Arkkitehtuuri - Tampereen teknillinen yliopisto

Arkkitehtuuri

TTY:n Arkkitehtuurin laboratorio on arkkitehtuurin ja kaupunkitilan mallintamisen edelläkävijä. Nykyisin laboratorion tutkimus kattaa laajasti arkkitehtuurin, yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen ajankohtaisia aiheita. Pyrkimys kestävään rakennettuun ympäristöön, näkemys tilan yhteiskunnallisesta merkityksestä ja avoimuus uusille analyysin ja suunnittelun tekniikoille yhdistävät eri tutkimussuuntia. Tohtoriopiskelijoille laboratorio tarjoaa kansainvälisen työympäristön. Arkkitehtuurin laboratoriossa on oma englanninkielinen tieteellinen julkaisusarja Datutop.

Arkkitehtuurin labotario tekee tutkimusta yhteistyössä akateemisten ja ammatillisten kumppanien kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Yleisiin kyselyihin vastaavat laboratorion vetäjä Markku Karjalainen. Tutkimusryhmistä, niiden hankkeista ja vastuuhenkilöistä saat tietoa alaotsikoiden kautta.

Päivittäjä: Mari Mutila, 31.05.2017 16:44.
Sisällöstä vastaa: Mutila Mari
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, toiminnan suunnittelu, näkyvyys ja viestintä, kaupunkitilan mallintaminen, yhdyskuntasuunnittelu, kaupunkitutkimus, julkaisut