Tampere3 uudelle opiskelijalle - Tampereen teknillinen yliopisto

Kohti uutta yliopistoa

Tampereen yliopisto (TaY), Tampereen teknillinen yliopisto (TUT) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) yhdistävät voimansa ja muodostavat uuden korkeakoulujen yhteisön.

Tampereen korkeakoulusäätiö yhdistää Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston uudeksi säätiöyliopistoksi 1.1.2019 alkaen. Uuden yliopiston nimi on Tampereen yliopisto. Korkeakoulusäätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tästä juontaa työnimi Tampere3.

Olemme koonneet tälle sivulle useimmin kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen erityisesti uuden opiskelijan sekä diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksesta kiinnostuneen näkökulmasta.

Mitä TTY:n opiskelijan pitää tehdä 1.1.2019?

Voit jatkaa opintojasi kuten ennenkin. Opiskeluoikeutesi siirtyy automaattisesti ja opintosi jatkuvat saumattomasti entisissä koulutuksissa.

Valmistunko uudesta Tampereen yliopistosta diplomi-insinööriksi/ arkkitehdiksi?

Kyllä, opiskeluoikeutesi siirtyy uuteen yliopistoon. Tampereen yliopistosta valmistuu 1.1.2019 alken tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja.

Jatkuvatko kaikki koulutukset 1.1.2019?

Kyllä jatkuvat.

Voinko valita mitä tahansa kursseja, milloin tahansa muista Tampere3-korkeakouluista?

Tampere3-ristiinopiskelusopimuksen myötä kaikkien kolmen korkeakoulun opiskelijoille avoin kurssitarjonta lisääntyy – ja on jo lisääntynyt -  huomattavasti. Voit tarkastella opintotarjontaa ja hakeutua opintoihin ristiinopiskelupalvelussa www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu. Sinun tulee kuitenkin muistaa, että valmistuaksesi tietystä tutkinnosta sinun tulee suorittaa kyseisen tutkinnon opetussuunnitelman mukaiset opinnot.  Lisäksi edelleen pätevät samat edeltävien opintojen vaatimukset ja kursseille valinnan etusijajärjestykset kuin ennenkin.

Voiko alaa tai korkeakoulua vaihtaa helpommin?

Korkeakoulun vaihtaminen tapahtuu aina opiskelijavalinnan kautta. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun sisällä tapahtuvan tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan vaihtamisen periaatteet vahvistetaan erikseen. 

Mistä yliopistosta tai korkeakoulusta valmistun?

Ne opiskelijat, joiden opiskeluoikeus on Tampereen yliopistossa (TaY) tai Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY), valmistuvat 1.1.2019 aloittavasta Tampereen yliopistosta.

Jos olen ilmoittautunut poissa olevaksi, joudunko nyt hakemaan uutta opiskeluoikeutta jatkaakseni?

Ei tarvitse. Sinun on täytynyt toki muistaa huolehtia lukuvuosi-ilmoittautumisesta ohjeiden mukaisesti.

Mitä hyötyä yhdistymisestä on minulle?

Pääset mukaan dynaamiseen, kehittyvään ja monipuoliseen korkeakouluyhteisöön, jossa rakennetaan uudenlaista oppimisympäristöä.  Opetus on tiiviissä yhteydessä yhtäältä viimeisimpään tutkimukseen ja toisaalta ympäröivään yhteisöön. Oppimisympäristösi antaa myös entistä paremmat mahdollisuudet monitieteiseen ja –alaiseen verkostoitumiseen ja vuoropuheluun eri alojen opiskelijoiden kanssa. Näin tutkintosi antaa parhaat valmiudet tulevaisuuden työelämään.

Onko tuleva Tampereen yliopisto mukana DIA-yhteisvalinnassa?

Kyllä, jatkamme tiivistä valintayhteistyötä muiden diplomi-insinööri ja arkkitehtikoulutusta järjestävien yliopistojen kanssa.

Olin suunnitellut hakevani maisterihaussa DI-tutkinto-ohjelmaan kevällä 2019, kun valmistun AMK insinööriksi. Onko tämä edelleen mahdollista uudessa yliopistossa?

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen maisterihaku järjestetään jatkossakin. Kevään 2019 maisterihakuun on luvassa muutoksia valintaperusteisiin ja maisterihaun pisteytys uudistuu. Tampereen yliopiston 2019 valintaperusteet julkistetaan syksyllä 2018 ja tiedotamme maisterihaun muuttuvista kriteereistä myös erikseen.

Suunnittelin hakevani TTY:n avoimen yliopiston lyhyelle väylälle, mitä minun tulee huomioida?

Diplomi-insinöörikoulutukseen on mahdollista hakeutua jatkossakin avoimen yliopiston väylien kautta ja lyhyt väylä järjestetään myös keväällä 2019. Tiedotamme hakuajoista yliopiston nettisivuilla.

 

 

 

Päivittäjä: Kaisa Keskitalo, 11.07.2018 10:49.
Sisällöstä vastaa: Keskitalo Kaisa
Asiasanat: opiskelu ja opetus, palvelut ja yhteistyö, tietoa tty:stä, tampere3, tampereen yliopisto, diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi