Ajankohtaista - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennustekniikan ajankohtaista

Uusilla poraustekniikoilla käsiksi geolämpöön 12.12.2018
Geotekniikassa etsitään kuumeisesti tehokkaampia kallionporausmenetelmiä, joissa käytetään perinteisen mekaanisen kuormituksen lisäksi esimerkiksi mikroaaltoja, lämpöshokkeja ja laseria. Uusia tehokkaampia porausmenetelmiä tarvitaan erityisesti geotermisen lämmön hyödyntämiseen Skandinaviassa, jossa kallioperä on ”kylmä” ja kovaa graniittia.

Uutta tietoa alapohjarakenteen vaikutuksesta sisäilman radonpitoisuuteen 20.11.2018
Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä rakennusten sisäilmassa. Hajuton ja mauton radon kulkeutuu sisäilmaan perustuksissa olevien rakojen kautta maaperästä. Timo Keskikurun väitöskirjatutkimuksen mukaan toimiva ilmanvaihto on tehokas keino sisäilman radonin sekä muiden maaperästä tulevien epäpuhtauksien alentamiseen.

Mikko Saunille parhaan diplomityön palkinto 8.11.2018
TTY:n rakennustekniikan tutkinto-ohjelmasta tämän vuoden kesäkuulla valmistuneen DI Mikko Saunin diplomityö ’Radan kuormituskestävyyden arviointi tiedonlouhintamenetelmillä’ palkittiin geotekniikan alan parhaan diplomityön palkinnolla 1.11.2018 pidetyn Geotekniikan päivän yhteydessä.

The Nordplus Project helps to improve the study programs of Civil Engineering and Architecture 26.10.2018
The Nordic_BIM_edu project aimed to create a network for development of BIM skills among higher education institutions.

Digitaalinen pyörre tuo muutoksia rakennusvalvonnan toimintoihin 15.10.2018
Digitaalinen pyörre on spiraalinen ympäripyörivä virtaus, joka aiheuttaa muutoksia organisaatioiden toimintoihin. Digitaalisen pyörteen mukanaan tuoma teknologia tarvitsee organisaatioissa tuekseen myös uudenlaista osaamista, toimintamalleja ja resursseja. Pirjo Silius-Miettinen esittää väitöstyössään uusia etenemispolkuja digitaalisen pyörteen haltuunottoon rakennusvalvonnassa.

Tutkimuksella lisätietoa betonin lujuuden arviointiin rakenteesta 15.10.2018
Tampereen teknillisellä yliopistolla toteutetaan laaja kokeellinen tutkimushanke betonin lujuuteen liittyen. Tutkimuksessa on tavoitteena selvittää miten puristuslujuusnäytteen ominaisuudet, kuten näytteen koko ja kosteusolosuhteet, vaikuttavat näytteestä saatavaan lujuuteen, sekä selvittää betonin toimintaa osana taivutettua rakennetta huokostamattoman ja lisähuokostetun betonin tapauksissa.

Hiekkatekonurmiopas uusittu 4.10.2018
TTY:n maa- ja pohjarakenteiden yksikkö on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä avustuksella uudistanut vuonna 1997 julkaistun Hiekkatekonurmioppaan nykypäivän vaatimukset täyttäväksi ja nykytietämyksen kokoavaksi Hiekkatekonurmiopas -julkaisuksi yhteistyössä Suomen Pesäpalloliitto ry:n kanssa.

BIM adoption by design and construction companies 29.8.2018
TUT is participating the Nordic BIM edu project that is bringing together educational expertise relating to Building Information Modeling (BIM). The project develops cooperation between higher educational institutes and other organizations having vested interests in BIM implementation within construction industry and to promote academic mobility based exchanges in Baltic-Nordic countries.

SAFEHEAT-hankkeessa tutkitaan älykästä kuivanapitolämmitystä tyhjillään olevissa tiloissa 20.8.2018
TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmä on saanut rahoituksen älykästä kuivanapitolämmitystä käsittelevään tutkimushankkeeseen. SAFEHEAT-hankkeessa tutkitaan älykästä kuivanapitolämmitystä tyhjillään olevissa rakennuksissa ja kulkuvälineissä. Kuivanapitolämmityksen tarkoituksena on lämmittää tiloja niin, että homeen kasvua tai merkittävää kosteuden tiivistymistä rakenteisiin ei esiinny.

Nopeille U-arvon mittauksille merkittävää tukea 17.8.2018
Nopeiden U-arvomittausten kaupallistamista edistävälle hankkeelle on myönnetty merkittävä tukirahoitus. Sekä Business Finland että Saksan kauppa- ja energiaministeriö ovat päättäneet rahoittaa RAPID U -hanketta. Hankkeen muut tukijat ovat Stiftelsen för teknisk utveckling och forskning, Suomen ympäristöministeriö, RakLi ja Kiinteistöliitto.

Eristerappausjärjestelmien vaurioitumismenetelmät kuriin 15.6.2018
Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä on jo 90-luvulta lähtien tutkittu eristerappausjärjestelmiä ja varsinkin niiden säänkestävyyttä kiihdytetyillä säärasituskokeilla. Nyt kyseisten järjestelmien vaurioitumisesta sekä kuntotutkimusmenetelmistä alkaa olla riittävästi kokemusta myös kentällä, jotta ne voidaan kerätä yksiin kansiin, ja alalle saadaan yhtenäiset ohjeistukset.

Kuinka autonomiset ajoneuvot tulevat muuttamaan tieverkkomme kokemaa rasitusta? 8.6.2017
Aluksi osittain ja myöhemmin kokonaan autonomisesti ohjautuvat ajoneuvot tekevät tuloaan Suomenkin tieverkolle. Sitä, kuinka tämä tulee vaikuttamaan tiestöllemme kohdistuvaan rasitukseen, ei ole aiemmin tutkittu.

Kiinteistökehittämisen tutkimus- ja opetustoiminta etenee 7.6.2018
Syksyllä 2017 perustettu kiinteistökehittämisen tutkimusryhmä on päässyt hyvään vauhtiin tutkimustoiminnassaan. Tampereen Kauppakamarilta nyt toukokuussa saatu 50 000 euron lahjoitus vahvistaa toimintaa merkittävästi.

Uusiomaarakentamisesta kiertotalouteen. 6.6.2018
Suuren suosion saanutta Uusiomaarakentamisen erikoisopintojaksoa (UKI 2017-2018) seuraa ”Kiertotalous infrarakentamisessa”, joka on osa uutta kiertotalouden sivuainetta. UKI-koulutusta esitellään myös kesäkuussa Tampereella järjestettävässä kansainvälisessä WASCON-konferenssissa (wascon2018.org).

TTY:n asiantuntijat mukana infrarakentamisen ja kiviaineksen laatuvaatimusten päivityksessä. 6.6.2018
Tänä keväänä on julkaistu uudet asfalttinormit ja betonin kiviainesohjeet. InfraRYL:n päivitettyjä ja uusia osia sekä uusia ohjekortteja odotetaan painosta. Kaikissa näissä TTY:n asiantuntijoiden panos on ollut merkittävä. Uusista ohjeista on järjestetty myös koulutuksia kevään aikana.

Yhteistyötä TU Delft -yliopiston kanssa 4.3.2018
TTY:n rakennustekniikan yksi tärkeimmistä kansainvälisistä yhteistyökumppaneista on TU Delft yliopisto Hollannissa. Tätä yhteistyötä on ollut jo usean vuoden ajan ja kuluvana vuonna se on edelleen syventynyt ja saanut uusia ulottuvuuksia, kuten vierailevan professuurin ja jatko-opiskelijoiden yhteisen seminaarin.

Vesihuoltopalveluiden tutkimusta 20 vuotta TTY:llä – tervetuloa seminaariin 8.6.2018. 4.6.2018
Tampereen teknillisessä yliopistossa vesihuoltopalveluiden toimintaa ja kehittämistä tutkiva CADWES-tutkimusryhmä täyttää tänä vuonna pyöreät 20 vuotta. Kansainvälinen toiminta on tuonut yliopistolle UNESCOn oppituolin, jonka tiimoilta järjestetään 8.6. jo kuudes vesialan seminaari.

Tietomallinnus on rakennussuunnittelun tulevaisuutta 24.5.2018
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton ja Tampereen teknillisen yliopiston järjestämässä ICCCBE2018-konferenssissa 5-7.6.2018 keskustellaan rakennussuunnittelun digitalisaatiosta. Tampereelle saapuu osallistujia lähes 30 maasta.

Miten kiinteistökehittäminen todella vaikuttaa ympäristöönsä? 17.5.2018
Kiinteistökehittäminen vaikuttaa aina itse hanketta laajemmin, esimerkiksi alueen arvostukseen. Päätöksiä tehtäessä on tärkeää ymmärtää näitä ulkoisvaikutuksia. Antti Kurvinen tutki väitöskirjassaan, miten erilaiset maankäytön muutokset heijastuvat asuntojen hintoihin sekä sosioekonomisiin indikaattoreihin.

TTY:n ja TAMKin valmistelema rakennustekniikan opetusyhteistyö käynnistyy 15.5.2018
Uudet rakennustekniikan tutkinto-ohjelmat aloittavat kesälomien jälkeen.

