Rakennusakustiikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennusakustiikka

Rakennusakustiikan tutkimusryhmä tarkastelee rakennusten ja tilojen ääniolosuhteita kokonaisuutena, johon vaikuttavat äänen käyttäytyminen tilan sisällä (huoneakustiikka), äänen siirtyminen tilasta toiseen (ilma- ja askelääneneristys) sekä meluntorjunta (liikenne- ja ympäristömelu sekä rakennuksen teknisten järjestelmien tuottama melu).

Rakennusakustiikan tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää rakenneratkaisuja, rakentamisen laatua ja rakennusprosesseja niin, että rakennukset ja tilat ovat ääniolosuhteiltaan tarkoituksenmukaisia käyttöönsä ja käyttäjiensä, kuten kerrostaloasukkaiden tai toimistotyöntekijöiden, tarpeisiin ja odotuksiin nähden. Tärkeä osa tutkimusryhmän työskentelystä on rakenteiden ja rakennusten akustiikkasuunnittelua koskevan tutkimustiedon levittäminen ja siirtäminen käytännön ratkaisuiksi. Ryhmä osallistuu erilaisten käsikirjojen ja oppaiden julkaisutyöhön sekä rakennustekniikan ja arkkitehtuurin laitosten opetukseen ja sen kehittämiseen.

Tutkimusryhmä tekee yhteistyötä akustiikan alalla toimivien suunnitteluyritysten ja tutkimuslaitosten sekä materiaaliteollisuuden kanssa. Tutkimustarpeiden kartoitukseen sekä rakentamismääräysten laadintaan ja erilaisten oppaiden kehitystyöhön tutkimusryhmä osallistuu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n akustiikkatoimikunnassa.

Julkaisuja

Ääneneristys

Kylliäinen, M. 2014. The measurement uncertainty of single-number quantities for rating the impact sound insulation of concrete floors. Acta Acustica united with Acustica. Vol. 100(4), s. 640–648.

Kylliäinen, M., Kovalainen, V., Lietzén, J. & Hongisto, V. 2014. Uncertainty of alternative single-number quantities for rating of impact sound insulation. Proceedings of Forum Acusticum 2014. Krakow, September 7–12, paper SS01-5.

Lietzén, J. & Kylliäinen, M. 2014. Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaustulosten perusteella. Helsinki, ympäristöministeriö, ympäristöhallinnon ohjeita 1/2014.

Lietzén, J. & Kylliäinen, M. 2013. Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden kehittyminen Suomessa vuosina 1955–2008. Tekniikan Waiheita. Nro 1, s. 5–23.

Hongisto, V., Mäkilä, M., Haapakangas, A., Hakala, J., Hyönä, J. & Kylliäinen, M. 2013. Acoustic satisfaction in multi-storey buildings built after 1950 – preliminary results of a field survey. Proceedings of the 42nd International Congress on Noise Control Engineering Internoise 2013. Innsbruck, September 15-18, paper no. 835.

Takala, J. & Kylliäinen, M. 2013. Room acoustics and background noise levels in furnished Finnish dwellings. Proceedings of the 42nd International Congress on Noise Control Engineering Internoise 2013. Innsbruck, September 15-18, paper no. 207.

Lietzén, J., Kylliäinen, M., Kovalainen, V. & Hongisto, V. 2013. Evaluation of impact sound insulation of intermediate floors on the basis of tapping machine and walking. Proceedings of the 42nd International Congress on Noise Control Engineering Internoise 2013. Innsbruck, September 15-18, paper no. 189.

Kylliäinen, M. 2012. Rating of floors with the proposed impact sound reduction index. Proceedings of the Joint Baltic-Nordic Acoustics Meeting. Odense, Dan-ish Acoustical Society, June 18–20, paper no. 14.

Lietzén, J. & Kylliäinen, M. 2012. The development of sound insulation between Finnish dwellings from 1955 to 2008. Proceedings of the 8th European Confer-ence on Noise Control Euronoise 2012. Prague, June 10–13, pp. 1459–1464.

Hongisto, V., Keränen, J., Kylliäinen, M. & Mahn, J. 2012. Reproducibility of the present and the proposed single-number quantities of airborne sound insulation. Acta Acustica united with Acustica. Vol. 98(5), s. 811–819.

Rauhala, J. & Kylliäinen, M. 2009. Eristerapatun betoniseinän ilmaääneneristävyys. Tampere, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennustekniikan laitos, rakennetekniikan tutkimusraportti 142.

Hongisto, V. & Kylliäinen, M. 2008. RIL 243-3-2008, Rakennusten akustinen suunnittelu: toimistot. Helsinki, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 96 s.

Kylliäinen, M. 2008. Askelääneneristyksen mittausmenetelmän ongelmien tausta. Rakenteiden Mekaniikka. Vol. 41, nro 1, s. 58–65.

Kylliäinen, M. 2007. Mittaustarkkuuden merkitys askelääneneristävyyden arvioinnissa taajuusalueella 50–100 Hz. Rakennusfysiikka 2007. Tampere, 18.–19.10., Tampereen teknillisen yliopiston rakennetekniikan laitos ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, s. 305–314.

Kylliäinen, M., Hongisto, V. & Helimäki, H. 2007. RIL 243-2-2007, Rakennusten akustinen suunnittelu: oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot. Helsinki, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 79 s.

Kylliäinen, M. & Hongisto, V. 2007. RIL 243-1-2007, Rakennusten akustinen suunnittelu: akustiikan perusteet. Helsinki, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 224 s.

Kylliäinen, M. 2006. Talonrakentamisen akustiikka. Tampere, Tampereen teknillinen yliopisto, rakennetekniikan laitos, tutkimusraportti 137. 205 s.

Kylliäinen, M. 2005. Standard deviations in field measurements of impact sound insulation at enlarged frequency range from 50 to 3150 Hz. Proceedings of an International-Ince Symposium “Managing Uncertainties in Noise Measurements and Prediction”. Le Mans, June 27–29, paper no. 43.

Kylliäinen, M. 2003. Uncertainty of impact sound insulation measurements in field. Tampere, Tampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering, Research Report 125.

Keronen, A. & Kylliäinen, M. 1997. Sound insulating structures of beam-to-column framed wooden apartment buildings. Tampere, Tampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering, Publication 77.

Virtuaaliakustiikka

Takala, J. & Kylliäinen, M. 2014. Comparison of modelled performance of a vanished building with historical information on its acoustics. Proceedings of Forum Acusticum 2014. Krakow, September 7–12, paper SS12-6.

Niemi, H., Kylliäinen, M., Jäppinen, J. & Lindqvist, M. 2014. Acoustics of vanished concert halls of Helsinki: preliminary results. Proceedings of Forum Acusticum 2014. Krakow, September 7–12, paper SS12-5.

Kylliäinen, M. & Takala, J. 2013. Kadonnutta akustiikkaa etsimässä – Helsingin Nya Teaternin huoneakustiikan ennallistaminen. Tekniikan Waiheita. Nro 4, s. 5–17.

Takala, J. & Kylliäinen, M. 2013. In search of lost acoustics: Nya Teatern in Helsinki, 1860–1863. Proceedings of the 42nd International Congress on Noise Control Engineering Internoise 2013. Innsbruck, September 15-18, paper no. 208.

Takala, J. & Kylliäinen, M. 2013. Kadonnutta akustiikkaa etsimässä: Helsingin Nya Teatern 1860-1863. Akustiikkapäivät 2013. Turku, 22.-23.5., Akustinen Seura ry, s. 189-194.

 

Tutkimusalueen vastaavat tutkijat

Tutkija Tekn. lis. Mikko Kylliäinen 

Päivittäjä: Elina Soininen, 23.02.2015 13:02.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, akustiikka, askelääneneristys, ilmaääneneristys, melu, ääneneristys