Tampere Wear Center - Tampereen teknillinen yliopisto

Tampere Wear Center

Kohti kulumisen kokonaisvaltaista hallintaa

Tampere Wear Center on kulumistutkimukseen keskittyvä osaamiskeskittymä, jonka pääalueina ovat raskas abrasiivinen ja iskevä kuluminen sekä koneenosien tribologia. TWC tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista materiaali- ja kulumistietoutta ja pystyy toimimaan asiantuntijana erilaisissa tribologiaan ja kulumisen hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

TWC:n monipuolinen ja moderni tutkimusinfrastruktuuri sekä sen materiaalitekniikkaan ja kulumiseen erikoistunut tutkijaryhmä mahdollistavat pitkäjänteisen tieteellisen tutkimustyön sekä teollisuuden tarvitseman soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen.

TWC:n tehtävät ja osaamisalueet

  • Tampere Wear Center toimii asiantuntijana kulumisen hallinnassa
  • Tehostaa materiaalien kulumiseen liittyvää tutkimustyötä sekä tarjoaa ratkaisuja yrityksille
  • Ylläpitää ja kehittää kulumistutkimukseen ja koneenosien triboloiseen tutkimukseen soveltuvaa laitekantaa
  • Verkostoitunut kansainvälisesti
  • Osallistuu kansainvälisiin projekteihin
  • Kaikkien keskeisten materiaaliryhmien asiantuntemus
  • Erityisosaamisalueina raskas abrasiivinen ja iskevä kuluminen sekä koneenosien tribologia.

TWC:n ja Kulumisfoorumin esite

Konferenssikalenteri

Yhteyshenkilöt:
Koordinaattori: Projektipäällikkö Kati Valtonen
Prof. Veli-Tapani Kuokkala
Prof. Arto Lehtovaara
Prof. Pasi Peura
Prof. Minnamari Vippola

 

 

 

Päivittäjä: Kati Valtonen, 03.11.2017 8:26.
Sisällöstä vastaa: Valtonen Kati
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, twc, wear center, kuluminen