Muuttuva rakennettu ympäristö - Tampereen teknillinen yliopisto

Muuttuvan rakennetun ympäristön tutkimusryhmä

Muuttuvan rakennetun ympäristön tutkimusryhmä

tutkii jo olemassa olevaa rakennuskantaa sekä tuon rakennuskannan mukautumista (korjaamista) uusiin tarpeisiin. Näitä uusia tarpeita edustavat esimerkiksi väestön ikääntyminen ja muut asumistarpeiden muutokset sekä ilmaston, tuotantotapojen ja aluerakenteen muutokset.

Emme tutki em. ilmiöitä itsessään vaan niiden rakennuskantaan kohdistamia muutospaineita sekä vanhojen rakennusten adaptaatiopotentiaalia ja muutossuunnittelua. Teemme tiivistä yhteistyötä Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmän kanssa. Keskeiset tutkimusalueemme ovat:

1. Olemassa olevan rakennuskannan perustutkimus 

2. Rakennuskannan vaalimisen ja kehittämisen tutkimus 

3. Muutosprosessien hallinnoinnin tutkimus 

 

Tutkijat:

  • Satu Huuhka                     
  • Tuomo Hirvonen             
  • Tuomo Joensuu
  • Tapio Kaasalainen
  • Jenni Eklöf          

 

Teemme sekä korkeatasoista tieteellistä tutkimusta että käytännönläheistä tilaustutkimusta.

 

Ota meihin yhteyttä:

etunimi.sukunimi@tut.fi

 

Olemassa olevan rakennuskannan perustutkimus

 

Jotta olemassa olevaa rakennuskantaa voitaisiin kehittää tavoitteellisesti, on ensin ymmärrettävä vanhojen rakennusten perusominaisuuksia ja nykytilaa sekä rakennuskannassa vaikuttavia mekanismeja. Tutkimusaiheitamme ovat:

- rakennuskannan osien ominaisuudet, muutosmekanismit ja suhde muutostarpeisiin

- rakennuskannan sisältämien potentiaalien kartoitus

- rakennuskannan arvottaminen (arkkitehtuuri- ja kulttuurihistoriallinen näkökulma)

 

Kysy meiltä lisää:

Satu Huuhka

satu.huuhka@tut.fi

050 3009 263

 

Rakennuskannan vaaliminen ja kehittäminen

 

Koska olemassa olevan rakennuskannan eri osiin kohdistuu erilaisia muutostarpeita,  tarvitaan vanhojen rakennusten kehittämiseen myös erilaisia lähestymistapoja. Tutkimusaiheitamme ovat:

- säilyttävä korjaaminen: rakennusperinnön restaurointi, laajentaminen ja muutostyöt

- muuttava korjaaminen: transformaatio, käyttötarkoituksen muutokset

- täydennys- ja lisärakentaminen

- purkaminen, kierrätys ja uudelleenkäyttö

 

Kysy meiltä lisää:

Satu Huuhka

satu.huuhka@tut.fi

050 3009 263

 

Muutosprosessien hallinnointi

Kestävän muutoksen tavoittelu edellyttää myös itse muutosprosessin hallintaa. Tutkimusaiheitamme ovat:

- yhteiskunnallisten muutosten kytky aluekehittämiseen (systeeminen muutos)

- hallinnolliset prosessit, vuorovaikutteinen suunnittelu, ryhmärakennuttaminen

- digitaalisten mallien ja menetelmien kehittäminen

 

Kysy meiltä lisää:

Tuomo Joensuu

tuomo.joensuu@tut.fi

050 3090 413

Päivittäjä: Sanni Irjala, 11.12.2017 10:48.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus