Matematiikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Matematiikka

Matematiikan laboratoriossa tehdään kansainvälisen tason tutkimusta useissa tutkimusryhmissä. Laboratoriossa toimii kuusi professoria.

Matematiikan laboratorio on vuosien kuluessa osallistunut moniin merkittäviin tutkimushankkeisiin. Lukuisia tutkimushankkeita on jatkuvasti käynnissä, ja hankkeissa työskentelee kymmeniä tutkijoita. Hankkeiden kestot vaihtelevat muutamista kuukausista useisiin vuosiin.

Laboratorion opetus- ja tutkimushenkilöstö tuottaa vuodessa runsaasti erilaisia julkaisuja.

Matematiikan laboratorion keskeiset tutkimusalat ja niihin liittyvät merkittävimmät tutkimusryhmät ovat:

  • matemaattinen analyysi sovelluksineen: matemaattinen systeemiteoria, inversio-ongelmat
  • diskreetti matematiikka sovelluksineen: algoritmiikka, algebra, sovellettu logiikka
  • matemaattinen mallinnus: numeriikka, simulointi ja teknologialla tuettu oppiminen


Matematiikan tutkimusta esitellään tarkemmin omalla sivullaan.

Matematiikan laboratorio on erinomainen paikka jatko-opiskeluun ja väitöskirjan valmisteluun yllä olevista aihealueista.

Päivittäjä: Mika Puonti, 24.09.2018 19:23.
Sisällöstä vastaa: Kaarakka Terhi
Asiasanat: tiede ja tutkimus