Tieto- ja sähkötekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelman (DPCEE) tehtävänä on systemaattisen, korkeatasoisen, ohjatun ja ajallisesti hallitun tutkijankoulutuksen järjestäminen. Koulutus antaa nuorelle tutkijalle valmiudet rakentaa omaa tutkijanuraa ja taidot toimia myös muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on kansainvälinen ja monitieteinen tiedeyhteisö, jossa tehdään sekä teknistieteellistä perustutkimusta että yhteiskuntaa nopeasti hyödyttävää soveltavaa tutkimusta. Kaikki tiedekunnan laboratoriot tekevät kansainvälistä tutkimusta ja antavat siihen perustuvaa opetusta. Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmassa on mahdollisuus saada korkeatasoista jatkokoulutusta ja tehdä tutkimusta huippututkijoiden ohjauksessa. Tutkijoita rohkaistaan aktiiviseen yhteistyöhön muiden TTY:n tieteentekijöiden sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tutkimusympäristöämme kehitetään jatkuvasti siten että tutkijoillamme on mahdollisuus saavuttaa kunnianhimoisimmatkin tieteelliset tavoitteensa. Tohtorikoulutus antaa erinomaiset teoreettiset ja tekniset valmiudet uran luomiseen sekä Suomessa että ulkomailla.

Jatkotutkintoihin johtava koulutus suunnitellaan ja järjestetään tiedekunnan tohtoriohjelmassa tutkimusalakohtaisesti. Tutkimustoiminnan ja jatkokoulutuksen perusyksikköjä ovat tiedekunnan neljässä laboratoriossa toimivat tutkimusryhmät:


Tohtoriohjelman johtajana toimii tutkimuksen varadekaani, joka vastaa ohjelman toiminnasta ja laadusta sekä kehittää ja koordinoi tohtorikoulutusta yhdessä tohtoriohjelman koordinaattorin ja johtoryhmän kanssa. Hallinnollisesti tohtoriohjelma toimii tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa.

Yhteystiedot:

Tampereen teknillinen yliopisto
Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma
PL 553, 33101 Tampere

sähköposti: dpcee(at)tut.fi

Päivittäjä: Elina Orava, 02.01.2018 12:15.
Sisällöstä vastaa: Orava Elina
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus