Kemia ja biotekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Kemia ja biotekniikka

Kemian ja biotekniikan laitoksella toimii tällä hetkellä kolme tutkimusryhmää. Laitoksella on yhdeksän  (9) professoria. Tutkijoita ja tutkimusapulaisia on yli 50. Keskeinen laitoksen tutkimuksen ohjain on kriittisten luonnonvarojen (energia, vesi, mineraalit) rajallisuus. Tutkimus keskittyy uusien konseptien ja prosessien kehittämiseen luonnonvarojen kestävään hyväksikäyttöön.

Tutustu laitoksen henkilökuntaan

Julkaisut

Kemian ja biotekniikan laitos on yksi TTY:n tieteellisesti tuottavimmista laitoksista. Kemian ja biotekniikan laitoksen tutkijat ovat tuottaneet viime vuosina yli 50 kansainvälistä referoitua julkaisua vuodessa, mikä vastaa lähes 10 % TTY:n tuloksesta.

Selaa laitoksen julkaisuja

Tutkimusryhmät

1. Bio- ja kiertotalous (professorit Matti Karp, Piet Lens, Jukka Rintala, Jukka Konttinen sekä Industrial professor Tero Joronen)

2. Supramolekulaarinen valokemia (SPG) (professorit Timo Laaksonen, Arri Priimägi ja Nikolai Tkachenko)

 

Yhteistyötä halutessasi, ota yhteyttä tutkimusryhmien professoreihin. 

Päivittäjä: Anna Pääkkönen, 10.02.2017 7:50.
Sisällöstä vastaa: Vuorimaa-Laukkanen Elina
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä, kemía, biotekniikka, ympäristötekniikka