Biolääketieteen tekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Biolääketieteen tekniikka

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Biolääketieteen tekniikan tiedekunta kuuluu osaksi BioMediTech-yhteisöä, joka on monitieteinen TTY:n ja Tampereen yliopiston yhteinen biotieteiden ja lääketieteen tekniikan instituutti. BioMediTechin tutkimus ja opetus keskittyy solu- ja molekyylibiologiaan, genetiikkaan, biosensoreihin, laskennallisiin järjestelmiin ja regeneratiiviseen lääketieteeseen. Instituutti tarjoaa monitieteisen tutkimusympäristön sekä uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan tuen. TTY:n Biolääketieteen tekniikan tiedekuntaa johtaa Professori Minna Kellomäki.

TTY:n tutkimusryhmien ydinosaamisalueita ovat biofysiikka, signaalinkäsittely ja kuvantaminen, biomateriaalit ja kudosteknologia, sensoriteknologia ja biomittaaminen sekä laskennallinen neurotiede. BioMeditechissä tämä osaaminen yhdistyy lääketieteen, biologian ja käyttäytymistieteiden osaamisalueisiin saaden aikaan keksintöjä ja ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin saralla.

Päivittäjä: Sanni Irjala, 11.12.2017 13:30.
Sisällöstä vastaa: Kuhanen Pirjo
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö