Matematiikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Matematiikka

Matematiikan laboratoriossa tehdään kansainvälisen tason matematiikan tutkimusta seuraavilla keskeisillä tutkimusaloilla:

  • matemaattinen analyysi sovelluksineen
  • diskreetti matematiikka sovelluksineen
  • matemaattinen mallinnus

Matematiikan laboratoriossa keskeisillä tutkimusaloilla toimivat merkittävimmät tutkimusryhmät on esitelty tällä sivulla. Tutkimusryhmien kotisivuilla on tarkempia tietoja niiden toiminnasta ja saavutuksista.

Matemaattinen analyysi sovelluksineen

Matemaattinen systeemiteoria

Ryhmän vetäjä: Lassi Paunonen
Ryhmän kotisivu
Matemaattisessa systeemiteoriassa tutkitaan erilaisia järjestelmiä, joihin voidaan vaikuttaa ohjaussignaaleilla. Järjestelmän käyttäytymisestä saadaan tietoa mittaussignaaleiden avulla. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lineaarisilla osittaisdifferentiaaliyhtälöillä ja/tai viiveyhtälöillä kuvattavat järjestelmät ja robustit säätöratkaisut. Niissä säädön ominaisuudet säilyvät häiriöistä huolimatta. Ryhmä toimii osana alan kansainvälistä verkostoa, jossa ovat mukana maailman parhaat yksiköt.

Inversio-ongelmat

Ryhmän vetäjä: Mikko Kaasalainen
Ryhmän kotisivut
Sovellusalueita ovat mm. avaruustutkimus, dynaamiset systeemit, geofysiikka ja kaukokartoitus sekä lääketieteellinen kuvantaminen. Ryhmä tekee aktiivista yhteistyötä useiden kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa. Tutkimusryhmä on osa Suomen Akatemian myöntämää Inversio-ongelmien tutkimuksen huippuyksikköä.

Diskreetti matematiikka sovelluksineen

Logiikka

Ryhmän vetäjä: Esko Turunen
Ryhmän kotisivu
Ryhmän tavoitteena on edistää seuraavien ei-klassisten logiikkojen matemaattista tutkimusta ja todellisen maailman sovelluksia: moniarvoinen logiikka, sumea logiikka ja looginen lähestyminen tiedonlouhintaan.

Matemaattinen  mallinnus

Paikannus- ja navigointialgoritmit

Ryhmän vetäjä: Simo Ali-Löytty 
Ryhmän kotisivu
Paikannusalgoritmiryhmässä tutkitaan henkilökohtaista paikannusta, jossa yhdistetään satelliittipaikannusjärjestelmästä ja matkapuhelinverkosta sekä mahdollisesti muista lähteistä saatavaa dataa. Tutkimusryhmän tavoitteena on käyttää matemaattista koneistoa ja saada toteutettua luotettavia ja reaaliaikaisesti toteutettavissa olevia paikannus- ja suodatusmenetelmiä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan “vaikeita” tilanteita, joissa perinteiset menetelmät eivät toimi hyvin tai ollenkaan. Tutkimuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä TTY:ssä osana kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää paikannuksen tutkimuskeskittymää.

Teknologialla tuetun matematiikan opetuksen tutkimus

Ryhmän vetäjä: Terhi Kaarakka
Ryhmän kotisivu
On osa TTY:n REALMEE-tutkimusyhteisöä. Tutkimuskysymyksenä on miten teknologiaa, tiedonlouhintaa ja koneoppimista voidaan hyödyntää pedagogisesti mielekkäällä tavalla, siten että
•saavutetaan syvällisempää oppimista?
•opiskelijalle sopivilla tehtävillä ja henkilökohtaisella palautteella kasvatetaan opiskelijan motivaatiota.
•opetus ja arviointi ovat linjassa tavoitteiden kanssa?

Matematiikan oppimisen tutkimus

Ryhmän vetäjä: Seppo Pohjolainen
Matematiikan oppimisen tutkimusryhmä tutkii ja kehittää matematiikan perusopetusta Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY). Vuosittain TTY:lla opintonsa aloittavat uudet opiskelijat suorittavat matematiikan perustaitotestin. Tuloksien avulla opintojen tukijärjestelyt, kuten Matematiikkajumppa ja Matematiikkaklinikka, osataan kohdentaa niitä tarvitseville opiskelijoille. Sosiaalisen median tukemat opetuksen tukitoimet ovat jokaisen TTY:lla opintojaan suorittavan opiskelijan käytettävissä.

Matematiikan laboratoriossa toimii myös W3C Suomen toimisto. World Wide Web Consortium (W3C) kehittää universaaleja Web-standardeja.

Päivittäjä: Terhi Kaarakka, 18.01.2018 14:34.
Sisällöstä vastaa: Kaarakka Terhi
Asiasanat: tiede ja tutkimus