Fysiikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Fysiikka

Fysiikan laboratorion tutkimustoiminnan painepistealueita ovat aerosolifysiikka ja laskennallinen fysiikka. Tutkimusta tehdään monilla eri aihealueilla, joihin kuuluvat mm. ympäristötieteet, materiaalifysiikka, biofysiikka ja numeeriset algoritmit. Laboratorion periaatteena on toimia tasapainoisesti sekä perustutkimuksen että teollisten sovellutusten kehittämisen parissa. Fysiikan laboratorio toimii myös tiiviissä tutkimus- ja opetusyhteistyössä fotoniikan laboratorion kanssa.

Aerosolifysiikan laboratorio koostuu kahdesta tutkimusryhmästä, jotka kuitenkin toimivat yhteistyössä ja mm. jakavat sekä tutkimuslaitteistot että tutkijat. Instrumentointi- ja päästöt –ryhmässä (prof. Jorma Keskinen) kehitetään aerosolien mittausmenetelmiä ja tehdään tutkimusta ilmakehän aerosoleista sekä päästöistä. Aerosolisynteesiryhmä (prof. Jyrki Mäkelä) käyttää termisiä synteesimenetelmiä yksi- ja monikomponenttisten nanohiukkasten valmistamiseen sekä kehittää nanorakenteisia pinnoitusmenetelmiä.

Nanohiukkasten generointia nesteliekkiruiskulla

Laskennallisen fysiikan laboratoriossa toimii viisi tutkimusryhmää:  Biologisen fysiikan ryhmä (prof. Ilpo Vattulainen), Spektroskopian ja kompleksisten materiaalien ryhmä (dosentti Matti Lindroos), Materiaalit ja molekyläärinen mallinnus (prof. Jaakko Akola), Elektronirakenneteorian ryhmä (prof. Tapio Rantala) sekä Kvanttikontrollin ja -dynamiikan ryhmä (prof. Esa Räsänen). Laboratorion ryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä kehittäen ja hyödyntäen uusimpia laskennallisia tutkimusmenetelmiä, kuten kvanttimekaaniset ab-initio tekniikat, tiheysfunktioteoria ja atomiskaalan simulaatiot.

Päivittäjä: Esa Räsänen, 02.02.2017 11:53.
Sisällöstä vastaa: Laitinen Ari
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä