Maa- ja pohjarakenteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Maa- ja pohjarakenteet – Alansa paras infrarakenteiden elinkaaritehokkuuden osaaja

Etusivu      Tapahtumat ja uutiset      Opetus       Julkaisut

@TUT_Earth_Found Twitter Maa- ja Pohjarakenteiden yksikön uutiset ja ajankohtaiset asiat https://twitter.com/TUT_Earth_Found

Maa- ja pohjarakenteiden tutkimus palvelee erityisesti infrarakentamista, mutta myös rakennusten pohjarakenteiden kehitystyötä. Osallistumme mitoitusohjelmien ja mitoitusmenetelmien kehittämiseen sekä ohjeiden laadintaan, myös kansainvälisissä hankkeissa. Tutkimushankkeissa selvitetään usein uusien, vaihtoehtoisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi jätemateriaalien tai geosynteettisten tuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia ja mitoitusperiaatteita, tai haetaan uusia mahdollisuuksia olemassa olevien ratkaisujen energiatehokkaampaan ja taloudellisempaan hyödyntämiseen. Osallistumme alan toimijoiden tuotekehityshankkeisiin tarjoamalla mittauspalveluja tai asiantuntija-apua.

Tutkimushankkeissamme hyödynnämme korkeatasoisia laboratoriolaitteistojamme ja rakenteiden toiminnan seuraamiseen kehitettyjä instrumentointeja sekä tarvittaessa kehitämme uusia tutkimuslaitteita. Käytössämme on mm. siltasimulaattori ja koetutkimusmonttu, jossa voidaan kuormittaa rakenteita täydessä mittakaavassa. Sekä henkilö- että laiteresursseilla mitattuna TTY:n Maa- ja pohjarakenteiden yksikkö muodostaa toimialueellaan selkeästi Suomen johtavan tutkimusyksikön.

Tutkimushankkeissa yhteistyökumppaneina ja rahoittajina ovat Liikennevirasto, Opetusministeriö, TEKES, materiaalivalmistajat, alan konsulttitoimistot ja urakoitsijat sekä alan muut tutkimusyksiköt ja toimijat.

Päivittäjä: Maria Penttilä, 17.01.2017 19:36.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, työssä tty:llä, tietoa tty:stä, näkyvyys ja viestintä