Tiedon- ja tietämyksen hallinta - Tampereen teknillinen yliopisto

Tiedon- ja tietämyksen hallinta

Tiedon- ja tietämyksen hallinan tutkimusalue kehittää menetelmiä ja työkaluja tiedon mallintamiselle kone- ja valmistavan teollisuuden alueella. Tutkimusalueella tartutaan tuumasta toimeen neljällä tutkimuksen pääteemalla.

  1. tietovirtojen analysointi- ja hallintamenetelmien kehittäminen, semanttinen mallintaminen
  2. yhteistoiminnallisten ja semanttisten suunnitteluprosessien kehittäminen,
  3. organisaation kyvykkyyden kumuloituminen, ja
  4. koneiden, tuotteiden ja prosessien elinkaaritiedon mallintaminen.

Tiedon ja tietovirran ymmärtäminen, sen tehostaminen ja tiedon tuonti oikeaan paikkaan oikealla hetkellä ja oikeassa muodossa mahdollistaa kustannussäästöjen syntymisen ja tuottavuuden kasvun alalla kuin alalla.

Erityisen tärkeänä näkökulmana tutkimuksessa on silti ihminen. Ihmisen rooli korostuu tutkimuksessa päätöksen tekijäksi, jolle tarjoilla merkityksellinen tieto mahdollisimman tehokkaasti hänen esittämien tarpeidensa mukaisesti. Tutkimusalue tekee tiivistä yhteistyötä Matematiikan laitoksen IISlabin kanssa semanttisen mallintamisen ja päättelyn tiimoilta Smart Simulators ryhmänä.

Smart Simulators -ryhmä keskittyy:

  • Kone-, tuote- ja prosessitiedon semanttiseen mallintamiseen
  • Tietomallien hyödyntäminen simulaatioissa ja simulaattoreissa
  • Tuote-palvelu järjestelmien elinkaaritiedon semanttiseen mallintamiseen (SPLIM)
  • Yhteistoiminnallisten ympäristöjen kehittämiseen tiedon tuottamista ja jakamista varten

Lisätietoja:
Professori Kari T. Koskinen
Tutkijatohtori Minna Lanz

Päivittäjä: Satu Palonen, 18.04.2017 15:12.
Sisällöstä vastaa: Koskinen Kari
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö