Tutkimus - Tampereen teknillinen yliopisto

Silkkaa viihdettä ja kriittistä turvallisuutta

Atanas Gotchev

CIVITissä (Centre for Immersive Visual Technologies) immersiivinen kokemus on entistä lähempänä. Uudet tilat saaneessa keskuksessa yhdistyy tehokas muunneltava infrastruktuuri ja kaikki immersiivisten teknologioiden osa-alueet kattava tutkimusosaaminen.

– Teknologioiden lisäksi meille on tärkeää ymmärtää niiden suhdetta ihmiskäyttäjään ja ihmisen havaintojärjestelmän toimintaan. TTY:llä on tarjolla myös paljon visuaalisia teknologioita täydentävää signaalinkäsittelyn osaamista, professori Atanas Gotchev sanoo.

Lue lisää Rajapinnasta >>

Tiedeuutiset

Hornetit lentävät edullisemmin ja pidempään

TTY:llä tehtävän tutkimuksen avulla Hornet-hävittäjät saadaan lentämään vähemmällä huoltomäärällä, varaosavarastoja pystytään käyttämään tarkemmin ja koneiden komponenttien kestoikää on pystytty pidentämään. Säästöt ovat merkittäviä.

– Ilmavoimat käyttää mallinnusmenetelmiä, jotka ovat lähtöisin meidän tutkimusryhmästämme. Menetelmien avulla mallinnetaan komponenttien kulumista ja ennakoidaan niiden vikaantumista, jotta vaihto tapahtuisi oikea-aikaisesti – ei liian aikaisin eikä liian myöhään, projektipäällikkö Jussi Aaltonen sanoo.

Lue lisää Rajapinnasta

Tuoksut avuksi julkisilla paikoilla suunnistamiseen

Philipp Muller

Ei enää toimistosokkeloiden ja ostoskeskusten karttakuvien tavaamista – pian voit ehkä haistella tiesi oikeaan paikkaan. Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat ovat kehittämässä hajupaikannusta, joka perustuu keinonenän haistamiin tuoksuihin.

– Hajupaikannus perustuu ajatukseen, että kaikilla tiloilla olisi niille ominainen, ainutlaatuinen tuoksu. Halusimme nähdä, olisiko mahdollista määrittää paikalle ominaishaju, samoin kuin ihmiselle yksilöllinen sormenjälki, tutkijatohtori Philipp Müller kertoo.

Lue lisää Rajapinnasta >>

 

Pidä jalat maassa, kun viet tietoja pilveen

Tietoturva

Assistant Professor (tenure track) Billy Brumley kehittää laitteiden ja järjestelmien tietoturvaa ja salaustekniikoita. Eniten häntä kuitenkin huolestuttaa se, miten helposti ihmiset ovat valmiit luopumaan yksityisyydestään ja luovuttamaan tietojaan verkossa.

– Suurin tietoturvariski on edelleen ihminen, joka lataa verkosta huolettomasti sovelluksia ja koodia, Brumley muistuttaa.

Lue lisää Rajapinnasta >>

Energianlouhinnalla virtaa vaikeisiin paikkoihin

Kun johdot ja paristot eivät tule kysymykseen, energiaa voidaan tuottaa vaikkapa mekaanisesta värähtelystä, kitkasta ja lämpötilaeroista. Yhä useampi laite saa pian sähkönsä energianlouhinnalla, melkein kuin tyhjästä.

– Energianlouhinnan sovelluskohteita ovat kunnonvalvonta ja kaikki muut sellaiset laitteet, joiden täytyy pystyä toimimaan pitkiä aikoja huoltovapaasti, professori Pekka Ruuskanen kertoo.

Lue lisää Rajapinnasta

Tutkimus löytyy TUTCRIS-portaalista

TUTCRIS-tutkimustietojärjestelmä on TTY:n tutkimuksen näyteikkuna, josta saa ajantasaisen kuvan tutkijoiden ja tutkimusryhmien toiminnasta julkaisujen, projektien ja tutkijoiden meriittien kautta.

Julkaisuja voi selata esimerkiksi tieteenaloittain tai tutkimusyksikön perusteella. Portaalin kautta pääsee lukemaan avoimia tutkimusjulkaisuja ja lataamaan väitöskirjoja verkkoversioina.

Tutkimustietojärjestelmä löytyy osoitteesta www.tut.fi/tutcris

Tenure track -polku sitouttaa

Fyysikko Esa Räsänen aloitti työnsä fysiikan laitoksen professorina syyskuussa 2014.  Hän on ensimmäinen TTY:n tenure track -urapolulle rekrytoitu henkilö, joka on edennyt urapolulla oman tieteenalansa professoriksi eli full professor -tasolle.

– Tenure track -polku mahdollisti tutkimuksen suunnittelun pitkällä tähtäimellä. Systeemi myös motivoi ja sitoutti heti omaan työhön sekä laitoksen ja yliopiston kehittämiseen, hän kertoo.

Vakituinen professuuri on ollut Räsäselle tutkijana iso toive ja tavoite.

Lue lisää

BioMediTech – monitieteistä tutkimusyhteistyötä

Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen biotieteiden ja lääketieteen tekniikan instituutti BioMeditech tarjoaa monitieteisen tutkimusympäristön sekä uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan tuen.

BioMediTechin tutkimus ja opetus keskittyy solu- ja molekyylibiologiaan, genetiikkaan, biosensoreihin, laskennallisiin järjestelmiin ja regeneratiiviseen lääketieteeseen.

Lue lisää