Kone- ja tuotantotekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Kone- ja tuotantotekniikka

Valtaosa kone- ja tuotantotekniikan yliopistotason tutkimuksesta Suomessa tehdään laitoksellamme. Tutkimuksemme antaa eväitä niihin haasteisiin, joiden kanssa kone- ja valmistusteollisuus joutuu jatkuvasti painimaan.

Teemme paljon yhteistyötä yritysten kanssa niin tutkimusprojektien kuin palveluidenkin muodossa. Meiltä löytyvät kattavat ja ajantasaiset laitteistot ja laboratoriot, mutta tärkein voimavaramme on kuitenkin ihmisten osaaminen. Tutkijamme ovat oman alansa asiantuntijoita, joista koostetaan kulloistakin projektia varten sen tarpeita vastaava tutkimusryhmä. Toisiaan täydentävät osaamisalueet sekä kansainväliset yhteistyöverkostot muodostavat vahvan pohjan tulokselliselle tutkimukselle.

Tutkimusalueemme sisältävät seuraavat osa-alueet

Suunnittelu ja tuotekehitys

Tuotantotekniikka ja tehdasautomaatio

 • Tulevaisuuden ainetta poistavat menetelmät
 • Ainetta lisäävät menetelmät ja Laser-prosessit
 • Tulevaisuuden Ihmis-kone järjestelmät
 • Mukautuvat ja älykkäät tuotantojärjestelmät ja -verkostot

Elinkaarenhallinta

 • Kunnossapito ja käyttövarmuus
 • Konejärjestelmien eheyden hallinta
 • Metrologia ja laadun hallinta
 • Tuotetiedon ja -informaation hallinta

Tiedon- ja tietämyksen hallinta

 • Tietovirtojen optimointi
 • Yhteistoiminnalliset prosessit
 • Kompetenssien hallinta
 • Sisäänrakennettu älykkyys

 

Julkaisut

Tutkimusalueemme julkaisut löytyvät TUTCRIS -palvelusta.

Päivittäjä: Mari Mutila, 21.06.2017 12:10.
Asiasanat: tiede ja tutkimus