Metallitekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Metallitekniikan tutkimusryhmä

Metallitekniikka keskittyy tutkimustyössään uusiin metallimateriaaleihin, metallituotteiden valmistusmenetelmiin sekä metallien liittämiseen. Metallivaahdot, metallien liimaus sekä metallimatriisikomposiittien ja yhdistelmämateriaalien tuottaminen valuteknologiaan ja reaktiiviseen synteesiin perustuen ovat tämänhetkisiä tutkimuksen kohteita. Liimaliitosten pitkäaikaiskestävyys on ollut tutkimuksen painopistealueena jo useiden vuosien ajan. Perinteisemmillä alueilla osaamista on mm metallien seoskehitykseen sekä hitsaus- ja valimotekniikkaan liittyen.

Metallitekniikka käyttää tutkimustyössään laitoksen yleisiä laiteresursseja. Omiin tutkimusalueisiin liittyen käytössä on useita erilaisia kuulamyllyjä sekä suojakaasukaappi. Liimaliitosten pitkäaikaiskestävyystutkimuksia varten käytössä on ohjelmoitava 900 litran sääarkku, jossa koekappaleita voidaan vanhentaa joko vakio-olosuhteissa tai vaihtelevan lämpötilan ja kosteuden sekä staattisen kuormituksen alaisina. Metallitekniikka toimii läheisessä yhteistyössä Tampereella sijaitsevan Valimoinstituutin kanssa käyttäen myös sen laiteresursseja.

Metallitekniikka on tuottanut lähes neljänneksen Materiaaliopin laitoksen olemassaolon aikana valmistuneista opinnäytetöistä (diplomityöt, lisensiaatin tutkimukset ja väitöskirjat)

Lisätietoja:

Professorit: Pasi Peura ja Veli-Tapani Kuokkala

Päivittäjä: Kati Valtonen, 22.08.2013 12:52.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä