Kuitu- ja tekstiilimateriaalit - Tampereen teknillinen yliopisto

Kuitu- ja tekstiilimateriaalit

Tutkimuskohteina ovat yleisesti kuituraaka-aineet, niiden prosessointi erilaisiksi tuotteiksi, materiaalien ominaisuudet ja kehityssovellutukset. Esimerkkejä tutkimusohjelmista ovat uusien tuotteiden kehitys tai prosessimuuttujien hallinta.

Tilaustutkimuksia ja teollisuusyhteistyötä tehdään paljon. Tutkimusprojektit tehdään useimmiten yhteistyössä teollisuuden kanssa, jolloin tutkimuksen kohteena ovat ajankohtaiset kysymykset ja tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä

Tekstiilien testauspalvelun yhteyshenkilö on tutkija Arja Puolakka.

Päivittäjä: Riitta Salonen, 02.12.2016 12:10.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä