Rakennettu ympäristö - Tampereen teknillinen yliopisto

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelma

Talouden ja rakentamisen tiedekunnassa toimiva rakennetun ympäristön tohtoriohjelma sisältää pääaineet

  • arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu
  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennetun ympäristön tohtoriohjelmassa voi suorittaa tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinnon. Tekniikan lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ovat mahdollisia teknisen alan perustutkinnon suorittaneelle. Muun akateemisen loppututkinnon suorittaneesta tulee TTY:llä väiteltyään filosofian tohtori.

Jatko-opinnot tähtäävät ylempää korkeakoulututkintoa syvempään tieteelliseen tietoon ja taitoon tieteellisessä tutkimustyössä ja sitä soveltavassa käytännön työssä. Keskeisenä jatko-opinnoissa on tutkijankoulutus eli tutkimustyöhön ja tutkimustulosten soveltamiskykyyn tähtäävä opiskelu. Laadukas tutkimus on jatko- ja tutkijankoulutuksen ehdoton edellytys.

Jatko-opiskeluoikeushakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Tohtoriohjelman johtajana toimii Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tutkimusvaradekaani, professori Saku Mäkinen.

 

Yhteystiedot

Tampereen teknillinen yliopisto
Talouden ja rakentamisen tiedekunta

Yhteyshenkilö

jatko-opintosuunnittelija

Postiosoite:

PL 527
FI-33101 Tampere

Päivittäjä: Stefanie Kohlhoff, 23.02.2018 12:08.
Sisällöstä vastaa: Nykänen Anna
Asiasanat: opiskelu ja opetus, jatko-opiskelu, jatkotutkinto