Automaatio ja hydrauliikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Automaatio ja hydrauliikka

Automaatio ja hydrauliikka on vuoden 2017 alussa perustettu yksikkö, jossa yhdistyy hydrauliikan ja automatiikan laitos sekä systeemitekniikan laitos. Mikro- ja nanosysteemien sekä anturiteknologian ja biomittauksen tutkimusryhmät vanhasta systeemitekniikan laitoksesta yhdistyivät BioMediTech:iin.

Yksikön tutkimus painottuu digitaalihydrauliikaan, liikkuviin älykkäisiin työkoneisiin, etäoperointiin, liikkuvaan robotiikaan, teollisuuden säätöjärjestelmien IT-arkkitehtuureihin, järjestelmien mallinnukseen ja optimointiin, mittaukseen ja säätöön sekä teollisuusautomaatioon. Yksikkö on Euroopan suurin akateeminen hydrauliikan tutkimuslaitos.

Tutkimusyhteistyökumppanit ovat pääasiassa automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan, prosessi- ja metsäteollisuuden sekä hydrauliikan alan yrityksiä. Tutkimusprojektit ovat tyypillisesti joko useamman vuoden kestäviä kehitysprojekteja tai lyhytkestoisempia projekteja kuten diplomityöt.

Automaation ja hydrauliikan yksikön tutkimusryhmissä ja -hankkeissa työskentelee noin 100 tutkijaa ja tutkimusapulaista.

Yksikön tutkimustoimintaa esitellään yksityiskohtaisemmin englanninkielisillä sivuilla.

Tutkimusalueet

Digitaalihydrauliikka

Digitaalihydrauliikka on keksitty IHA:ssa, joka on ollut jo aikaisemminkin Euroopan johtava tutkimuslaitos hydrauliikassa. Digitaalihydrauliikasta enemmän: digital hydraulic technology.

Dynaamiset järjestelmät

Lisää tietoa dynaamisista järjestelmistä: dynamic systems.

Etäohjaus

Mukana kansaivälisen fuusiovoimalan kehitystyössä. Lisää tietoa: remote handling

Informaatiojärjestelmät automaatiossa

Automaatiojärjestelmien toiminnassa erillaiset informaatiojärjestelmät ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Lisää tietoa: information systems in automation.

Mittausteknologia ja prosessin hallinta

Prosessi- ja metsäteollisuuden järjestelmien mittaus ja hallinta. Lisää tietoa: measurement technology and process control

Tehdasautomaatio

Tehdasautomaatio järjestelmien ja teknologioiden tutkimusta tehdään yksiköön kuuluvassa FAST laboratoriossa.

Älykkäät liikkuvat koneet

Älykkäiden työkoneiden kehitystyötä on tehty jo alkaen vuodesta 2000. Lisää tietoa: intelligent mobile machines.

Tukeva tutkimus

Robotiikka on monessa mukana.

 

Päivittäjä: Janne Uusi-Heikkilä, 09.05.2017 12:01.
Sisällöstä vastaa: Huhtala Kalevi
Asiasanat: tiede ja tutkimus