Rakennusoppi ja rakentamisen prosessit - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennusoppi

Rakennusopin oppituolissa tutkitaan suurimittakaavaisen teollisen puurakentamisen kilpailukykyä. Tarkempina tutkimushaaroina ovat: 1) Puukerrostalot ja 2) Puun mahdollisuudet lähiöbetonikerrostalojen energiakorjauksissa ja lisäkerrosrakentamisessa.

Esimerkkinä Puukerrostalojen asukaskyselyn loppuraportti 2017.

Yhteyshenkilö

Associate Professor (tenure track), laboratorion vetäjä Markku Karjalainen

Päivittäjä: Sanni Irjala, 29.01.2018 10:11.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, rakennusoppi