Tutkimuksen arviointi - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimuksen arviointi

Tampereen teknillinen yliopisto toteuttaa säännöllisin väliajoin tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin saadakseen yksityiskohtaista tietoa tutkimustoimintansa laadusta ja tieteellisestä vaikuttavuudesta suhteessa maailman tasoon. Ensimmäinen arviointi toteutettiin vuonna 2011, jolloin arvioinnin kohteena oli koko yliopiston tutkimustoiminta ja arvioinnin yksikköinä olivat laitokset. Toinen arviointi toteutettiin vuonna 2017. Tällä kertaa arviointi toteutettiin vapaaehtoisena ja valikoivana. Tutkijat muodostivat organisaatiorakenteista riippumattomia tutkimusyhteisöjä, joihin Tampere3:a ennakoiden saattoi kuulua myös Tampereen yliopiston tutkijoita. Muodostetuista tutkimusyhteisöistä valittiin sisäisen haun kautta parhaat ja potentiaalisimmat TUT RAE 2017 arviointiyksiköiksi. 

TUT RAE 2017

Kesäkuussa 2017 toteutetun tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin tavoitteena oli:

  • tunnistaa huiput 
  • tunnistaa uudet potentiaalisimmat avaukset

Arvioinnissa pyrittiin katsomaan tulevaisuuteen, ja tärkein materiaali oli tutkimusyhteisöjen laatima tutkimussuunnitelma vuosille 2017-2021. Tämän lisäksi arviointipaneelille tuotettiin monipuolisesti taustamateriaalia yhteisöistä vuosilta 2012-2016, sekä julkaisuanalyyseja vuosilta 2011-2015. Vertaisarvioinnin toteutti yksi kymmenhenkinen paneeli. Lisätietoja tutkimuksen arvioinnin tavoitteista, kriteereistä ja toteutustavasta löytyy Terms of Reference -dokumentista

TUT RAE 2017 raportti

 

TUT RAE 2011

TTY:n ensimmäisen tutkimuksen arvioinnin tavoitteena oli:

  • arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen laatua ja tieteellistä vaikuttavuutta suhteessa kansainväliseen tasoon
  • arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta
  • tunnistaa tutkimusalueet, joissa on potentiaalia kehittyä kansainvälisesti tunnustetuiksi tutkimusyksiköiksi.
  • saada ehdotuksia, joiden avulla laitokset ja yliopiston johto voivat kehittää TTY:n tutkimustoimintaa

Arviointiyksikköinä olivat laitokset, ja arviointi kattoi vuodet 2005–2010. Yksityiskohtaiset ohjeet arvioinnin suorittamiseen määriteltiin Terms of Reference -dokumentissa.

Kansainvälisten arviointipaneelien raportit

Automaatio, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta (pdf)
Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta (pdf)
Rakennetun ympäristön tiedekunta (pdf)
Teknis-taloudellinen tiedekunta (pdf)
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (pdf)

TUT Bibliometric report 2005-2010


Lisätietoja: tutkimuksen kehittämispäällikkö Anu Juslin
 

Päivittäjä: Laura Himanen, 20.10.2017 14:31.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä, tutkimuksen arviointi, bibliometrinen analyysi, julkaisutuottavuus