Selvitys sprinklerilaitteistojen luotettavuudesta 3.5.2018
Automaattiset sprinklerilaitteistot ovat tehokas osa rakennusten paloturvallisuussuunnittelua: niiden avulla voidaan vähentää sekä palokuolemia että aineellisia vahinkoja. Epävarmuus laitteiston toimivuudesta palotilanteessa voi kuitenkin rajoittaa suunnittelua ja nostaa rakennuskustannuksia.

Palolaboratorio tutkii, testaa ja opettaa 25.4.2018
Palolaboratorio tekee yritysyhteistyönä monipuolista palotestausta ja -tutkimusta, jolla parannetaan rakenteiden ja rakennusten paloturvallisuutta sekä kehitetään paloturvallisuuden lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Tutkimusvalmiudet ja -toiminta sekä kansainvälinen yhteistyö ovat jatkuvasti vahvistuneet.

Quality-driven scheduling in construction 23.4.2018
In his doctoral dissertation, MSc Marco Bragadin explores new approaches that improve the quality of scheduling construction projects.

Kosteudenhallintakoulutuksella eväitä terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen 17.4.2018
Kaikki rakennusalalla työskentelevät eivät voi erikoistua kosteusvauriokorjaamiseen, mutta kaikki rakennukset tulee tehdä terveellisiksi ja rakennusfysikaalisesti toimiviksi. Tämän saavuttamiseksi kaikilla rakennustyöntekijöillä on oltava perusosaaminen ja motivaatio työmaan kosteudenhallintaan.

Pitkittyneet riidat rakennusprojekteissa johtuvat usein siitä, ettei asiakas koe tulleensa kuulluksi 9.4.2018
Pienet erimielisyydet uusien asuntojen asukkaiden ja rakennuttajan välillä saattavat paisua ja pitkittyä turhaan. Reino Yli-Honkola etsi väitöskirjassaan syitä ihmisten kritisointi-innolle elä-mänkokemuksista ja arvoista ja totesi, että tärkeintä on kuulluksi tulemisen tunne.

TTY, Ruukki Construction ja SSAB Europe solmivat yhteistyösopimuksen 29.3.2018
Tampereen teknillisen yliopiston, Ruukki Construction Oy:n ja SSAB Europe Oy:n yhteistyösopimuksen ytimessä on teräsrakentaminen. Sopimus on viisivuotinen.

Liikenneturvallisuutta mitattaessa huomioitava myös vakavasti loukkaantuneet 19.03.2018
Liikenneturvallisuutta mitataan yleensä tieliikenteessä kuolleiden määrällä. Liikenteen tutkimuskeskus Verne tutki, miten tieto vakavasti loukkaantuneista muuttaa käsitystä liikenneturvallisuudesta.

Radan kuivatuksen parantaminen ja seurantavaikutusten mittaaminen 16.3.2018
Toimivat kuivatusratkaisut ovat tärkeä osa radan elinkaarta määrittelevistä ominaisuuksista. TERA II-tutkimushankkeen projektin tulokset antavat selviä perusteita sille, että kuivatuksen toimivuuteen on tulevaisuudessa syytä kiinnittää enemmän huomiota. Koko tutkimuksen tavoitteena on merkittävät kustannussäästöt rataverkon ylläpidossa.

Avaa ovi tieteelle – Tietotalossa kerätään dataa ihmisten liikkeistä eteisessä 5.3.2018
Kampuksella kulkevat voivat nyt osallistua arkkitehtuuria- ja rakennustekniikkaa, automaatiota, tietojenkäsittelyä ja signaalinkäsittelyä yhdistävään projektiin, jossa kerätään tietoa kotioven avaamiseen liittyvistä tapahtumista. Tietoa käytetään älykotien kehittelyyn.

Materiaalit väsyvät kuten urheilijat 28.2.2018
Mekaanisella väsymisellä tarkoitetaan rakenteen tai rakenneosan vähittäistä vaurioitumista toistuvan vaihtuvan kuormitusrasituksen alaisena. Rakennustekniikassa väsymisilmiöiden huomioiminen on tulossa yhä tärkeämmäksi rakenteiden hoikistumisen seurauksena käytettäessä yhä lujempia materiaalilaatuja

Joukkoliikenteen järjestämistavan vaikutus palvelutasoon 26.2.2018
Kaupungit houkuttelevat enenevissä määrin lisää asukkaita, minkä seurauksena on tarve järjestää liikenne mahdollisimman toimivasti, ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti.

Yhteinen kehittäminen avainasemassa uusien ja houkuttelevien palveluinnovaatioiden syntymisessä 22.2.2018
Yritysten tulisi avata rohkeammin rajojaan ja tehdä laajemmin yhteistyötä asiakkaidensa, kumppaneidensa ja eri alojen toimijoiden kanssa uusien palveluinnovaatioiden kehittämiseksi, selviää Elina Sillanpään väitöstutkimuksesta

Julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaukseen viimein kattava ohjeistus 22.02.2018
Julkisivuja ja parvekkeita on jo pitkään osattu korjata myös talviolosuhteissa, minkä lisäksi nykyisin sääsuojaus lisääntyy myös kesäkorjaamisessa. Silti edelleen korjaaminen keskittyy hyvin suurelta osin kesäkaudelle, mihin yksi suurimmista syistä on ollut luotettavan tiedon ja ohjeistusten puute.

COMBI-hankkeen tuloksia esiteltiin TTY:llä 20.2.2018
COMBI-hankkeen kolmas yleisöseminaari järjestettiin TTY:llä torstaina 25.1.2018. Seminaari keräsi yleisöä Festian isoon saliin kuuntelemaan COMBI-hankkeen uusimpia tuloksia koskien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasolle.

Stipendejä kiitettävistä rakennustekniikan diplomitöistä 22.1.2018
Teollisuusneuvos Aarre M. Mattisen perustama säätiö jakoi stipendejä TTY:n rakennustekniikan opiskelijoille.

Robottiautot voivat lisätä liikennettä, mutta pienentää autokantaa 5.1.2018
Robottiautojen odotetaan tuovan liikennejärjestelmään merkittäviä hyötyjä mm. liikenneturvallisuuden ja liikenteen tehokkuuden parantuessa. Mutta miten Robottiautot vaikuttavat ihmisten liikkumistottumuksiin ja liikkumisen määrään? Tätä selvitettiin Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä

Tuore teos valottaa Suomen vesihuollon kehitystä sadan vuoden ajalta 19.12.2017
Suomi on monessa suhteessa vesihuollon mallimaa. Tämän takana on pitkä kehitystaival, jonka ovat tehneet mahdolliseksi demokraattinen yhteiskunta sekä pitkän aikavälin suunnittelu, toteutus ja käyttö.

Rakennustekniikan vuosiseminaarista ajatuksia tulevaan 18.12.2017
Marraskuussa pidetyn Rakennustekniikan vuosiseminaarin teemana oli tällä kertaa kokeilukulttuuri ja yhteiskehittäminen rakennusalan uudistajina

Tampereen teknillinen yliopisto perustaa uuden kiertotalouden opintokokonaisuuden 13.12.2017
Poikkitieteellisen kokonaisuuden opintoja voi suorittaa jo vuoden 2018 aikana. Hanketta on rahoittanut Sitra 100 000 eurolla.

Tampereen teknillinen yliopisto ja A-insinöörit solmivat kumppanuussopimuksen 4.12.2017
Tavoitteena on vahvistaa jo pitkään jatkunutta yhteistyötä rakennustekniikan opetuksessa. Sopimuksen myötä yhteistyö laajenee myös jatko-opintoihin ja tutkimukseen.

Rakennusalan opinnäytteille palkintoja 1.12.2017
Liikesivistysrahastoon kuuluva Oskari Vilamon rahasto palkitsee vuosittain parhaat edellisenä vuonna valmistuneet rakennusalan opinnäytteet. Yksi kolmesta väitöskirjastaan palkitusta on TTY:ltä väitellyt Marco D´Ignazio.

Kolmiulotteinen malli teräsliitosten suunnittelua varten 27.11.2017
Rakenteiden kelpoisuutta ei aina ole mahdollista osoittaa suoraan standardissa annettujen menetelmien avulla. Tämä pätee rakenneosien liitosten mitoitukseen erityisesti silloin, kun mitoitustehtävä on kolmiulotteinen. Henri Perttola kehitti kolmiulotteista mallia teräsliitosten suunnittelua varten.

Uusiomaarakentamisen koulutukselle vuoden GeoTeko-palkinto 20.11.2017
TTY:n maa- ja pohjarakenteiden yksikön ja Aalto-yliopiston yhteisesti toteuttama uusiomaarakentamisen erikoisopintojakso UKI voitti Suomen geoteknillisen yhdistyksen GeoTeko-palkinnon.

Rakennusalan yritystapahtuma TTY:llä taas tammikuussa 15.11.2017
Tapaa teekkareita, poimi parhaat! Yritystapahtuma TTY:llä torstaina 25.1.2018 kello 10–15.

Ville Mäen geotekniikan alan diplomityö palkittiin 9.10.2017
Suomen Geoteknillinen Yhdistys valitsi Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan tutkinto-ohjelmassa opiskelevan Ville Mäen diplomityön vuoden parhaaksi geotekniikan alan diplomityöksi.

Jätteenpolton pohjakuonista kiviaineksen kaltaisia tuotteita maarakentamiseen 6.11.2017
Maarakentamisessa materiaalitarve on suuri, mutta luonnonkiviainekset eivät ole uusiutuva luonnonvara. Annika Sormunen kehitti väitöskirjassaan jätteenpolton pohjakuonasta kiviaineksen kaltaisia tuotteita erilaisiin maarakennussovellutuksiin.

Tampereen Rakentajakilta – 50 vuotta historiaa rakentamassa 2.11.2017
Tampereen teknillisen yliopiston raksateekkareiden yhteisö Tampereen Rakentajakilta on viettänyt tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan monin tavoin. Vuosi huipentui 28.10. pidettyyn pääjuhlaan ja historiikin julkistamiseen.

Rakennusfysiikka 2017 -seminaari keräsi ennätysmäärän kävijöitä ja yhteistyökumppaneita 1.11.2017
Rakennusfysiikka 2017 -seminaari järjestettiin 24.–26.10.2017 Tampere-talossa. Seminaari keräsi yli 600 osallistujaa ja 74 yhteistyökumppania.

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto jaettu 31.10.2017
Kolmatta kertaa jaettu Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto on myönnetty rakennustyömaan kosteudenhallintakoulutukselle ja sitä kehittäneelle työryhmälle.

Tietomallin käyttö määrätiedon tuottamisessa vähentää päällekkäistä työtä rakennushankkeissa 23.10.2017
Tietomallien käytön lisääntyessä kiinnostus niiden hyötyjä kohtaan on kasvanut rakennusurakoitsijoiden keskuudessa. Mallia voitaisiin hyödyntää tehokkaammin myös määrätiedon tuottamisessa, selviää Sini Kallion väitöskirjassa.

Urban Smart Energy -hanke vauhtiin 13.10.2017
Urban Smart Energy (USE) -hankkeen tavoitteena on luoda uusia paikallisia malleja energian varastointiin, tuotantoon ja ohjaukseen osana Tampereen Hiedanrannan alueen brownfield-kehittämistä. Hankkeen lähtökohtana ovat käytännön kokeilut uuden kaupunginosan kehittämisessä.

Mukaan Bio- ja kiertotalous matchmaking -tapahtumaan 10.10 2017
Kiihtyvä kaupungistuminen edellyttää uusia kestäviä kaupunki- ja tilaratkaisuja. Keskeisessä roolissa ovat monialaiset ratkaisut, joiden luomiseen tarvitaan erilaisten yritysten osaamista. Matchmaking-tapahtuma kokoaa yhteen yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita Build as a Service -ratkaisuista.

Ville Mäellä infra-alan paras opinnäytetyö 5.10.2017
TTY:n rakennustekniikan koulutusohjelman opiskelija Ville Mäki palkittiin infra-alan parhaasta opinnäytetyöstä Destia Oy:n järjestämässä opinnäytekilpailussa, jonka tulos julkistettiin torstaina 28.9.2017 pidetyn Maarakennuspäivän yhteydessä Finlandia-talossa.

Yritysyhteistyö rakennustekniikan opetuksessa 4.10.2017
Rakennustekniikan opetuksessa hyödynnetään yritysyhteistyötä monipuolisesti. Vierailuluennoitsijoiden lisäksi merkittävä esimerkki on joka syksyinen kenttäharjoitus, jonne Taratest Oy tarjoaa kairavaunun ja kairaryhmän päiväksi opetuskäyttöön.

Rakennustekniikan vuosiseminaari 22.11. - Teemoina kokeilukulttuuri ja yhteiskehittäminen 20.9.2017
Tutkimukseen ja kehittämiseen tarvitaan lisää nopeutta, ketteryyttä sekä poikkialaista toimintaa yritysten ja yliopiston kesken. Minkälaisia esimerkkejä tästä on muilla toimialoilla? Mitkä ovat yritysten toiveet? Miten TTY vastaa muuttuviin tarpeisiin? Tapaa alan kiinnostavimpia startup-yrityksiä.

Tampereen teknillinen yliopisto ja Pöyry solmivat kumppanuussopimuksen 18.9.2017
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) sekä kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyritys Pöyry solmivat 18.9. kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa pitkäkestoista, suunnitelmallista ja aktiivista yhteistyötä.

Rakennusteollisuus RT:n hallitus TTY:n vieraana 15.9.2017
Opetuksen työelämäläheisyys, rakennusalan keskeiset tutkimusteemat sekä Tampere3-prosessin eteneminen olivat vilkkaan keskustelun aiheina Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen vieraillessa TTY:llä.

TTY ja Roadscanners yhteistyössä älykkään liikenteen testausekosysteemin parissa 12.9.2017
TTY:n maa- ja pohjarakenteiden yksikön tutkijat toteuttavat Aurora-hankkeen tierakenneinstrumentoinnit yhteistyössä Roadscanners Oy:n kanssa.

Maailman mielenkiintoisimmalla toimialalla 8.9.2017
TTY:n uusin TUT Industry Professor Ari Ahonen aloitti syyskuun alussa viisivuotisen kautensa rakennustekniikan laboratoriossa. Hänen professuurinsa ala on kiinteistökehittäminen. Yhtenä tavoitteena on saada yrityksiin lisää tohtoreita.

Sitowise ja TTY solmivat yhteistyösopimuksen 7.9.2017
Sito Oy:n ja Wise Group Oy:n yhdistyessä syntynyt Sitowise ja Tampereen teknillinen yliopisto solmivat rakennustekniikan alan yhteistyösopimuksen 20.6.2017. Sopimuksella luodaan entistä parempi pohja molempia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle.

Pistepilvitieto vauhdittaa korjaussuunnittelun digitalisaatiota 28.8.2017
Uudisrakentamisessa digitalisaation mahdollisuuksia on jo hyödynnetty hyvin, mutta korjaussuunnittelun puolella on kehittämisen varaa. Korjausrakentamisen lisääntyessä myös suunnittelun pitäisi tehostua. Korjaussuunnittelun digitalisaation lupaavin vauhdittaja on tällä hetkellä pistepilvitieto.

Tampereen teknillinen yliopisto ja Sweco vahvistavat yhteistyötään 15.8.2017
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja suunnittelu- ja konsulttitoimisto Sweco solmivat 14.8. yhteistyösopimuksen. Sopimuksella halutaan kehittää rakennetekniikan tutkimusta, diplomi-insinöörien koulutusta sekä alan täydennyskoulutusta.

Lasitettujen parvekkeiden ja terassien käyttömukavuus paremmaksi
Suomessa moni haluaa parvekkeelleen tai terassilleen lasituksen, mutta ne voivat olla etenkin kesällä aivan turhan kuumia. Kimmo Hilliaho tutki väitöskirjassaan, miten lasitettujen ulkotilojen käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta voitaisiin parantaa.

Petri Juuti International Water History Associationin puheenjohtajaksi 30.6.2017
Dosentti Petri Juuti on valittu International Water History Associationin (IWHA) puheenjohtajaksi järjestön kokouksessa Yhdysvalloissa. Järjestön kansainvälinen konferenssi järjestetään taas Tampereella vuonna 2019.

Valtakunnallinen rakennusfysiikkaseminaari Tampereella 24.-26.10.2017
Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. järjestävät viidennen valtakunnallisen rakennusfysiikkaseminaarin Tampere-talossa 24.–26.10.2017.

Pistepilvistä ja tietomallinnuksesta hyötyjä korjausrakentamiseen
Helppo korjaushanke -teemalla järjestetyssä seminaarissa 70 kiinteistö- ja rakennusalan osallistujaa kokoontui kuulemaan todellisia esimerkkejä Scan to BIM -prosessin hyödyntämisestä. Seminaari pidettiin 11.5. ja järjestelyistä vastasi TTY:n ja TAMKin yhteishanke ProDigiOUs.

Tiedon hallinnasta tulossa kriittinen menestystekijä vesihuoltolaitoksissa
Vesihuoltolaitoksilla on valtava määrä dataa ja tietoa. Tietojärjestelmien lisäksi on paljon myös ylös kirjaamatonta aineistoa, hiljaista tietoa. Tiedon hallinnasta onkin tulossa kriittinen menestystekijä vesihuoltolaitoksissa.

CoreLab vauhdittaa rakennusalan digiloikkaa
CoreLab on TTY:n rakennustekniikan uusi yhteiskehittämisfoorumi, jossa kiinteistö- ja rakennusalan yritykset, startupit ja tutkijat voivat yhdessä kokeilla ja testata uusia toimintatapoja ja digitaalisia innovaatioita.

Raidesepelin laatu vaikuttaa tukikerroksen toimintaan ja käyttöikään
Raidesepelin hienontuneisuuden ja radan kunnossapitotoimenpiteiden välistä yhteyttä on tutkittu Tampereen teknillisessä yliopistossa vuosien 2014 - 2016 aikana. Tuoreimmat tutkimustulokset ovat nyt luettavissa Liikenneviraston julkaisusta.

