Kestävä rakentaminen - Tampereen teknillinen yliopisto

Kestävä rakentaminen

prof., TkT, arkkit. Harry Edelman

tohtorikoulutettava, DI Toni Pakkala

tuntiopettaja, arkkit. Kaisa Härkönen

Kestävät, integroidut ratkaisut edellyttävät osaamisen ja voimavarojen innovatiivista yhdistämistä. Rakennetun ympäristön integroidut ratkaisut tarkoittavat arvoa lisääviä tuotteita tai menetelmiä, jotka syntyvät eri osapuolien yhteistyöllä.  Ratkaisut vaativat usein monialaista osaamista ja poikkitieteellistä tutkimusta. Kestävän rakentamisen tutkimusryhmän työ keskittyy integroivien ratkaisujen käytännön sovellusten tutkimiseen sosiaalisen, taloudellisen ja teknisen kestävyyden parantamiseksi. Tutkimusmenetelmät ovat pääasiassa laadullisia hyödyntäen mm. teemahaastatteluja ja monitieteellisissä kysymyksissä Design Research menetelmää, jossa yhdistyy kokeileva käytännön läheinen ratkaisujen etsintä ja tieteelliseen tutkimukseen.

Tutkimuksen painopistealueita ovat integroivat neuvottelu- ja yhteistyökäytännöt sekä teollisen rakentamisen menetelmät ja tuotteet. Tutkimusryhmä on viime aikoina tehnyt yhteistyötä mm. teollisesti valmistettavien koulu- ja päiväkotitilojen kehittämiseksi sekä uudenlaisten rakennejärjestelmien kehittämiseksi kerrostalotuotantoon ja vanhojen kerrostalojen korottamiseksi.

Kestäviin suunnittelumenetelmiin liittyvää tutkimusta tutkimusryhmä edistää proseduraalisen mallintamisen avulla. Tavoitteena on tuottaa uusia integroivan suunnittelun mahdollistavia työkaluja. Uusia kiinnostavia sovellusalueita tarjoava tutkimusala on myös kolmiulotteisen tilan esittämisen ja viestimisen keinot nykyaikaisella teknologialla, johon liittyvää tutkimusta tehdään yhteistyössä TTY:n Sähkömagnetiikan laitoksen kanssa.

Päivittäjä: Sinikka Hakonen, 17.05.2017 15:47.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus