EDGE - Tampereen teknillinen yliopisto

EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio

EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio perustettiin vuonna 2005 kehittämään ja jäsentämään Arkkitehtuurin laitoksen yhdyskuntasuunnittelun lisääntyneitä tutkimusprojekteja. Keskeisenä tutkimusalueena ovat olleet kaupunkirakenteen mallinnukseen sekä rakentamisen morfologiaan ja typologiaan liittyvät aiheet. Laitoksen toinen tutkimusresurssi on vuonna 1998 perustettu Arkkitehtuurin Medialaboratorio (AML), joka jatkaa TTY:n 1980-luvulla alkaneen SimLabin perintöä. AML on vastuussa arkkitehtuurin tietotekniikka- ja visualisointi-intensiivisestä osaamisesta sekä opetuksen ja tutkimuksen tuesta. Vuonna 2008 tapahtunut AML:n ja EDGE:n yhdistäminen on tehnyt laboratoriosta koko arkkitehtuurin laitoksen tutkimusta koordinoivan yksikön.

EDGE vastaa Arkkitehtuurin laitoksen tutkimukseen liittyvän tutkimusinfrastruktuurin ylläpidosta, tutkimusrahoituksen hankinnasta sekä tutkimushakemusten ja -projektien valmistelusta, hallinnosta ja koordinoinnista. Laboratorion vakituinen henkilökunta koostuu kolmesta väitelleestä tutkijasta ja saa taustatukensa laitoksen professorikunnasta. Lisäksi laboratoriolla on tyypillisesti töissä noin kymmenhenkinen projekti ja väitöskirja tutkijoiden joukko.

Laboratorio tekee projekteissaan tiivistä yhteistyötä TTY:n Virtual Building laboratorion sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa.

http://www.tut.fi/edge/

Päivittäjä: Sinikka Hakonen, 17.05.2017 15:44.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus