Datutop - Tampereen teknillinen yliopisto

Datutop

Datutop on vuodesta 1982 lähtien ajoittain ilmestynyt, arkkitehtuurin teoriaan keskittynyt julkaisu.  Datutop-sarjassa on myös julkaistu useita väitöskirjoja. Kaikki ehdolle lähetetyt artikkelit arvioidaan peer review -menettelyllä.

Sarjaa toimittavat
Gareth Griffiths (Helsinki) ja Minna Chudoba (Tampere)

Kansainvälinen toimitusneuvosto


Dörte Kuhlmann (Wien)
Kimmo Lapintie (Helsinki)
Rachel McCann (Mississippi)
Jorma Mänty (Tampere)
Raine Mäntysalo (Helsinki)

Ola Wetterberg (Göteburg)
Sari Hirvonen-Kantola (Oulu)

 

Jakelu ja myynti

Datutop-numeroita voi ostaa verkkokaupasta osoitteesta www.verkkokauppa.juvenes.fi tai ottamalla sähköpostitse yhteyttä: verkkokauppa@juvenesprint.fi

Koska julkaisu ilmestyy ajoittain eikä säännöllisesti, julkaisun toimittajat eivät voi ottaa vastaan varsinaisia tilauksia etukäteen.  Julkaisun myyntiä koskevissa kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä jakelua hoitavaan tahoon.  Datutop vastaa mielellään yhteydenottoihin, jotka koskevat julkaisuvaihtoa vastaavanlaisia julkaisuja tuottavien instituutioiden kanssa.


Ohjeita kirjoittajille

Datutop ottaa mielellään vastaan artikkeleita kirjoittajilta. Teemanumerosta riippuen ehdolle annettujen artikkelien arvioinnissa  käytetään joko suljettua peer review -arviointia tai kaksinkertaista blind peer review -arviointia.  Edellytämme yleisiä tieteellisen artikkelin kirjoittamiskäytäntöjä.  Ehdotettujen artikkelien tulee olla sähköisessä muodossa. Tulostuslaatuinen kuva-aineisto tulee lähettää  erikseen, mutta kuvien sijoitus  tekstissä tulee osoittaa selvästi. Kuvalähteet tulee ilmoittaa. Datutop ei voi maksaa kuvien käyttöoikeuksista.  Tekstin oheen tulee liittää tiivistelmä ja kirjoittajan tiedot lyhyesti. Datutop ei voi maksaa kirjoittajille, mutta kirjoittajilla on oikeus saada kolme kappaletta julkaisua ilman erillistä maksua.


Yhteystiedot

Datutop Editors
TUT, Arkkitehtuuri
PL 600
33101 Tampere
FINLAND

 


 

 

 

Päivittäjä: Mari Mutila, 30.06.2017 9:14.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, näkyvyys ja viestintä