Uusiomaarakentaminen haltuun!
Uusiomaarakentamisesta on tulossa arkipäivää. UUMA2-hankkeen aloitteesta TTY ja Aalto järjestävät yhdessä kuusipäiväisen uusiomaarakentamisen erikoisopintojakson, joka toimii alan toimijoiden, materiaalitoimittajien, viranomaisten sekä opiskelijoiden yhteisenä oppimis- ja kehittämisfoorumina.

Luontopohjaiset ratkaisut kaupunkirakentamisen käyttöön
Tampereen teknillinen yliopisto on yhdessä Helsingin yliopiston kanssa saanut merkittävän 300 000 euron rahoituksen Nesslingin Säätiöltä viherjulkisivujen ja -kattojen tutkimukseen.

Historiasta oppia: Jätevedenpuhdistamot eivät ole saastuttajia
Liki kaikissa kaupungeissa viemäriverkkojen jätevedet laskettiin alkuvaiheessa suoraan tai sakokaivojen kautta vesistöihin. Näin oli myös Helsingissä, jossa viemäriverkko 1800-luvun lopussa johti jätevedet puhdistamattomana lähimpään merenlahteen.

Muovipäällysteisten lattiarakenteiden kosteusvauriomekanismit selville
TTY:llä on käynnistynyt runsaan vuoden pituinen laaja tutkimushanke, jossa selvitetään miksi eri-ikäisiin muovipäällysteisiin lattiarakenteisiin liittyy sisäilmaongelmia.

Rakennustekniikan jatko-opiskelijaksi?
Rakennustekniikan jatko-opinnot ovat mahdollisuus kehittää kansainvälisen tason huippuosaamista. Opintojen lopputuloksena voi syntyä ainutlaatuista kilpailukykyä yritysmaailmaan ja tekijälle itselleen. Samalla voidaan ratkoa vaikeita ongelmia, joita ei muuten saada ratkaistua.

Uusinta tietoa betonirakenteiden suunnittelusta
Arvostetun betonirakenteiden asiantuntijan, professori Günter Rombachin vierailuluennot vetivät salin täyteen suunnittelijoita sekä tutkijoita keskustelemaan vaativien rakenteiden suunnittelumenetelmistä.

COMBI-hanke puolivälissä – Tuloksia esiteltiin yleisöseminaarissa TAMKissa
COMBI-tutkimushanke on ollut käynnissä runsaat puolitoista vuotta ja on saavuttanut hankkeen puolivälin. 26.1.2017 hankkeen osapuolet ja tutkimuksesta kiinnostuneet kerääntyivät TAMKin kuulemaan hankkeen etenemisestä ja uusimmista tutkimustuloksista järjestyksessään toiseen yleisöseminaariin.

Valtakunnallinen rakennusfysiikkaseminaari Tampereella 24.-26.10.2017
Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. järjestävät viidennen valtakunnallisen rakennusfysiikkaseminaarin Tampere-talossa 24.–26.10.2017. Esitelmäehdotuksia otetaan vastaan 11.5. saakka.

100 ideaa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisointiin
Service Jam -tapahtuma kokosi Kampusareenaan kiinteistö-ja rakennusalan yrityksiä, VR- ja AR-teknologioita ja sisältöjä kehittäviä yrityksiä, opiskelijoita sekä usean tieteenalan tutkijoita ideoimaan kiinteistö- ja rakennusalan digiloikkaa.

Rakentajakilta Taraki 50 vuotta - historiikki tekeillä
Avaa sanainen arkkusi ja kerro muistosi Rakentajakilta Tarakin historiikkiin 28.2.2017 mennessä.

Talvikorjauksella lisäaikaa vuosikelloon
Talvikorjaus-hankkeen tavoitteena on laatia ohjeistus julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaamisen suunnittelua ja toteutusta varten. Hankkeen tuloksena syntyy aineisto, jossa esitellään yleisesti talviolosuhteiden haasteet sekä käytettävissä olevat tuotteet ja työtavat.

Yritykset ja opiskelijat kohtasivat rakennusalan yritystapahtumassa TTY:llä
Rakennusalan yritykset ja tulevaisuuden ammattilaiset verkostoituivat 26.1.2017 menestyksekkäästi rakennusalan yritystapahtumassa. Lue opiskelijoiden mietteitä päivän kulusta.

Sähkötehopiikki iskee illansuussa
Kun villasukat eivät riitä, seinään kytketään sähköpatteri. Pakkasen paukkuessa sähkönkulutus voi nousta hetkellisesti huimaksi. Ennätystehopiikistä tehty tutkimus paljasti kulutuksen syyt ja auttaa suunnittelemaan tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmää.

TTY:n palotestaustoiminnalle akkreditointi
Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) palotestaustoiminta sai akkreditoinnin kansalliselta akkreditointielimeltä FINASilta. Akkreditoinnin piiriin kuuluvia tuotteita ovat muun muassa paloikkunat ja -ovet sekä ei-kantavat seinärakenteet.

Suomalaista vesihuolto-osaamista yksissä kansissa
Vesihuoltoala on tulevina vuosikymmeninä suurten haasteiden edessä koko maailmassa. Tuore tietoteos kokoaa tähän tilanteeseen Suomen vesihuollon osaamista kansainvälisen lukijakunnan käyttöön.

Yhteisön osallistaminen tärkeää Etiopian maaseudun vesihuollon kehittämisessä
Diplomi-insinööri Beshah Behailu teki kenttätutkimusta maaseudun vesihuollosta Etiopiassa ja arvioi keinoja edistää vesihuoltopalveluiden kestävyyttä. Tutkimuksen mukaan yhteisön mukanaolo on tärkeää kehitettäessä maaseudun vesihuoltopalveluita.

Teknologia on ihmisyydelle rakennettu
Digitalisaatio on kiinteistö- ja rakennusalan keskeisimpiä haasteita tulevina vuosina. Näitä haasteita otettiin haltuun TTY:n rakennustekniikan laitoksen vuosipäiväseminaarissa 15. marraskuuta.

Painavat kuorma-autot parantaneet kuljetusten energiatehokkuutta
Vuonna 2013 Suomessa sallitut, jopa 76 tonnia painavat kuorma-autot vähensivät ajokilometrejä kolme prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä neljä prosenttia. Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkimuksen mukaan tiekuljetuskustannukset pienenivät 58 miljoonaa euroa.

Rakennuksia tyhjillään keskuksissa ja syrjäseudulla – kannattaako uutta rakentaa?
Suomessa on kansainvälisesti verrattuna huomattavan paljon asuntoja ja yritystiloja tyhjinä ja vajaakäytöllä. Uutta kuitenkin rakennetaan jatkuvasti. Mitä vanhalle rakennuskannalle kannattaisi tehdä? Arkkitehti Satu Huuhka analysoi väitöstyössään purettuja ja vajaakäyttöisiä rakennuksia.

Betonijulkisivujen korjauksen oikea ajoitus selviää mallinnuksella
Betonirakennuksia heikentävä korroosio voidaan havaita helposti sen alettua, mutta miten korjaustoimiin voisi varautua jo etukäteen? Mistä tietää milloin korjaus on viimeistään aloitettava? Diplomi-insinööri Arto Köliö kehitti mallinnustyökalun, jonka avulla korroosion etenemistä voidaan arvioida.

Uudisrakennuksilla suotuisa vaikutus lähistön vanhojen kerrostaloasuntojen hintoihin
Uusien asuinkerrostalojen rakentaminen nostaa lähellä sijaitsevien omistusasuntojen kauppahintoja, selviää Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa analysoitiin noin 27 000 kerrostaloasunnon kauppatietoja pääkaupunkiseudulta vuosina 2009–2014.

Puumateriaali kiinnostaa kevyt- ja erikoisrakenteiden Associate Professoria
Sami Pajunen siirtyi kone- ja tuotantotekniikan laitokselta rakennustekniikan laitokselle kevyt- ja erikoisrakenteiden Associate Professoriksi. Materiaaleista hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat muun muassa alumiini, korkealujuusteräs ja muovit, mutta erityisesti kiinnostaa puu.

Historiatiedoista arvokasta pohjaa vesihuollon suunnitteluun
Ezekiel Nyangeri Nyanchaga, Associate Professor Nairobin yliopiston rakennustekniikan laitokselta Keniasta on ollut kuukauden mittaisella vierailulla Tampereella. TTY:ltä valmistuneen Nyangerin tämänkertainen Suomen-vierailu liittyy hänen tuoreeseen kirjaansa Kenian vesihuollosta ja -hallinnosta.

Minne Keetmanshoopin vesi katoaa?
Namibialaisen Keetmanshoopin kaupungin vesijohtoverkostoon syötetään vuosittain yli kolmannes enemmän vettä kuin mistä vesimittareiden mukaan laskutetaan. Kasvavalla kaupungilla ei ole varaa hukata vettä. Minne vesi katoaa?

Päivittäjä: Elina Soininen, 13.12.2018 15:18.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, näkyvyys ja viestintä, momentti, rak, rakennustekniikka