Ajankohtaista   » Vanhemmat uutiset

Seminaarit: COMBI-hankkeen kolmas yleisöseminaari järjestettiin TTY:llä torstaina 25.1.2018. Seminaari keräsi yleisöä Festian isoon saliin kuuntelemaan COMBI-hankkeen uusimpia tuloksia koskien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasolle. Voi lukea koko uutisen seminaarista uutisarkistosta. (12.2.2018)

Seminaarit: COMBI-hankkeen kolmas yleisöseminaari järjestetään torstaina 25.1.2018 TTY:llä Festian isossa salissa kello 9-16. Yleisöseminaarissa tullaan kuulemaan esityksiä monista mieleniintoisista aiheista koskien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasolle. Seminaari on kaikille avoin, tervetuloa! Lisätietoja seminaarista löytyy täältä. (17.1.2018)

Seminaarit: Rakennusfysiikka 2017 -seminaari keräsi ennätysmäärän kävijöitä ja yhteistyökumppaneita. Lue koko uutinen seminaarista TTY:n uutisista. (1.11.2017)

Seminaarit: 24.–26.10.2017 järjestettävällä Rakennusfysiikka-seminaarilla on tänä vuonna ennätysmäärä yhteistyökumppaneita ja näytteilleasettajia. Seminaaripäivien aamuina kuullaan kolmea kansainvälistä ja yhtä suomalaista keynote-puhujaa. Lisäksi kolmepäiväisessä seminaarissa on lähes 100 esitystä rakennusfysiikan eri osa-alueilta. Keskiviikkona jaetaan kosteusturvallisen rakentamisen palkinto kolmatta kertaa. Seminaariin on ilmoittautunut jo nyt 350 osallistujaa ja lopulliseksi kävijämääräksi odotetaan jälleen yli 500 osallistujaa. Rakennusfysiikka 2017 -seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät seminaarin nettisivuilta. (6.10.2017)

Seminaarit: Rakennusfysiikka 2017 -seminaarin ohjelma on julkaistu! Ilmoittautumisohjeet seminaariin löytyvät RF2017-nettisivuilta. (26.9.2017)

Lausunto: Professori Juha Vinha on laatinut kolmen rakennusfysiikan ryhmän tutkijan kanssa lausunnon luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Lausunto on luettavissa täältä (21.3.2017)

Pikalinkit

» Rakennusfysiikka 2017   » COMBI   » FRAME 

Rakennusfysiikan tutkimusalue

Vuonna 2011 koko TTY:ssä toteutetussa tieteellisessä arvioinnissa rakennusfysiikan tutkimuksen tieteellinen laatu ja vaikuttavuus arvioitiin kansainvälisesti korkeimmalle tasolle (Outstanding International Level).

Rakennusfysiikan tutkimusta on tehty TTY:llä vuodesta 1994 lähtien. Tutkimusalueella tarkastellaan rakenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan sekä rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman laatuun vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä eri olosuhteissa.

Rakennusfysiikan tutkimusalueeseen kuuluvat mm.:

  • sisä- ja ulkoilman mitoitusolosuhteiden määrittäminen
  • vaipparakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan tarkastelut (mm. U-arvomääritykset, kylmäsiltatarkastelut, kuivumiskyky, kondensoitumis- ja homehtumisriski)
  • rakenteiden vaikutus sisäilman olosuhteisiin ja laatuun
  • rakennusten energiankulutuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu
  • vaipparakenteiden ilmanpitävyysmittaukset ja ilmavirtausten vaikutusten tarkastelut
  • ilmastonmuutoksen vaikutusten tarkastelut rakenteissa
  • rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen
  • suunnittelu- ja testausohjeiden laatiminen ja kehittäminen
  • rakenteiden laskennallisen mallinnuksen ja analysointimenetelmien kehittäminen

Tutkimusalueen tavoitteena on tutkia ja parantaa rakenteiden ja rakennusten toimintaa sekä antaa ohjeita niiden suunnittelua ja korjaamista varten siten, että rakenteet toimivat lämpö- ja kosteusteknisesti luotettavasti ja turvallisesti. Tavoitteena on, että rakennusten sisäilman laatu vastaa asukkaiden toiveita ja vaatimuksia, ja että rakennukset ovat energiataloudellisia.

Tutkimusalue tekee laajaa yhteistyötä rakennusalan yritysten sekä suomalaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa tarjoamalla erilaisia tutkimuspalveluja. Näiden lisäksi rakennusfysiikan tutkimusryhmä on ollut mukana myös useissa julkisissa tutkimusprojekteissa. Rakennusfysikaalisiin tutkimuksiin liittyviä julkaisuja on tuotettu vuosien saatossa useita kymmeniä. Tutkijat ovat lisäksi mukana kansainvälisissä rakennusfysiikan tutkimusohjelmissa ja yhteistyöelimissä sekä järjestämässä useita rakennusfysiikan seminaareja ja konferensseja.

Koemokit Mittaus Laskenta Materiaalikoe

Päivittäjä: Henna Kivioja, 24.03.2018 18:32.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, kenttämittaukset, laskennallinen mallinnus, materiaalikokeet, rakennusfysiikka, lämpö- ja kosteustekninen toiminta, ajankohtaista