Collo - Tampereen teknillinen yliopisto

Collo-tutkimushanke "an electrical analyzer for observing the state of particles in liquids"

 

Collo on tutkimusprojekti, jossa tutkitaan kolloidisen online analysaattorin kaupallistamisvaihtoehtoja. Analysaattorista lisää tietoa on saatavilla linkistä avautuvasta Materia-lehden artikkelista. Idea on esitetty lyhyesti oheisessa esitteessä.

Collon-anturi perustuu sähköiseen resonaattoriin ja sen tavoitteena on mitata mm. ao kuvissa esitettyjä asioita.

Collo mittalaite voidaan asentaa prosessiin sauvamaisella anturilla tai kytkeä suoraan analysoitavaa suspensiota sisältävän sammion seinämään (ks. ao. kuva). Mittalaite lähettää datan pilvipalvelimelle, jossa se analysoidaan ja tuodaan tarkasteltavaksi asiakkaalle räätälöidyllä käyttöliittymällä.

Liity partnershipohjelmaan

Toivomme saavamme kehityskumppanien kautta laajaa ymmärrystä Collo-mittausmenetelmän kehitystarpeista ja tavoista integroida se osaksi kumppaniemme tuotantoprosesseja. Tästä voit ladata kumppanuusohjelman esitteen ja alla on ohjelmaan liittyviä poimintoja.

Collo-päivät

Syyskuussa pidämme Collo-päivät, jossa teemoina ovat kolloidit, automaatio ja IoT. Tervetuloa mukaan kuulemaan viimeisimpiä uutisia suspension mittaamisen menetelmistä ja tekniikoista.

Uutiskirje

Tulemme kuluvan vuoden aikana lähettämään 2-3 uutiskirjettä Collon kaupallistamisen edistymisestä.

Mittaus- ja analyysipalvelut

Olemme avanneet kumppanuusohjelmassa mukana oleville mittauspalvelun, johon voi lähettää omia seosnäytteitä analysoitavaksi Collo-menetelmällä. Lähettäessäsi laboratorioomme näyteitä (3-5 kpl) toteutamme:

  • Niiden analysoinnin Collo-mittauksella,
  • Lisäksi näytteistä mitataan viskositeetti, sähkönjohtavuus ja pH,
  • Mahdollisuus myös näytteen kokonaisvaltaiseen karakterisointiin,

Toimitamme mittauksista raportin ja käymme tulokset yhdessä läpi.

Lisäksi autamme tunnistamaan collo-mittaukselle optimaaliset mittauspisteet prosessistanne

  • Asennettavuuden arviointi ja Prosessihyötyjen arviointi
  • Tuloksena collomittaukseen soveltuvien mittauspisteiden ja muuttujien dokumentonti ja näistä saatavien prosessihyötyjen arviointi

Tilaa mittauksia varten näyteastiat ja täytä oheinen näytetietolomake.

Lähetä sähköpostia ja liity kumppanuusohjelmaan

Matti Järveläinen matti.jarvelainen@tut.fi 040 849 0194

Collo_Brochure.pdf

 

Oheinen video kiteyttää mittauksen edut prosessilaitoksissa

Päivittäjä: Kati Valtonen, 30.11.2016 14:00.
Sisällöstä vastaa: Järveläinen Matti
Asiasanat: tiede ja tutkimus