Konetekniikka (Seinäjoki) - Tampereen teknillinen yliopisto

Digitaalisen valmistuksen osaajaksi Seinäjoella

 

 

Tammikuussa 2018 alkaa TTY:n konetekniikan diplomi-insinöörin tutkintoon johtava koulutus Seinäjoella. Opintojen sisältö ja tavoitteet ovat Tampereen teknillisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia ja opiskelijat on TTY:n opiskelijoita. Tutkintotodistukset myöntää TTY. Koulutus kestää neljä vuotta, ja opetus annetaan pääasiassa perjantaisin ja lauantaisin.

Tutkinnon pääaine on digitaalinen valmitus ja datan käsittely ja sivuaine Industrial Robotics.

Infotilaisuudet

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus Seinäjoen ammattikorkeakoululla torstaina 28.9.2017 klo 16.30-18.00 ja maanantaina 9.10.2017 klo 16.30-18.00 osoitteessa Kampusranta 9 A, luokka A440.2 (4. krs, Frami A).
Tilaisuuden aikana pääsee tutustumaan DI-koulutuksen lisäksi SeAMKin teollisen internetin laboratorioon.

 

Hakukelpoisuus ja opiskelijavalinta

Konetekniikan diplomi-insinöörin koulutus on ns. maisterivaiheen koulutus, ja siihen voivat hakea AMK-insinöörin tutkinnon, TkK-tutkinnon (suoritettu muualla kuin TTY:llä) tai muun soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon soveltuvalta alalta suorittaneet.

Soveltuvia pohjatutkinnon aloja ovat: kone-, automaatio-, sähkö- ja tietotekniikka sekä tuotantotalous tai muu soveltuva ala.

Valintaperusteena on pohjatutkinnon keskiarvo sekä ohjeiden mukaan tehty motivaatiokirje. Keskiarvon perusteella hakijat aseteaan paremmuusjärjestykseen pohjatutkinnon opintoviikoilla tai opintopisteillä painotetun opintojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo huomioidaan pyöristämättömänä, eikä siihen lasketa mukaan lopputyötä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden keskiarvoon lasketaan myös alemman korkeakoulututkinnon opintojaksot. 
Valinnan perusteena olevan pohjatutkinnon keskiarvo täytyy olla vähintään 3,0/5.

Jos riittävää osaamispohjaa ei nimellisestä soveltuvuudesta huolimatta ole, hakemus voidaan hylätä. Hakemukset käsitellään ja taustatutkinnon soveltuvuus arvioidaan hakuprosessin aikana tutkinto-ohjelmakohtaisessa arviointiryhmässä.

Tutkinnon tavoitteellinen aloittavien määrä: 40

Hakuaika: 2.-16.10.2017

Hakulomake: Opintopolku.fi (hakusanoiksi TTY, konetekniikka, Seinäjoki)

Opiskelijavalinnan tulos ilmoitetaan viimeistään joulukuun alussa.

 

Tutkinnon rakenne ja sisältö

 

Lisäksi tutkintoon sisältyy täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot ovat osa maisterihaussa DI-tutkinto-ohjelmaan valittujen tutkintovaatimuksia.
Voit tutustua opintojaksojen sisältöihin TTY:n sähköisessä opinto-oppaassa

Digitaalinen valmistus ja datan käsittely

Digitaalisen valmistuksen pääaineessa on kolme painopistettä: suunnittelu ja mallinnus, datan keräys ja sen analysointi sekä kolmantena päätöksenteko. Erityisesti suunnittelussa tarkastellaan joustavia valmistusjärjestelmiä ja mukautuvaa tuotantoa huomioiden tehtävien robotisoitumisen tuottamat mahdollisuudet. Datan keräys, sen käsittely ja laatu ovat yksi haastavimmista ongelmista tuotannonohjauksessa ja tehokkuudessa. Tämä koulutus antaa pohjatiedot siihen, kuinka datan keräys ja sen käsittely alati muuttuvasta tuotannosta pitäisi tulevaisuudessa ratkaista. Pääaine antaa hyvät valmiudet toimia koneisiin ja laitteisiin liittyvissä suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä, mutta myös esim. myynti-, markkinointi- ja konsultointitehtävissä.

Teollisuusrobotiikka

Sivuaine pitää sisällään robotiikan sovellutusten mallintamista, simulointia ja turvallisuusanalysointia. Erityisesti tulevaisuudessa ihmisen ja koneen välinen yhteistyö tulee lisääntymään. Tämä asettaa haasteita turvallisuudelle ja työn tehokkuudelle. Tässä sivuaineessa painotutaan erityisesti suunnittelun problematiikkaan ja pyritään virtuaalisella käyttöönotolla pienentämään erityyppisiä riskejä. Tämän osuuden jälkeen osaat mallintaa järjestelmän, luoda ja validoida off-line -ohjelmat ja suorittaa perustason riskien kartoituksen.Sivuaine antaa hyvät valmiudet osallistua järjestelmien suunnitteluun ja käyttöönottoon ottaen huomioon konelait ja -asetukset turvallisuudelle.

 

Näitä sivuja täydennetään säännöllisesti, käythän seuraamassa päivityksiä!

 

 

Päivittäjä: Nina Ojala, 29.09.2017 10:15.
Asiasanat: opiskelu ja opetus, tietoa tty:stä