Tribologia ja koneenosat - Tampereen teknillinen yliopisto

Tribologia ja koneenosat

Tutkimusryhmän painopistealueena on tribologia ja sen keskeisenä sovellusalueena koneenosat. Tribologian tutkimus kohdistuu pintojen välisessä kosketuksessa tapahtuvaan kitkaan, kulumiseen ja voiteluun. Tämä antaa vahvan pohjan tribologisten koneenosien ja kitkallisten liitosten mitoitukseen, kestoiän arviointiin ja energiatehokkuuden määritykseen. Keskeisiä sovelluskohteita ovat laakerit, hammaspyörät ja liitosten kitkaväsyminen. Työmenetelminä ovat erilaisten kosketusilmiöiden numeerinen mallinnus ja koetoiminta.    

Kokeellinen tutkimus keskittyy laskentamallien verifiointiin sekä käytännön kuormitus- ja kosketustilanteiden simulointiin. Koetoiminta sisältää keskeisesti myös koneiden käynnin monitoroinnin ja diagnostiikan.  Koneenosien tribologiseen tutkimukseen painottuvien koelaitteiden lisäksi käytössämme on Materiaaliopin laitoksen monipuolinen laitevarustus materiaalien valmistuksessa, karakterisoinnissa ja testauksessa.   

Lisätietoja: Professori Arto Lehtovaara

Tribology and Machine Elements

Päivittäjä: Kati Valtonen, 15.05.2017 14:02.
Sisällöstä vastaa: Lehtovaara Arto
Asiasanat: tiede ja tutkimus