Tutkimus - Tampereen teknillinen yliopisto

5G tuo langattoman viestinnän kaikkialle

Tampereelle on juuri valmistunut 5G-valmiudet omaava mobiiliverkko. Huippunopea verkko otetaan Suomessa käyttöön vuonna 2020. Täydessä laajuudessaan hyödynnettynä siitä seuraa vähintään yhtä suuri vallankumous kuin älypuhelimesta kymmenen vuotta sitten.

– Älypuhelin toi nopean langattoman viestinnän käteemme, 5G tuo sen kaikkialle ympärillämme. Suurin muutos nykyiseen on se, että kaikki laitteet ovat yhteydessä verkkoon ja ne ovat sitä saumattomalla, luonnolliselta tuntuvalla tavalla, sanoo professori Evgeny Kucheryavy.

Lue lisää Rajapinnassa >>

Tiedeuutiset

Tietokone bakteerien sisälle

Professori Andre Sanches Ribeiro tutkii geenien ilmentymistä ja geneettisiä säätelypiirejä elävissä bakteereissa. Tavoitteena on oppia rakentamaan synteettisiä säätelypiirejä, joiden avulla voidaan ohjata yksisoluisten eliöiden ominaisuuksia ja toimintaa.

– Jos opimme ymmärtämään elävän säätelypiirin toimintaa, voimme suunnitella ja rakentaa synteettisiä piirejä eli pikkuruisia tietokoneita bakteerin sisälle, sanoo Ribeiro.

Lue lisää Rajapinnassa >>

Leikkaussalihenkilökunta altistuu haitallisille määrille pienhiukkasia

Kudosta polttavaa sähköveistä käytetään laajasti kirurgiassa. Valokaari höyrystää leikatun kudoksen ja syntyy savua, joka sisältää terveydelle vaarallisia pienhiukkasia. Tampereen yliopiston ja TTY:n tutkimushankkeessa havaittiin, että leikkauksessa syntyvät pienhiukkaspäästöt vaihtelevat voimakkaasti eri kudosten välillä, eivätkä kaikki käytössä olevat menetelmät suojaa henkilökuntaa riittävästi.

Lue lisää Rajapinnassa >>

Kokeessa kone kuulee tarkemmin kuin sinä

Audiosignaalinkäsittelyn professori Tuomas Virtanen tutkii menetelmiä, joilla kone opetetaan tunnistamaan ja tulkitsemaan ääntä.

– Koneet alkavat tulla tietoiseksi ympäristöstään. Ne pystyvät tunnistamaan samoja ääniä, joita ihminen havainnoi ympäristöstään koko ajan, Virtanen kertoo.

Lue lisää Rajapinnassa >>

Tutkimus löytyy TUTCRIS-portaalista

TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmä on TTY:n tutkimuksen näyteikkuna, josta saa ajantasaisen kuvan tutkijoiden ja tutkimusryhmien toiminnasta julkaisujen, projektien ja tutkijoiden meriittien kautta.

Julkaisuja voi selata esimerkiksi tieteenaloittain tai tutkimusyksikön perusteella. Portaalin kautta pääsee lukemaan avoimia tutkimusjulkaisuja ja lataamaan väitöskirjoja verkkoversioina.

Tutkimustietojärjestelmä löytyy osoitteesta www.tut.fi/tutcris

Jos vaalit uniaikaasi, et ota

Lasillinen viiniä tai pari olutta illalla eivät ehkä tunnu olossa lainkaan, mutta jo niinkin vähäinen alkoholinkäyttö huonontaa unenaikaista palautumista selvästi. Sykevälimittaus paljastaa, että autonominen hermosto reagoi alkoholiin kuten stressiin.

– Jo 1–2 annosta, henkilön painosta riippuen, nostaa sykettä ja tasaa sykevälivaihtelua niin, että yöunen palauttavuus vähenee lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Jos alkoholia nauttii yli kuusi annosta, vaikutus on jo 40 prosenttiyksikköä, aihetta väitöskirjassaan tutkiva Julia Pietilä kertoo.

Lue lisää Rajapinnassa >>

Tenure track -polku sitouttaa

Fyysikko Esa Räsänen aloitti työnsä fysiikan laitoksen professorina syyskuussa 2014.  Hän on ensimmäinen TTY:n tenure track -urapolulle rekrytoitu henkilö, joka on edennyt urapolulla oman tieteenalansa professoriksi eli full professor -tasolle.

– Tenure track -polku mahdollisti tutkimuksen suunnittelun pitkällä tähtäimellä. Systeemi myös motivoi ja sitoutti heti omaan työhön sekä laitoksen ja yliopiston kehittämiseen, hän kertoo.

Vakituinen professuuri on ollut Räsäselle tutkijana iso toive ja tavoite.

Lue lisää

BioMediTech – monitieteistä tutkimusyhteistyötä

Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen biotieteiden ja lääketieteen tekniikan instituutti BioMeditech tarjoaa monitieteisen tutkimusympäristön sekä uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan tuen.

BioMediTechin tutkimus ja opetus keskittyy solu- ja molekyylibiologiaan, genetiikkaan, biosensoreihin, laskennallisiin järjestelmiin ja regeneratiiviseen lääketieteeseen.

Lue lisää

Energianlouhinnalla virtaa vaikeisiin paikkoihin

Kun johdot ja paristot eivät tule kysymykseen, energiaa voidaan tuottaa vaikkapa mekaanisesta värähtelystä, kitkasta ja lämpötilaeroista. Yhä useampi laite saa pian sähkönsä energianlouhinnalla, melkein kuin tyhjästä.

– Energianlouhinnan sovelluskohteita ovat kunnonvalvonta ja kaikki muut sellaiset laitteet, joiden täytyy pystyä toimimaan pitkiä aikoja huoltovapaasti, professori Pekka Ruuskanen kertoo.

Lue lisää Rajapinnasta