Rakennustekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennustekniikka

Rakennustekniikan opetus- ja tutkimusalueilla työskentelee yhteensä noin 120 henkilöä, jotka toteuttavat vuosittain noin 100  erilaista tutkimusprojektia ja kehityshanketta. Tutkimustoiminta perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan eli teorian ja käytännön yhdistämiseen ja tutkimustulosten vaikuttavuuden varmistamiseen.

Keskeisillä tutkimusalueillaan eri tutkimusryhmät ovat hyvin verkostoituneita omien tutkimusalueidensa koti- ja ulkomaisiin tutkimusryhmiin ja yhteydenpito näihin on tiivistä. Henkilökunta on aktiivisesti mukana erilaisten normien ja suunnitteluohjeiden laadinnassa sekä alan kehitystä linjaavissa toimielimissä ja järjestöissä. Erilaisten koerakentamiskohteiden toteuttaminen ja esimerkiksi alalla käytettävien suunnitteluohjelmistojen kehittäminen kuuluvat myös rakennustekniikan henkilökunnan aktiviteetteihin.

Tutkimushenkilökunta toimii neljällä tutkimusalueella. Tutkimusalueiden sivuilta löytyy lisätietoa henkilöistä sekä käynnissä olevista ja päättyneistä tutkimusprojekteista.

Liikenteen tutkimuskeskus Verne keskittyy kestävän ja samalla ihmisten ja yhteiskunnan kannalta turvallisen ja tehokkaan liikennejärjestelmän kehittämisen tukemiseen ja edistämiseen. Vernen tutkimusalueet ovat liikennejärjestelmä, logistiikka ja kaupunkiliikenne. Tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ovat erityisesti liikenne osana yhteiskuntaa, tulevaisuus, energiatehokkuus ja ilmastokysymykset sekä älykkäät ratkaisut.

Maa- ja pohjarakenteiden yksikön tutkimus keskittyy erityisesti infrarakentamiseen, mutta myös rakennusten pohjarakenteiden kehitystyöhön panostetaan. Tutkimustoimintaa toteutetaan kolmessa tutkimusryhmässä: ratarakenteet, maarakenteet ja pohjarakenteet. Tutkimusryhmien toimintaan liittyvät kiinteästi korkeatasoiset laboratorio- ja mittauspalvelut sekä räätälöidyt rakenteiden monitorointijärjestelmät.

Rakennetekniikan yksikön tutkimus keskittyy rakenteisiin ja niiden toimintaan, rakenteiden mekaniikkaan, rakennusmateriaalien ja rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan, sisäilman laatuun vaikuttaviin fysikaalisiin ilmiöihin, rakenteiden elinkaaritekniikkaan, metallirakentamiseen sekä rakenteiden palotekniikkaan. Yksikön tutkimustoiminta perustuu usein kokeelliseen tutkimukseen laboratorio- tai kenttäolosuhteissa sekä laskennalliseen mallintamiseen.

Rakennustuotannon ja -talouden yksikön päätutkimusalat ovat rakennusyritysten, -tuoteteollisuuden ja rakennuttajayritysten toimintaprosessit ja liiketoiminta sekä kiinteistöjen elinkaari-, energia- ja ympäristötalous. Näihin tutkimusalueisiin liittyy myös virtuaalitekniikoiden ja kiinteistödatan koko elinkaaren aikaisen hyödyntämisen tutkiminen. Kiinteistöliiketoiminta ja siihen sisältyvät toimitila- ja käyttäjäpalvelut sekä asuminen ovat yksikön kehittyviä tutkimusaloja.

Rakennustekniikan laboratorion uusimmat julkaisut

Syysuutisia TTY/Rakennustekniikasta 30.10.2018

Ajankohtaista TTY rakennustekniikasta 20.6.2018

TTY:n ja TAMKin valmistelema rakennustekniikan opetusyhteistyö käynnistyy 16.5.2018

 

Valitettavasti Momentin vanhat linkit eivät toimi, mutta kaikki jutut ovat luettavissa kokonaisuutena  Rakennustekniikan ajankohtaista sivulta.

TTY Rakennustekniikassa tapahtuu 8.3.2018

Kiertotaloutta, väitöksiä ja uusi yhteistyökumppani 19.12.2017

Kokeilukulttuuri ja yhteiskehittäminen rakennusalan uudistajina 3.11.2017

KUTSU Rakennustekniikan vuosiseminaari 22.11.2017 
Kokeilukulttuuri ja yhteiskehittäminen tutkimuksen, startupien ja yritystoiminnan rajapinnassa 5/2017

Kokeilukulttuuri ja yhteiskehittäminen rakennusalan uudistajina 4/2017

CoreLab vauhdittaa rakennusalan digiloikkaa 3/2017

Uusinta tietoa betonirakenteiden suunnittelusta 2/2017

Liikenneviraston ja TTY:n pitkäjänteistä tutkimusyhteistyötä 1/2017

 

Päivittäjä: Elina Soininen, 05.12.2018 8:02.
Sisällöstä vastaa: Kuula Pirjo
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö