Thermal Spray Center Finland - Tampereen teknillinen yliopisto

Thermal Spray Center Finland - TSCF

Sekä TTY:llä että VTT:llä on kansainvälisesti tunnustettua, kovatasoista termisen ruiskutuksen osaamista, joka on mitattavissa paitsi tieteellisinä julkaisuina ja patentteina, myös yritysten tuotekehityksessään hyödyntäminä, kustannustehokkaina ja suorituskykyisinä materiaali- ja valmistusteknisinä ratkaisuina.

Jotta Suomen teollisuudella olisi eväitä selviytyä voittajana globaalissa kilpailussa, teknologisia innovaatioita ja etumatkaa tarvitaan. Lisätäkseen vaikuttavuuttaan TTY ja VTT ovat yhdistäneey huippuosaamisensa kokeellisen termisen ruiskutuksen saralla yhteiseen Thermal Spray Center of Finland (TSCF) – keskukseen Tampereelle, TTY:n tiloihin.

Thermal Spray Center Finland

Pinnoituslaitteistot

Lisätietoja: Professori Petri Vuoristo ja Tomi Suhonen

 

Päivittäjä: Kati Valtonen, 07.05.2015 10:16.
Sisällöstä vastaa: Vuoristo Petri
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö