Valmistuneena työelämässä - Tampereen teknillinen yliopisto

Valmistuneena työelämässä

Tekniikan ja arkkitehtuurin ala tarjoaa vastavalmistuneelle hyvät työllistymisnäkymät ja monenlaisia urapolkuja. Erinomainen työllistymistilanne kertoo  koulutuksen arvostuksesta teollisuudessa, elinkeinoelämässä ja muilla yhteiskunnan osa-alueilla. Vuonna 2017 valmistumishetkellä työssä oli 80 prosenttia (lähde TTY:n valmistumiskysely). Tekniikan alan opiskelijoille onkin ominaista se, että valmistuneilla on oman alan työkokemusta jo tutkinnostaan valmistuessa. Lisäksi jo opiskeluaikana on mahdollista työskennellä oman alan tehtävissä kilpailukykyisellä palkalla. Vastavalmistunut työllistyykin juuri oman alan työkokemuksella ja tämä opintoaikana hankittu kokemus edistää työllistymistä omaa koulutusta vastaaviin töihin.

TTY:ltä työllistytään usein alan yrityksiin, TTY:ltä valmistuneista kahdeksan kymmenestä työskentelee yksityisellä sektorilla. Valmistumisvaiheessa toimitaan tyypillisesti asiantuntijana, 74%.

Tutkimuksen ja kehittämisen, erilaisten projektitehtäviin ja tuotekehityksen parissa vastavalmistuneista työskentelee noin 20% kussakin. Tuotannossa ja ylläpidossa työskentelee noin 10%, kuten myös konsultointitehtävissä. Viidennes valmistuvista sijoittuu muunlaisiin työtehtäviin.

Pitempään työuraa tehneiden parissa työn sisältö ja mielenkiintoisuus ovat olleet keskeisimpiä arvoja työuralla ja alan valinneet ovat kokeneet, että nämä arvot ovat toteutuneet työuralla hyvin tai erittäin hyvin.

Joskus tytöt arkailevat tekniikan alan opintoja, mutta turhaan: naispuoliset diplomi-insinöörit ovat hyvin tyytyväisiä työhönsä. Lue yliopisto-opettaja Erja Sipilän tarina Rajapinnasta.

TEK on koonnut sivuilleen 120 tekniikan osaajaa, joista moni on TTY:n alumni tai tutkija. Tässä muutamia uratarinoita:
Hanna Kivelä, toimialajohtaja, Google
Mikko Kuitunen, perustaja ja toimitusjohtaja, Vincit Oy
Mariina Hallikainen, toimitusjohtaja, Colossal Order
Miika Mäkitalo, toimitusjohtaja, M-Files
Erja Turunen, liiketoiminta-alueen johtaja, VTT
Veli-Pekka Nurmi, johtaja, Onnettomuustutkintakeskus
Lauri Helke, toimitusjohtaja, OnniBus.com Oy
Juho Nummela, toimitusjohtaja, Ponsse
Juha Salonen, Head of Design, Noona Healthcare
Suvi Santala, tutkijatohtori, TTY
Satu Huuhka, tutkijatohtori, TTY

Osaamista kehityksen kärjessä

Tekniikan ala kulkee kehityksen kärjessä ja on avainasemassa Suomen kansainvälisessä menestyksessä. Ala tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia, jotka haluavat kehittää uutta ja muuttaa maailmaa siinä sivussa!

Tampereen teknillinen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden laaja-alaiseen poikkitekniseen koulutukseen, joka perustuu tutkimuksen ja opetuksen vahvaan yhteyteen. Yliopistosta valmistuu ammattitaitoisia diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita merkittävimmille teollisuuden aloille. TTY:llä on mahdollista valmistua yhdellä kertaa myös sekä diplomi-insinööriksi että matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajaksi.Teekkareita ja arkkareita yhdistää kiinnostus kehittää teknisiä ratkaisuja eri aloilla yhteiskunnan ja ihmisten hyväksi. TTY:ssa opinnot tarjoavat useita eri aihealueita, joihin suuntautua omien kiinnostusten mukaisesti. Opiskelijoilla on TTY:lla lisäksi mahdollista hankkia itselleen työelämässä välttämättömiä projektinhallintataitoja sekä ihmissuhde-, kieli- sekä esiintymistaitoja.

Lue lisää opiskelusta TTY:llä.

Laaja koulutustarjonta mahdollistaa monenlaiset urat

Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnon suorittaneita odottavat monipuoliset uramahdollisuudet. Suurin osa valmistuneista siirtyy yrityselämän palvelukseen, mutta uravaihtoehtoja löytyy myös julkishallinnosta ja akateemiselta puolelta. TTY:lla opiskelevat löytävätkin usein oman suuntautumisensa ja työllistyvät siten opiskeluaikaisten valintojen kautta. Mieluinen työpaikka aukeaa usein opinnäytetyön, eli diplomityön, tekemisen yhteydessä.

TTY:lla opiskeltavat tutkinnot antavan erinomaisen tilaisuuden räätälöidä jokaiselle omannäköinen tutkinto ja osaamispohja. Omaa osaamista voi lisäksi laajentaa opiskeluaikana muissa suomalaisissa korkeakouluissa joustavan opinto-oikeuden avulla sekä esimerkiksi kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Lue oheisia TTY:ltä valmistuneiden kertomuksia ja tutustu TTY:n tutkinto-ohjelmiin.

TTY tarjoaa avaimet elinikäiseen oppimiseen

Perustutkinto takaa sen, että opiskelijoilla on tarpeeksi vahva tiedollinen ja taidollinen pohja työelämään siirtymisen kannalta. Tekniikan alalla jos missä korostuu kuitenkin jatkuva uusien asioiden omaksuminen ja elinikäinen oppiminen. Osaamista on mahdollista ja tuleekin täydentää vielä valmistumisen jälkeen.

TTY tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oman osaamisen täydentämiseen. Osa diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä jatkaa yliopistossa jatko-opiskelijoina tähdäten tohtorin tutkintoon. Yliopistolla on myös oma avoin yliopisto ja täydennyskoulutusta tarjoava Edutech, joissa opiskelija voi päivittää osaamistaan työelämästä käsin.

Päivittäjä: Minna Puntila, 23.01.2018 14:21.
Sisällöstä vastaa: Niskanen Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus