Kemia ja biotekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Kemia ja biotekniikka

Kemian ja biotekniikan laboratoriossa toimii tällä hetkellä kolme tutkimusryhmää. Laboratoriossa on kaksitoista  (12) professoria. Tutkijoita ja tutkimusapulaisia on yli 50. Keskeinen laboratorion tutkimuksen ohjain on kriittisten luonnonvarojen (energia, vesi, mineraalit) rajallisuus. Tutkimus keskittyy uusien konseptien ja prosessien kehittämiseen luonnonvarojen kestävään hyväksikäyttöön.

Tutustu laboratorion henkilökuntaan

Julkaisut

Kemian ja biotekniikan laboratorio on yksi TTY:n tieteellisesti tuottavimmista laboratorioista. Kemian ja biotekniikan laboratorion tutkijat ovat tuottaneet viime vuosina yli 50 kansainvälistä referoitua julkaisua vuodessa, mikä vastaa lähes 10 % TTY:n tuloksesta.

Selaa laboratorion julkaisuja

Tutkimusryhmät

1. Bio- ja kiertotalous (professorit Matti Karp, Piet Lens, Jukka Rintala, Jukka Konttinen sekä Industrial professor Tero Joronen)

2. Kemia ja uudet materiaalit (CAM) (professorit Timo Laaksonen, Arri Priimägi ja Nikolai Tkachenko)

 

Yhteistyötä halutessasi, ota yhteyttä tutkimusryhmien professoreihin. 

Päivittäjä: Elina Vuorimaa-Laukkanen, 20.08.2018 16:32.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä, kemía, biotekniikka, ympäristötekniikka