Rakennusfysiikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennusfysiikka

Banneri

Ajankohtaista   » Vanhemmat uutiset

Tutkimushanke: Uusien koerakennusten rakentaminen on aloitettu TTY:n takaparkkiin. Lisätietoa koerakennuksista ja tutkimusmahdollisuuksista löydät täältä. (19.9.2018)

Seminaarit: COMBI-hankkeen neljäs ja viimeinen yleisöseminaari järjestetään torstaina 24.1.2018 TTY:llä Tietotalon salissa TB104. Laita päivämäärä kalenteriisi! (10.9.2018)

Tutkimushanke: Nopeiden U-arvomittausten kaupallistamista edistävälle hankkeelle on myönnetty merkittävä tukirahoitus. Sekä Business Finland että Saksan kauppa- ja energiaministeriö ovat tehneet positiiviset rahoituspäätökset RAPID U-hankkeelle varsin mittavien rahoitusten osalta. Hankkeella on myös muita tukijoita. Hankkeen koordinaattorina toimii Arcada ja konsortion muut jäsenet ovat Tampereen teknillinen yliopisto/rakennusfysiikka, Raksystems Insinööritoimisto Oy, FIW Munchen ja Deutsches Energieberater-Netzwerk (DEN eV).

Rakennusten ulkovaipan muodostavien rakenteiden todellinen erityskyky voidaan selvittää ainoastaan mittaamalla, koska rakentamisen laatu ja rakenteiden altistuminen kosteudelle vaikuttavat siihen merkittävästi. Tämän johdosta RAPID U-hanke tulee hyödyttämään kiinteistönomistajia: laadunvalvonta ja korjausrakentamisen suunnittelu voidaan toteuttaa nopeilla mittauksilla kustannustehokkaasti ja rakenteita rikkomatta. Muita menetelmän sovellusalueita ovat esimerkiksi energiatodistukset ja rakennekosteuden kartoitus ulkovaipan osalta. Aiheesta voi lukea lisää täältä. (17.8.2018)

Tutkimushanke: TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä sai rahoituksen älykkästä kuivanapitolämmitystä käsittelevään tutkimushankkeeseen. SAFEHEAT-hankkeessa tutkitaan älykästä kuivanapitolämmitystä tyhjillään olevissa rakennuksissa ja kulkuvälineissä (asuntovaunut ja veneet). Hankkeen tavoitteena on kehittää markkinoille palvelukonsepti ja säätölaitteisto, joiden avulla tyhjillään olevia tiloja voidaan lämmittää siten, että tiloissa ja niitä ympäröivissä rakenteissa ei esiinny homeen kasvua tai merkittävää kosteuden tiivistymistä, mutta lämmitys toteutetaan kuitenkin optimaalisesti energiaa säästäen. Lisää hankkeesta voit lukea täältä. (8.6.2018)

Seminaarit: COMBI-hankkeen kolmas yleisöseminaari järjestettiin TTY:llä torstaina 25.1.2018. Seminaari keräsi yleisöä Festian isoon saliin kuuntelemaan COMBI-hankkeen uusimpia tuloksia koskien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasolle. Voi lukea koko uutisen seminaarista uutisarkistosta. (12.2.2018)

Pikalinkit

» Rakennusfysiikka 2017   » COMBI   » FRAME 

Rakennusfysiikan tutkimusalue

Vuonna 2011 koko TTY:ssä toteutetussa tieteellisessä arvioinnissa rakennusfysiikan tutkimuksen tieteellinen laatu ja vaikuttavuus arvioitiin kansainvälisesti korkeimmalle tasolle (Outstanding International Level).

Rakennusfysiikan tutkimusta on tehty TTY:llä vuodesta 1994 lähtien. Tutkimusalueella tarkastellaan rakenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan sekä rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman laatuun vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä eri olosuhteissa.

Rakennusfysiikan tutkimusalueeseen kuuluvat mm.:

  • sisä- ja ulkoilman mitoitusolosuhteiden määrittäminen
  • vaipparakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan tarkastelut (mm. U-arvomääritykset, kylmäsiltatarkastelut, kuivumiskyky, kondensoitumis- ja homehtumisriski)
  • rakenteiden vaikutus sisäilman olosuhteisiin ja laatuun
  • rakennusten energiankulutuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden tarkastelu
  • vaipparakenteiden ilmanpitävyysmittaukset ja ilmavirtausten vaikutusten tarkastelut
  • ilmastonmuutoksen vaikutusten tarkastelut rakenteissa
  • rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisten ominaisuuksien määrittäminen
  • suunnittelu- ja testausohjeiden laatiminen ja kehittäminen
  • rakenteiden laskennallisen mallinnuksen ja analysointimenetelmien kehittäminen

Tutkimusalueen tavoitteena on tutkia ja parantaa rakenteiden ja rakennusten toimintaa sekä antaa ohjeita niiden suunnittelua ja korjaamista varten siten, että rakenteet toimivat lämpö- ja kosteusteknisesti luotettavasti ja turvallisesti. Tavoitteena on, että rakennusten sisäilman laatu vastaa asukkaiden toiveita ja vaatimuksia, ja että rakennukset ovat energiataloudellisia.

Tutkimusalue tekee laajaa yhteistyötä rakennusalan yritysten sekä suomalaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa tarjoamalla erilaisia tutkimuspalveluja. Näiden lisäksi rakennusfysiikan tutkimusryhmä on ollut mukana myös useissa julkisissa tutkimusprojekteissa. Rakennusfysikaalisiin tutkimuksiin liittyviä julkaisuja on tuotettu vuosien saatossa useita kymmeniä. Tutkijat ovat lisäksi mukana kansainvälisissä rakennusfysiikan tutkimusohjelmissa ja yhteistyöelimissä sekä järjestämässä useita rakennusfysiikan seminaareja ja konferensseja.

Koemokit Mittaus Laskenta Materiaalikoe

Päivittäjä: Henna Kivioja, 17.09.2018 20:25.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, kenttämittaukset, laskennallinen mallinnus, materiaalikokeet, rakennusfysiikka, lämpö- ja kosteustekninen toiminta, ajankohtaista