Kemia ja biotekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Kemia ja biotekniikka

Kemian ja biotekniikan laboratoriossa toimii tällä hetkellä kolme tutkimusryhmää. Laboratoriossa on yhdeksän  (8) professoria. Tutkijoita ja tutkimusapulaisia on yli 50. Keskeinen laboratorion tutkimuksen ohjain on kriittisten luonnonvarojen (energia, vesi, mineraalit) rajallisuus. Tutkimus keskittyy uusien konseptien ja prosessien kehittämiseen luonnonvarojen kestävään hyväksikäyttöön.

Tutustu laboratorion henkilökuntaan

Julkaisut

Kemian ja biotekniikan laboratorio on yksi TTY:n tieteellisesti tuottavimmista laboratorioista. Kemian ja biotekniikan laboratorion tutkijat ovat tuottaneet viime vuosina yli 50 kansainvälistä referoitua julkaisua vuodessa, mikä vastaa lähes 10 % TTY:n tuloksesta.

Selaa laboratorion julkaisuja

Tutkimusryhmät

1. Bio- ja kiertotalous (professorit Matti Karp, Piet Lens, Jukka Rintala, Jukka Konttinen sekä Industrial professor Tero Joronen)

2. Supramolekulaarinen valokemia (SPG) (professorit Timo Laaksonen, Arri Priimägi ja Nikolai Tkachenko)

 

Yhteistyötä halutessasi, ota yhteyttä tutkimusryhmien professoreihin. 

Päivittäjä: Elina Vuorimaa-Laukkanen, 15.09.2017 12:31.
Sisällöstä vastaa: Vuorimaa-Laukkanen Elina
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä, kemía, biotekniikka, ympäristötekniikka