Biolääketieteen tekniikka - Tampereen teknillinen yliopisto

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelmassa koulutetaan monitieteisiä huippuosaajia, jotka ymmärtävät laajasti sekä tekniikkaa että biotieteitä. Ohjelmassa on mahdollista suorittaa tekniikan tohtorin, filosofian tohtorin ja tekniikan lisensiaatin tutkintoja pääaineena biolääketieteen tekniikka (Biomedical Sciences and Engineering). Tieteellistä jatkotutkintokoulutusta annetaan tiedekunnassa edustetuilla tutkimusaloilla, joita ovat:

  • Biokuvantaminen
  • Biomateriaalit
  • Biomittaukset, -sensorit ja –robotiikka
  • Henkilökohtaiset terveystekniikat
  • Kokeellinen ja laskennallinen biotiede
  • Solu- ja kudosteknologia


Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelman johtaja on professori Hannu Eskola. Tohtoriohjelman johtaja vastaa ohjelman toiminnasta sekä kehittää ja koordinoi tohtorikoulutusta yhdessä tohtoriohjelman suunnittelijan ja suunnitteluryhmän kanssa.

Tohtoriohjelma toimii biolääketieteen tekniikan tiedekunnassa (TUT-BMT), joka on osa TTY:n ja Tampereen yliopiston yhteistä BioMediTech –Instituuttia.

Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelmaan on jatkuva haku.

Yhteystiedot 

Tampereen teknillinen yliopisto
Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma
Postiosoite: PL 553, 33101 Tampere
Käyntiosoite: Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere

Sähköposti: dpbmse (at) tut.fi

Päivittäjä: Stefanie Kohlhoff, 19.10.2017 12:20.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tiede ja tutkimus