Automaatio ja hydrauliikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Automaatio ja hydrauliikka

Automaatio ja hydrauliikka on vuoden 2017 alussa perustettu yksikkö, jossa yhdistyy hydrauliikan ja automatiikan laitos sekä systeemitekniikan laitos. Mikro- ja nanosysteemien sekä anturiteknologian ja biomittauksen tutkimusryhmät vanhasta systeemitekniikan laitoksesta yhdistyivät BioMediTech:iin.

Yksikön tutkimusalueet:

 • Automaatio ja systeemiteoria
 • Innovatiivinen hydrauliikka ja automatiikka
 • Robotiikka ja autonomiset järjestelmät 

Tutkimusalueiden sisällä tutkimusryhmissä tutkimus painottuu digitaalihydrauliikaan, liikkuviin älykkäisiin työkoneisiin, etäoperointiin, liikkuvaan robotiikaan, teollisuuden säätöjärjestelmien IT-arkkitehtuureihin, järjestelmien mallinnukseen ja optimointiin, mittaukseen ja säätöön sekä teollisuusautomaatioon. Yksikkö on Euroopan suurin akateeminen hydrauliikan tutkimuslaitos.

Tutkimusyhteistyökumppanit ovat pääasiassa automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan, prosessi- ja metsäteollisuuden sekä hydrauliikan alan yrityksiä. Tutkimusprojektit ovat tyypillisesti joko useamman vuoden kestäviä kehitysprojekteja tai lyhytkestoisempia projekteja kuten diplomityöt.

Automaation ja hydrauliikan yksikön tutkimusryhmissä ja -hankkeissa työskentelee noin 100 tutkijaa ja tutkimusapulaista.

Yksikön tutkimustoimintaa esitellään yksityiskohtaisemmin englanninkielisillä sivuilla.

Tutkimusalueet

Automaatio ja systeemiteoria

 • FAST - Factory Automation and Industrial Informatics
 • Kyberturvallisuus
 • Prosessiautomaatio
 • Dynaamiset järjestelmät

Innovatiivinen hydrauliikka ja automatiikka

 • Kestävät ajojärjestelmät ja toimilaitteet
 • Tekoäly / Autonomia raskaissa koneissa
 • Robotiikka työkoneissa

Robotiikka ja autonomiset järjestelmät

 • Tilannetietoisuus 
 • Human Robot Interaction
 • Optimal motion control and learning

 

Päivittäjä: Janne Uusi-Heikkilä, 05.01.2018 15:17.
Sisällöstä vastaa: Huhtala Kalevi
Asiasanat: tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö