Elinkaarenhallinta - Tampereen teknillinen yliopisto

Elinkaarenhallinta

Tuotteen elinkaarenhallinnalla (Product lifecycle management, PLM) tarkoitetaan prosessia, joka käsittää koko tuotteen elinkaaren konseptoinnista kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Tuotteen elinkaarenhallinta tarjoaa selkärangan tuoteinformaatiolle integoimalla yhteen prosessit, ihmiset ja tuotteeseen liittyvän informaation.

Systeemisuunnittelullinen näkökulma järjestelmän elinkaariprosessiin kattaa järjestelmän tarkastelun kaikissa järjestelmän elinaikaisissa vaiheissa konseptoinnista järjestelmän purkamiseen.

Elinkaarenhallinta koostuu useista strukturoiduista ja määritellyistä prosesseista, jotka määrittävät kokonaiselinkaaren kannalta optimaaliset ratkaisut.

Elinkaarenhallinnan tutkimusalueella tutkitaan ja kehitetään menetelmiä ja työkaluja tuotteiden, järjestelmien ja tuotantojärjestelmien elinkaarenhallintaan. Tutkimusalueen pääteemat ovat:

  1. kunnossapito ja käyttövarmuus
  2. konejärjestelmien eheyden hallinta
  3. metrologia ja laadun hallinta
  4. tuotetiedon ja -informaation hallinta
     

Lisätietoja:
Professori Kari T. Koskinen
Yliopistonlehtori Antti Pulkkinen

Päivittäjä: Satu Palonen, 18.04.2017 15:33.
Sisällöstä vastaa: Koskinen Kari
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö