Tieto- ja sähkötekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelman (DPCEE) tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja ajallisesti hallitun tutkijankoulutuksen järjestäminen. Koulutus antaa nuorelle tutkijalle valmiudet rakentaa omaa tutkijanuraa ja taidot toimia myös muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on kansainvälinen ja monitieteinen tiedeyhteisö, jossa tehdään sekä teknistieteellistä perustutkimusta että yhteiskuntaa nopeasti hyödyttävää soveltavaa tutkimusta. Kaikki tiedekunnan laboratoriot tekevät kansainvälistä tutkimusta ja antavat siihen perustuvaa opetusta. Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmassa on mahdollisuus saada korkeatasoista jatkokoulutusta ja tehdä tutkimusta huippututkijoiden ohjauksessa.

Jatkotutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään tiedekunnan tohtoriohjelmassa tutkimusalakohtaisesti, joita on kaikkiaan 11. Tutkimustoiminnan ja jatkokoulutuksen perusyksikköjä ovat tiedekunnan neljässä laboratoriossa toimivat tutkimusryhmät:


Tohtoriohjelman johtajana toimii tutkimuksen varadekaani, joka vastaa ohjelman toiminnasta ja laadusta sekä kehittää ja koordinoi tohtorikoulutusta yhdessä tohtoriohjelman koordinaattorin ja johtoryhmän kanssa. Hallinnollisesti tohtoriohjelma toimii tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Yhteystiedot:

Tampereen teknillinen yliopisto
Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma
PL 553, 33101 Tampere

sähköposti: dpcee(at)tut.fi

Päivittäjä: Elina Orava, 06.02.2017 9:48.
Sisällöstä vastaa: Orava Elina
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus