Tekniset tieteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Teknisten tieteiden tohtoriohjelma, TTITO

Johtaja: Professori, tutkimusvaradekaani Minnamari Vippola

Johtaja vastaa ohjelman toiminnasta sekä tohtorikoulutuksen kehittämisestä ja koordinoimisesta yhdessä TTITO:n suunnitteluryhmän kanssa.

TTITO:n tehtävänä on kestoltaan hallitun, systemaattisen, korkeatasoisen tohtorikoulutuksen järjestäminen teknisten tieteiden aloilla. Tohtorikoulutettavat hankkivat valmiudet toimia tutkijoina tai muissa vaativissa asiantuntijatehtävissä tohtoriohjelman tutkimusaloilla.

Teknisten tieteiden tiedekunta on Tampereen teknillisen yliopiston ainoa puhtaasti tekniikkaan painottunut tiedekunta.

Teknisten tieteiden tohtoriohjelman tutkimusalat:

  • Automaatio- ja systeemitekniikka
  • Kone- ja tuotantotekniikka
  • Materiaalitiede ja -tekniikka

 
 TTITO on tarkoitettu ensisijaisesti korkeatasoisille teknisten tieteiden tohtorikoulutettaville, jotka ovat motivoituneet suorittamaan  tohtoriopintoja ja tuottamaan kansainvälisesti laadukasta tutkimusta. TTITO:ssa päätoimisesti opiskelevat suorittavat tekniikan tohtorin tutkinnon neljässä vuodessa. Haku ohjelmaan on avoinna ympäri vuoden.

Teknisten tiedekunnan yhteyshenkilö jatko-opintoasioissa:

Anna Nykänen, opintosuunnittelija, tohtoriohjelman koordinaattori
sposti: anna.nykanen@tut.fi

Tiedekunnan kanslian yhteystiedot:

Tampereen teknillinen yliopisto
Teknisten tieteiden tiedekunta
Postiosoite: PL 589, 33101 Tampere
Käyntiosoite: Korkeakoulunkatu 6,
33720 Tampere (Konetalo, K2242)

Päivittäjä: Anna Nykänen, 30.06.2017 10:05.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, ttito