Laser Application Laboratory - Tampereen teknillinen yliopisto

Laser Application Laboratory

Laser Application Laboratory (LAL) on tuotantotekniikan ja materiaaliopin laboratorioiden yhteistoimintayksikkö. LAL on perustettu

  • edistämään lasersovellusten opetus- ja tutkimusympäristön kehittämistä
  • edistämään tutkimusta ja teknologiansiirtoa
  • moderniksi testaus- ja demonstraatiopaikaksi teollisille sovelluksille.


Pinnoitus

Laserpinnoituksessa on saavutettu erinomaisia tuloksia. Pinnoitteelle tyypillistä:

  • korkea tiiveys
  • erinomainen tarttuvuus
  • pinnoitelisäainetta vastaavan umpiaineen ominaisuudet kuten kovuus, kulumiskesto, korroosionkesto
  • alhainen seostuminen


Pintakarkaisu

Laserpintakarkaisussa lämmöntuonti pystytään rajaamaan tarkasti. Tällöin vain halutut kohdat karkenevat. Toisaalta suurehkojenkin pinta-alojen (jopa 2 m²h) karkaisu 3D-pinnoille on mahdollista.

Hitsaus ja muut laserprosessit

Laboratoriossa voidaan testata myös muita laserprojekteja kuten hitsausta ja leikkausta. LAL:lla on laaja yhteistyöverkosto, jonka puitteissa löytyy useita lasereita lähialueen oppilaitoksista (esim. merkkaus, mikrotyöstö, leikkaus).
 

Lisätietoja Laser Application Laboratoryn toiminnasta:
Prof. Petri Vuoristo
Jorma Vihinen

 

Päivittäjä: Kati Valtonen, 15.12.2016 12:05.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, laser, laserprosessit, pinnoitus, pintakarkaisu, hitsaus