Teknis-taloudellinen - Tampereen teknillinen yliopisto

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma

Talouden ja rakentamisen tiedekunnassa toimiva teknis-taloudellinen tohtoriohjelma sisältää pääaineet

 • tuotantotalous
 • tietojohtaminen

Talouden ja rakentamisen tiedekunnassa toimiva teknis-taloudellinen tohtoriohjelma sisältää Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion tutkimusalat.

Teknis-taloudellisessa tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkintoon tähtääviä opintoja. Tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat mahdollisia teknisen alan perustutkinnon suorittaneelle. Muun akateemisen loppututkinnon suorittaneesta tulee TTY:llä väiteltyään filosofian tohtori.

Teknis-taloudellinen tohtoriohjelma luo osaamista kansainvälisen tason tutkimukseen ja kansallisella tasolla vaikuttavaan asiantuntijuuteen tohtoriohjelman tutkimusaloilla. Teknis-taloudellinen tieteellinen osaaminen johtaa uuden tiedon luomiseen tiedeyhteisössä ja edistää yhteiskunnallisesti merkittävien, syvällistä analyysiä edellyttävien ongelmien ratkaisua.

Jatkokoulutuksen kohderyhmänä ovat teknis-taloudellisilta tutkimusaloilta valmistuneet diplomi-insinöörit sekä muut syvällisestä osaamisesta kiinnostuneet maisterit. Teknis-taloudelliseen tohtoriohjelmaan hakeutuu TTY:n laitoksilta valmistuneiden lisäksi ihmisiä muiden teknisten tieteiden ja mm. kauppa- ja taloustieteiden aloilta. Haemme jatko-opiskelijoistamme tuoreita näkymiä alan tiedekentän uudistusmahdollisuuksiin, uuden tiedon tuottamiseen ja yhteiskunnallisesti oleellisten haasteiden ratkaisuun sekä tiedon soveltamiseen eri teollisuuden ja hallinnon aloilla. Odotamme jatko-opiskelijoiltamme:

 • vahvaa peruskoulutusta ja –osaamista,
 • sitoutumista tavoitteelliseen työskentelyyn,
 • realistisuutta omien voimavarojen arvioinnissa ja käytössä,
 • oma-aloitteisuutta ja uteliaisuutta uuden tiedon äärellä,
 • kärsivällisyyttä tieteellisen työn menetelmien omaksumisessa ja harjoittamisessa,
 • innostusta paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön,
 • tieteellisen tiedon sovellusmahdollisuuksien ymmärrystä ja kokemusta,
 • sisäistä motivaatiota luoda oma paikka kansainvälisessä tiedeyhteisössä ja/tai uuden tiedon kansallisessa sovelluskentässä sen asiantuntevana vaikuttajana.
   

Kansainvälisen tason tutkimukseen tähtäävät tekniikan tohtorit suuntautuvat jatko-opintojen jälkeen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja opetustöihin sekä tutkimuslaitosten tutkimus- ja johtamistöihin. Muihin asiantuntija-, johtamis- ja kehitystehtäviin tähtäävät tekniikan lisensiaatit ja tohtorit löytävät erilaisia urapolkuja teollisuudessa tai julkishallinnossa.

                                                                                                    *

Jatko-opiskelijaksi teknis-taloudelliseen tohtoriohjelmaan hakeudutaan anomalla opinto-oikeutta. Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa. Hakemusten jättöpäivät ovat 15.4. ja 15.10. Tohtoriohjelman johtajana toimii Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tutkimusvaradekaani, professori Saku Mäkinen.

Yhteystiedot

Tampereen teknillinen yliopisto
Talouden ja rakentamisen tiedekunta

Yhteyshenkilö

jatko-opintosuunnittelija Anna Nykänen

anna.nykanen(a)tut.fi

Käyntiosoite:

Konetalo, 2.krs, huone K2246A
Korkeakoulunkatu 6
33101 Tampere

Postiosoite:

PL 589
FI-33101 Tampere

Päivittäjä: Anna Nykänen, 23.03.2017 10:53.
Sisällöstä vastaa: Nykänen Anna
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, jatko-opiskelu, jatkotutkinto