Tutkimuksen arviointi - Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkimuksen arviointi

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen arviointi (TUT RAE 2017)

TTY toteuttaa vuonna 2017 tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa huiput ja uudet potentiaalisimmat avaukset.Tutkijoita kannustetaan muodostamaan organisaatiorakenteista riippumattomia tutkimusyhteisöjä, joista valitaan sisäisen haun kautta parhaat ja potentiaalisimmat TUT RAE 2017 arviointiyksiköiksi. Tampere3-hengessä tutkimusyhteisöihin voi kuulua myös Tampereen yliopiston tutkijoita.

TUT RAE 2017 arviointiyksiköt valitaan kevään 2016 aikana.   

TUT RAE 2011

Tampereen teknillisellä yliopistolla toteutettiin vuonna 2011 tutkimuksen arviointi. Arviointiyksikköinä olivat laitokset, ja arviointi kattoi vuodet 2005–2010. Arviointi koostui kolmesta osa-alueesta: kansainvälisestä vertaisarvioinnista, laitosten itsearvioinnista sekä julkaisujen bibliometrisistä analyyseistä.

Tutkimuksen arvioinnin tavoitteena oli:

  1. arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen laatua ja tieteellistä vaikuttavuutta suhteessa kansainväliseen tasoon
  2. arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta
  3. tunnistaa tutkimusalueet, joissa on potentiaalia kehittyä kansainvälisesti tunnustetuiksi tutkimusyksiköiksi.
  4. saada ehdotuksia, joiden avulla laitokset ja yliopiston johto voivat kehittää TTY:n tutkimustoimintaa

 

Kansainvälisten arviointipaneelien raportit

Automaatio, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta (pdf)
Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunta (pdf)
Rakennetun ympäristön tiedekunta (pdf)
Teknis-taloudellinen tiedekunta (pdf)
Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (pdf)

Paneeleja pyydettiin arvioimaan arvioinnin yksiköiden (laitosten) tutkimustoimintaa suhteessa alansa kansainvälisesti tunnustettujen yksiköiden tutkimuksen tasoon. Arvioinnin kohteina olivat tieteellinen laatu, tieteellinen vaikuttavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tutkimusympäristö ja tulevaisuuden potentiaali. Paneeleilla oli käytössään seuraavanlainen arviointiskaala: erinomainen kansainvälinen taso (5), erittäin hyvä kansainvälinen taso (4), hyvä kansainvälinen taso (3), tyydyttävä kansainvälinen taso (2) ja heikko kansainvälinen taso (1). Paneelit antoivat yllä mainituille arvioinnin kohteille sekä numeerisen arvosanan että tätä laajentavan ja perustelevan kirjallisen lausunnon, paneeleilta pyydettiin myös yleiskatsaus kustakin arvioinnin yksiköstä sekä kehittämisehdotuksia. Arviointiperiodi oli 2005–2010.

Paneeleille annettiin myös mahdollisuus kommentoida yleisempiä tärkeäksi kokemiaan asioita. Nämä kommentit ovat luettavissa kunkin raportin alussa.

Yksityiskohtaiset ohjeet arvioinnin suorittamiseen määriteltiin Terms of Reference -dokumentissa. Paneelien vierailuviikko oli kesäkuussa 2011.

Bibliometrinen analyysi

TUT Bibliometric report 2005-2010 koskee vuosina 2005-2010 tehtyjä Thomson Reuters Web of Science -tietokannoista löytyviä julkaisuja. Raportti analysoi TTY:n julkaisutoimintaa lähinnä koko yliopiston tasolla. Yksikkökohtaisissa analyyseissa on otettu huomioon vain ne yksiköt, joilla on yli 40 WoS-julkaisua vuosina 2005-2010. Analyysit on tehnyt CWTS Center for Science and Technology Studies Leidenin yliopistosta.


Lisätietoja: tutkimuksen kehittämispäällikkö Anu Juslin
 

Päivittäjä: Laura Himanen, 14.01.2016 12:27.
Asiasanat: tiede ja tutkimus, tietoa tty:stä, tutkimuksen arviointi, bibliometrinen analyysi, julkaisutuottavuus