Tekniikka ja luonnontieteet - Tampereen teknillinen yliopisto

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelma perustuu vahvasti luonnontieteisiin sekä matematiikkaan ja niitä soveltaviin tieteen ja tekniikan aloihin. Tiedekunnan laboratoriot tekevät korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta ja niiden rooli on keskeinen TTY:n strategisissa tutkimuksen kärkialoissa. Sekä kokeellisen, teoreettisen että laskennallisen tieteen tutkimus ja sitä tukeva tohtoriohjelma on mukana useassa Suomen Akatemian valitsemassa tutkimuksen huippuyksikössä. Tohtoriohjelma kannustaa poikkitieteelliseen tutkimukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Jatkokoulutus antaa erinomaiset valmiudet tutkijanuralle ja vaativiin asiantuntijatehtäviin elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan palveluksessa.

Jatkotutkintoihin johtava koulutus tapahtuu tiedekunnan tohtoriohjelmassa. Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmassa on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin, tekniikan tohtorin sekä filosofian tohtorin tutkinto. Jatkotutkintojen tutkimusalat ovat biotekniikka, energiatekniikka, fysiikka, kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede ja ympäristötekniikka.

 

Tiedekunnan tutkimus

Tiedekunnassa tehdään korkeatasoista, erittäin monimuotoista tutkimusta. Tämä näkyy siten, että tiedekunta tuottaa merkittävän määrän yliopiston julkaisuista ja sen tutkimus liittyy kaikkiin TTY:n strategisiin profiilialoihin, erityisesti valoon perustuviin teknologioihin sekä energia- ja ekotehokkuuteen. Euroopan tutkimusneuvosto on myöntänyt tiedekunnan tutkimusryhmille 3 hanketta, jotka edustavat Euroopan korkeatasoisinta tutkimusta (ERC).

  • Inversio-ongelmien huippuyksikkö (2012-2017), koordinaattori Helsingin yliopisto, TTY:n yhteyshenkilö Mikko Kaasalainen 
  • Laskennallisen nanotieteen huippuyksikkö (2012-2017), koordinaattori Aalto-yliopisto, TTY:n yhteyshenkilö Jaakko Akola
  • Kalvotutkimuksen huippuyksikkö (2014-2019), koordinaattori Helsingin yliopisto, TTY:n yhteyshenkilö Ilpo Vattulainen

 

Jatkokoulutuksen toteutuksessa keskeisessä roolissa ovat tiedekuntaan kuuluvat laboratoriot.

Fysiikassa tehdään sekä perustutkimusta että soveltavaa tutkimusta mukaan lukien tutkimustiedon ja -tulosten siirtäminen teolliseen ympäristöön. Tutkimustoiminta jakautuu kolmeen strategisesti valittuun kokonaisuuteen: aerosolifysiikka, laskennallinen fysiikka sekä optiikka ja fotoniikka. Fysiikan tutkimus on tuottanut myös useita spin-off -yrityksiä, joissa tutkimuksen tuloksia on pystytty kaupallistamaan. Lisätietoa:

Fotoniikka
Fysiikka

Kemiassa ja biotekniikassa tutkimus- ja opetusalat ovat kemia, biotekniikka, energia- ja biojalostustekniikka sekä ympäristötekniikka. Tutkimuksen yhteinen fokus on kehittää uusia ja kestäviä konsepteja ja prosessi- ja laitetekniikkaa luonnonvarojen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen laitoksen hyväksytyn strategian mukaisesti työelämän tarpeet huomioiden. Lisätietoa:

Kemia ja biotekniikka

Matematiikan tutkimus kohdistuu teknillisten tieteiden tarvitsemaan matematiikkaan, sen teoriaan ja sovelluksiin. Tutkimus on luonteeltaan perustutkimusta, mutta myös soveltavaa. Tutkimusalueet ovat matemaattinen analyysi sovelluksineen, logiikka ja diskreetti matematiikka sekä matemaattinen mallinnus. TTY:llä on Suomen huippuyksikkö inversio-ongelmien tutkimuksessa. Lisätietoa:

Matematiikka

Tohtoriohjelman toiminta

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelman johtaja on professori, tutkimusvaradekaani Jukka Rintala. Tohtoriohjelman johtaja vastaa ohjelman toiminnasta sekä kehittää ja koordinoi tohtorikoulutusta yhdessä tohtoriohjelman suunnittelijan ja suunnitteluryhmän kanssa.

Tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmaan on jatkuva haku.

 

Yhteystiedot

Tampereen teknillinen yliopisto
Teknis-luonnontieteellinen tiedekunta
Postiosoite: PL 553, 33101 Tampere

Käyntiosoite: Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere

sähköposti: dpens@tut.fi

 

Päivittäjä: Suvi-Päivikki Ikonen, 29.06.2017 14:31.
Sisällöstä vastaa: Ikonen Suvi-Päivikki
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus, työssä tty:llä, tietoa tty:stä